Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Fundusze strukturalne jako podstawowy instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej GŁÓWNYM CELEM JEST: - ROZWÓJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Fundusze strukturalne jako podstawowy instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej GŁÓWNYM CELEM JEST: - ROZWÓJ."— Zapis prezentacji:

1 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Fundusze strukturalne jako podstawowy instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej GŁÓWNYM CELEM JEST: - ROZWÓJ i POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU - realizowane w oparciu o: Narodowy Plan Rozwoju, Strategię Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Program Phare 2001 i 2002 SSG Rozwój Zasobów Ludzkich EURO

3 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Program Phare 2001 i 2002 SSG Rozwój Przedsiębiorczości EURO

4 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

5

6 PODZIAŁ FUNDUSZY W RAMACH ZPORR (w mln euro)

7 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Podział funduszy na poszczególne Priorytety Priorytet I Priorytet II Priorytet III mln euro

8 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet I 115 wniosków złożono 41 wniosków zostało zatwierdzonych przez Zarząd Województwa PLN 74,95% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 74,95% alokacji na lata umów36 umów zostało zawartych 62,05% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 62,05% alokacji na lata

9 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie Priorytetu I (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

10 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (2) (6) (3) (4) (1) (11) (4) (5)

11 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet II (bez działania 2.5) 32 wnioski zostały zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą PLN 19,95% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 19,95% alokacji na lata umowy zostały zawarte 14,47% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 14,47% alokacji na lata

12 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie Priorytetu II (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

13 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 2.2 Wspieranie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (2) 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy (5) (15) (2)

14 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytet III (bez działania 3.4) 53 wnioski zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa 35,19% –kwota dofinansowania – PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata dotychczas zawarto 53 umowy 35,19% –kwota dofinansowania PLN co stanowi 35,19% alokacji na lata

15 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Wdrażanie Priorytetu III (stan na dzień 5 maja 2005 r.)

16 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (29) (7) (5) (12)

17 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Mikroprzedsiębiorstwa oraz Promocja przedsiębiorczości Działanie 2.5 ZPORR 4 - Projekty zatwierdzone przez Marszałka – 4 - Umowy podpisane Całkowita wartość dofinansowania to ,00 PLN ,75 PLN w tym ,75 PLN z EFS. Działanie 3.4 ZPORR 8 - Projekty zatwierdzone przez Marszałka Umowy planowane do podpisania Całkowita wartość dofinansowania to ,08 PLN ,91 PLN w tym ,91 PLN z ERDF.

18 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Projekty zakończone i rozliczone (dane na dzień ) Gmina Barcin - Budowa kanalizacji sanitarnej całkowita wartość projektu ,32 PLN ,38kwota dofinansowania ,38 PLN Gmina Kowalewo Pomorskie - Przebudowa układu komunikacyjnego całkowita wartość projektu ,23 PLN ,92kwota dofinansowania ,92 PLN Powiat Żniński - Przebudowa drogi powiatowej Żnin- Gąsawa-Ryszewo całkowita wartość projektu ,00 PLN ,00kwota dofinansowania ,00 PLN

19 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Projekty zakończone i rozliczone c.d. Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy całkowita wartość projektu PLN kwota dofinansowania – PLN SP ZOZ w Koronowie całkowita wartość projektu PLN kwota dofinansowania – PLN Szpital Powiatowy ZOZ w Rypinie całkowita wartość projektu PLN ,75kwota dofinansowania – ,75 PLN

20 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytetu IPriorytetu III Płatności zrealizowane w ramach Priorytetu I oraz Priorytetu III r. na rzecz Beneficjentów zrealizowano: 25 przelewów - 25 przelewów ,69 - w kwocie ,69 PLN

21 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WYKAZ PŁATNOŚCI ZE ZPORR I kwartał 2005 r.

22 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM WYKAZ PŁATNOŚCI ZE ZPORR II kwartał 2005 r.

23 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Priorytecie I Dotychczas zrealizowane płatności w Priorytecie II Dotychczas na rzecz Beneficjentów zrealizowano ,44 przelewy w wys ,44 PLN Działanie 2.1 –Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,89 PLN ,06 PLN –Zrealizowane płatności – ,06 PLN Działanie 2.2 –Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,37 PLN ,28 PLN –Zrealizowane płatności – ,28 PLN Działanie 2.3 –Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,00 PLN 6 729,10 PLN –Zrealizowane płatności – 6 729,10 PLN Działanie 2.6 –Całkowita wartość zatwierdzonych projektów – ,00 PLN ,00 PLN –Zrealizowane płatności – ,00 PLN

24 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Realizacja zobowiązań ze ZPORR na podstawie dokonanych płatności w % (wg danych z MGiP na dzień r.)

25 ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Pokrycie alokacji ZPORR na podstawie wniosków po ocenie formalnej w % (wg danych MGiP na dzień r.)


Pobierz ppt "ZPORR W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Fundusze strukturalne jako podstawowy instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej GŁÓWNYM CELEM JEST: - ROZWÓJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google