Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji prac wykonawczych Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. Organizator:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji prac wykonawczych Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. Organizator:"— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji prac wykonawczych Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. Organizator: Jednostka Realizująca Projekt Opracował: Jan Krygowski

2 Projekt Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r. Całkowity koszt projektu EUR Całkowity koszt kwalifikowany EUR Stopa pomocy 79,5% Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności EUR Termin realizacji projektu do r

3 Projekty FS z woj. świętokrzyskiego. Nazwa projektu BeneficjentWartość projektu Stopa dofinansowa nia w % Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków dla dla PWiK w Starachowicach (Starachowice, Wąchock, Mirzec, Brody Iłż.) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach – świętokrzyskie Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Sitkówka dla Kielc Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. – świętokrzyskie ,0 Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany 1.P G K Sp. z o.o. w Połańcu 2.PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. 3.Gmina Rytwiany

4 Cele i korzyści do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu Główną korzyścią ekologiczną jest poprawa stanu czystości rzeki Czarnej poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód powierzchniowych i do gruntu, a pośrednio do rzeki. Projekt przyczynia się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Rzeka Czarna pod Połańcem

5 Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu 1.Cel podstawowy: zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej, zwiększenie ilości oczyszczanych ścieków wytwarzanych na terenie gmin uczestniczących w projekcie, zmniejszone dysproporcje pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania poszczególnych gmin, co przedstawiono w poniższych tabelach.

6 Cele do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu 1.Cel drugorzędny: zwiększenie redukcji ilości ładunków w ściekach wytwarzanych na terenie realizacji przedsięwzięcia.

7 Struktura Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … projekt jest jednym z 4 projektów grupowych wśród 85 projektów będących w realizacji Projekt grupowy CCI2005/PL/16/C/PE/014 Projekt 1 – Połaniec Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o. Projekt 2 - Staszów Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. z o.o. Projekt 3 - Rytwiany Beneficjent - Gmina Rytwiany 75,12% 85% -wykonanie 93 km kanalizacji w 17 wsiach metodą ciśnieniową, -modernizacja oczyszczalni ścieków -budowa 4 oczyszczalni wód deszczowych. -wykonanie 88,2 km kanalizacji w 19 wsiach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową i modernizacja 3,4 km w mieście Staszów. - wykonanie 42,9 km kanalizacji w 4 miejscowościach metodą mieszaną: grawitacyjną i ciśnieniową 79,5%

8 Struktura Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty usługowe Pomoc techniczna w pierwszej fazie Pomoc techniczna podczas realizacji Inżynier Kontraktu Działania promocyjne Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego – Zamawiającym jest PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. (POK/ JRP).

9 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty na roboty i dostawy Są to kontrakty dla których Zamawiającym są poszczególni Beneficjenci Projekt 1-PołaniecProjekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na dostawy: przepompowni przydomowych 906 szt., pompowni sieciowych 18szt., urządzeń płuczących kontrakt na roboty –czerwony FIDIC 1 kontrakt na roboty –żółty FIDIC ( zaprojektuj i wykonaj). 1 kontrakt na roboty –czerwony FIDIC

10 Zaawansowanie realizacji Projektu Wszystkie kontrakty usługowe oraz na roboty i dostawy zostały rozstrzygnięte i są w realizacji Kontrakty usługowe Pomoc techniczna w pierwszej fazie Pomoc techniczna podczas realizacji Inżynier Kontraktu Działania promocyjne i informacyjne CITEC S.A Katowice CITEC S.A Katowice MGGP S.A. Tarnów –lider konsorcjum. KONCEPT Biuro Reklamy i Promocji Sandomierz WYKONAWCA NAZWA KONTRAKTUWartość w EURO , , , ,02 Realizacja stan na % w stosunku do wartości kontraktu 100 % 28,35 % 22,50% 57,87%

11 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontraktach usługowych – po rozstrzygnięciu przetargów (Koszty kwalifikowane).

12 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Projekt 1- Połaniec – kontrakt P1- roboty Wartość kontraktu netto: ,00 EURO Wartość kontraktu z VAT: ,28 EURO Wykonawca - Konsorcjum: Zakład Remontowo- Budowlany ADMA Marian Macias- Lider, ul. Klasztorna 18, Rytwiany Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych INSMONT – E.BĄK Edward Bąk ul. Wyzwolenia 5, Połaniec. Termin umowny realizacji r. Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – r.

13 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Stan zaawansowania kontraktu P1- na r.

14 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

15 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Projekt 1- Połaniec – kontrakt P2- dostawy pomp: przydomowych, sieciowych, urządzeń płuczących Wartość kontraktu netto: ,92 EURO Wartość kontraktu z VAT: ,00 EURO Dostawca - Konsorcjum: 1.Grundfos Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23Baranowo k/Poznania, Przeźmierowo. 2. Dorota Szymańska-Placko P.P.H. Eko System Jasionka nr 74A, Jasionka. Termin umowny realizacji r. Termin wg. harmonogramu Dostawcy – r.

16 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Stan zawansowania kontraktu P2 - na r.

17 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie P2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO. Koszty kwalifikowane- rzeczywiste

18 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Projekt 2- Staszów– kontrakt S1- roboty – FIDIC czerwony Wartość kontraktu netto: ,00 EURO Wartość kontraktu z VAT: ,00 EURO Wykonawca - Konsorcjum: 1.Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMONT Sp. z.o.o ul. Polna 3a, Łańcut. –Lider Konsorcjum 2. Firma Handlowo-Usługowa EKO Izabella Krakowska Zaczernie 454 Termin umowny realizacji r. Termin wg. harmonogramu Wykonawcy – r.

19 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Stan zawansowania kontraktu S1 - na r.

20 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S1 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

21 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Projekt 2- Staszów– kontrakt S2- projektowanie i roboty – FIDIC żółty Wartość kontraktu netto: ,00 EURO Wartość kontraktu z VAT: ,58 EURO Wykonawca - Konsorcjum: 1.Zakład Budownictwa Ogólnego MODUŁ Bożena Guzik Stróżówka 67, Gorlice –Lider Konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze ELTECH Sp. z o.o. ul. Metalowców 25, Dębica 3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, Gorlice Termin umowny realizacji r.

22 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Stan zawansowania kontraktu S1 - na r. Projekt techniczny ( wykonawczy) zrealizowany – jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

23 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie S2 – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO ,95

24 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Projekt 3- Rytwiany– kontrakt R1 – FIDIC czerwony Wartość kontraktu netto: ,37 EURO Wartość kontraktu z VAT: ,99 EURO Wykonawca - Konsorcjum: 1.Zakład Budownictwa Ogólnego MODUŁ Bożena Guzik Stróżówka 67, Gorlice –Lider Konsorcjum 2. Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Wykonawcze ELTECH Sp. z o.o. ul. Metalowców 25, Dębica 3.Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o. ul.Kołłątaja 5, Gorlice Termin umowny realizacji r.

25 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Stan zaawansowania kontraktu R1(Projektu 3-Rytwiany) - na r.

26 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w kontrakcie R1( Projekcie 3-Rytwiany) – po rozstrzygnięciu przetargu w EURO.

27 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Stan zaawansowania Projektu grupowego - stan na r.

28 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Porównanie wykorzystania rozporządzalnych środków w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.

29 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Oszczędności /przekroczenia w poszczególnych Projektach/ w Projekcie grupowym – po rozstrzygnięciu przetargów w EURO.

30 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Rozpoczął się proces przygotowania wniosku o zmianę Decyzji Komisji Europejskiej Nr K(2005) 5823 z 19 grudnia 2005 r. przyznającej dla Projektu dofinansowanie z Funduszu Spójności. Przyczyny warunkujące zmianę 1.Odchylenia dług. kanalizacji, ilości urządzeń powstałe podczas realizacji spowodowane zmianami w trenie przebiegu kanalizacji ( na działkach prywatnych w okresie 3 lat zaszły różne zmiany - konieczne przesunięcia i obejścia w ramach tych samych działek gruntu. Są przypadki niewyrażania zgody na przejście przez działki przez właścicieli pomimo,że na etapie pozwolenia na budowę takie zgody były. 2.W kontrakcie S2- Staszów – wykonaj i zaprojektuj ( żółty FIDIC) sprecyzowanie dokładne wskaźników rzeczowych możliwe było po wykonaniu dokumentacji projektowej. 3.Beneficjenci – mając dalsze potrzeby inwestycyjne w sektorze gospodarki wodno ściekowej - podejmują próbę rozszerzenia zakresu i wykorzystanie oszczędności w Projektach.

31 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu. Projekt 1 -Połaniec

32 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu. Projekt 2 -Staszów

33 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Zakres odchyleń wskaźników dla Projektów w Projekcie grupowym – do ujęcia we wniosku do KE o zmianę Decyzji o dofinansowaniu. Projekt 3 – Rytwiany

34 Stan realizacji Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej … Napotykane problemy w realizacji Projektu - faktyczna faza realizacji Formalno prawne 1. Trwające nawet ponad 10 miesięcy postępowania zamówień publicznych. 2.Nieścisłe, nielogiczne i różnie interpretowane pojecie przyłączy kanalizacyjnych. 3.Kaskadowość IZ FS – różnorodność interpretacyjna. 4.Przeformalizowanie dokumentacyjne, sprawozdawczości i rozliczeń. Realizacyjne w terenie 1.Brak prawnego wyegzekwowania wejścia w grunt pomimo wyrażenia zgody na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. 2.Różnorodne, czasem absurdalne do spełnienia życzenia mieszkańców co do podłączeń kanalizacji. 3.Kolizje z obiektami powstałymi po czasie uzyskania pozwoleń na budowę. Organizacyjno- finansowe 1.Brak kwalifikowalności kosztów zarządzania projektem – JRP. 2.Długi okres oczekiwania na środki w dużym obiegu (płatności pośrednie). 3.Skomplikowana formalizacja projektów FS– duże ryzyko utraty finansowania.

35 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONFERENCJA PRASOWA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji prac wykonawczych Kurozwęki 03 wrzesień 2008 r. Organizator:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google