Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Narzędzia wsparcia dla pracodawców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Narzędzia wsparcia dla pracodawców."— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Narzędzia wsparcia dla pracodawców.

2 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów rynku pracy umożliwiających m.in. tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach zatrudnienia pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji

3 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Pośrednictwo pracy to podstawowa usługa Urzędu. Ułatwia pracodawcom znalezienie odpowiednich pracowników. Pośrednictwo pracy jest realizowane w oparciu o kompleksową analizę potrzeb lokalnego rynku pracy. Pośrednicy pracy przeprowadzą wstępną rekrutację kandydatów do pracy. Współpracujemy z portalami Monsterpolska.pl Infopraca.pl Gazetapraca.pl gdzie publikowana jest część ofert pracy (tj. oferty otwarte z ogólnodostępnym kontaktem do pracodawcy), będących w naszej dyspozycji. Pośrednictwo pracy

4 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Współpraca z pracodawcą w trakcie procesu rekrutacyjnego. Wstępna analiza kandydatów pod względem predyspozycji i kwalifikacji do pracy. Doradcy zawodowi udzielają informacji i mogą wspólnie z pracodawcą określić kompetencje i wymagania niezbędne do pracy na określonym stanowisku. Wsparcie procesu rekrutacji Testy psychologiczne.

5 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania się z większą grupą kandydatów do pracy. Giełdy i targi pracy Targi pracy to przedsięwzięcia, w których wielu pracodawców w jednym miejscu ma możliwość zaprezentowania swoich ofert pracy oraz spotkania się z liczną grupą osób poszukujących zatrudnienia.

6 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Wsparcie rekrutacji kandydatów – portal Video CV Urząd Pracy m.st. Warszawy uruchomił portal Video CV adresowany zarówno dla pracodawców jak osób poszukujących zatrudnienia www.videocv.up.warszawa.pl Pracodawca rejestrując się na portalu ma możliwość przeglądania Video CV kandydatów do pracy. Zapraszamy do rejestracji i korzystania z portalu.

7 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Staż Przygotowanie zawodowe dorosłych Prace interwencyjne (refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne) Jednorazowa refundacja składek ZUS Refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Wybrane instrumenty rynku pracy wspierające pracodawców

8 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Staż / Przygotowanie zawodowe dorosłych /Prace interwencyjne / Instrumenty rynku pracy do 25 roku życia, długotrwale albo osób po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, niepełnosprawnych. Przeznaczone są one dla osób bezrobotnych : Zgodnie z artykułem 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr. 69, poz. 415 z późń. zm.).

9 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Organizacja stażu Urząd może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych którzy: nie ukończyli 25 roku życia lub nie ukończyli 27 lat a nie upłynęło 12 miesięcy od dnia określonego na dyplomie wyższej uczelni. Staż umożliwia osobom bezrobotnym zdobycie: doświadczenia zawodowego, praktycznych umiejętności w miejscu pracy. Bezrobotnych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49 ustawy, Urząd może skierować do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy. Przez okres stażu osoba bezrobotna uzyskuje stypendium wypłacane przez urząd pracy ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% zasiłku tj. 953,10 zł brutto (816 zł netto).

10 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Prace interwencyjne Prace interwencyjne są pomocą publiczną na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy lub bardzo niekorzystnej sytuacji. Urząd refunduje pracodawcy część poniesionych kosztów: 1) wynagrodzenia, 2) składek na ubezpieczenia społeczne. Przykład: Maksymalna kwota jaka może być refundowana z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie w zł.) w ramach 1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 937,16 zł (794,20zł + 142,96 *) */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 18 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS). Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia. źródło: www.psz.praca.gov.pl

11 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Prace interwencyjne Urząd pracy refunduje pracodawcy część poniesionych kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne Zatrudnia osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych Pracodawca tworzy miejsca pracy Część poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych może być refundowane przez okres: 6,12 lub 24 miesięcy.

12 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Urząd ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości nie wyższej niż 6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. UWAGA: Pracodawca ma obowiązek utrzymania tego konkretnego doposażonego lub wyposażonego stanowiska pracy przez okres 24 miesięcy.

13 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek ZUS Urząd może dokonać jednorazowo refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia***, czyli kwoty 4.800 zł. *** wysokość minimalnego wynagrodzenia 1.600 zł – obowiązuje od 01.01.2013r.

14 Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Zapraszamy do współpracy Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu: www.up.warszawa.plwww.up.warszawa.pl


Pobierz ppt "Narzędzia wsparcia dla pracodawców Warszawa, 2013r. Narzędzia wsparcia dla pracodawców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google