Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie:"— Zapis prezentacji:

1 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie: Izabela Górska Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

2 Stan wdrażania ZPORR w województwie (stan na koniec czerwca 2007) Alokacja ,33 % alokacji 53,35 % alokacji Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

3 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Zawarte umowy jako % alokacji na lata Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

4 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Płatności jako % alokacji na lata Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

5 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Zawarte umowy % alokacji na lata Olsztyn, 20 sierpień 2007 r. 100,39 100,58 100,11

6 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec czerwca 2007 ) Płatności z kont programowych jako % alokacji na lata Olsztyn, 20 sierpień 2007 r. 49,76 % 39,15 % 66,89 % 53,35 %

7 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 1 Nazwa wskaźnika Liczba oczyszczalni ścieków (szt.) Liczba stacji uzdatniania wody (szt.) 36 28,66127,19 14 Długość sieci kanalizacyjnych (km) Środowisko Długość dróg wojewódzkich/ powiatowych/gminnych (km) 82,13 Planowana wartość 13, Transport Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Wartość dofinansowania w PLN Ilość projektów Rodzaj projektu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

8 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 1 c.d. 311 Liczba wspartych obiektów dydaktycznych i badawczych (szt.) Nazwa wskaźnika liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) (szt.) liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu (szt.) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali (szt.) 474 Planowana wartość Infrastruktura społeczna Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Wartość dofinansowania w PLN Ilość projektó w Rodzaj projektu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

9 Rodzaje wsparcia w Priorytecie 2 ze względu na ilość uczestników Stan na r

10 Kategorie osób uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu 2 Stan na r.

11 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 3 Nazwa wskaźnika Liczba oczyszczalni ścieków (szt.) 231,90294,62 Liczba stacji uzdatniania wody (szt.) ,82187,55 Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km) 69 Długość sieci kanalizacyjnych (km) Środowisko Długość dróg powiatowych/gminnych (km) 56,10 Planowana wartość 51, Transport Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Wartość dofinansowania w PLN Ilość projektów Rodzaj projektu Stan na r.

12 Wybrane efekty wdrażania w Priorytecie 3 c.d. Osiągnięta wartość od początku realizacji Programu Nazwa wskaźnikaWartość dofinansowania w PLN Ilość projektó w Rodzaj projektu Planowana wartość Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (m2) Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla szpitali (szt.) Infrastruktura społeczna Stan na r.

13 Rodzaje projektów w ZPORR wg wartości umów Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

14 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna

15 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna alokacja euro, co stanowi , 17 zł Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

16 Priorytet 4 - Pomoc Techniczna Instytucjonalne wykorzystanie alokacji Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

17 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w I półroczu 2007 i lipcu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

18 Wypłacone środki EFS w ramach ZPORR w I półroczu 2007 i lipcu Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

19 Wypłacone środki EFRR w ramach ZPORR w stosunku do prognozy na I półrocze 2007 (priorytet 1 i 3) Olsztyn, 20 sierpień 2007 r.

20 Wypłacone środki EFS w ramach ZPORR w stosunku do prognozy na I półrocze 2007 (priorytet 2) Olsztyn, 20 sierpień 2007 r. 48,49 % prognozy na I półrocze 2007

21 Stan środków na rachunku programowym EFRR i EFS (euro) , , , EFSEFRRStan na:

22 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję za uwagę Olsztyn, 20 sierpnia 2007 roku


Pobierz ppt "Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego Opracowanie:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google