Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKLAMY INTERNETOWE Autorka : Patrycja Kempa. REKLAMA – co to takiego ?! REKLAMA - to informacja po łą czona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKLAMY INTERNETOWE Autorka : Patrycja Kempa. REKLAMA – co to takiego ?! REKLAMA - to informacja po łą czona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma."— Zapis prezentacji:

1 REKLAMY INTERNETOWE Autorka : Patrycja Kempa

2 REKLAMA – co to takiego ?! REKLAMA - to informacja po łą czona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu sk ł onienie potencjalnego kupca do nabycia reklamowanej rzeczy. Reklamy maj ą wiele postaci, widzimy je w telewizji czy na ulicy, s ł yszymy w radiu i wyskakuj ą nam na stronach internetowych. To w ł a ś nie te ostatnie zostan ą omówiane w tej prezentacji. Jednak b ę dzie równie ż kilka przyk ł adów innych rodzajów reklam.

3 Reklama nad stroną internetową Reklama ta ma dwie wersje. Jedna to zwyk ł a animacja u góry monitora, a druga to taka, która jak si ę na ni ą najedzie kursorem rozwija si ę i po prostu denerwuje osob ę, która korzysta z komputera. Reklama jaka jest przedstawiona powy ż ej raczej nie przyci ą ga uwagi, bo ludzie s ą ju ż przyzwyczajeni, -poza tym ma neutralne kolory.

4 Reklama pojawiająca się To jeden z najbardziej denerwuj ą cych reklam internetowych. Te reklamy pojawiaj ą si ę przy wej ś ciu na jak ąś stron ę i cz ę sto jest tak, ż e uciekaj ą, gdy u ż ytkownik chce je wy łą czy ć. Jednak trzeba przyzna ć, ż e ten typ reklam jest coraz ciekawszy. Reklama powy ż ej ma zdecydowane kolory i potencjalny kupuj ą cy móg ł by na ni ą zwróci ć uwag ę, ale i tak raczej osoby korzystaj ą ce cz ę sto korzystaj ą ce z internetu automatycznie odruchowo je wy łą czaj ą.

5 Wielkie reklamy na portalach internetowych W ł a ś ciwie to takie reklamy przyci ą gaj ą najwi ę ksz ą uwag ę, poniewa ż portale rzadko zmieniaj ą wygl ą d i na tak ą reklam ę internauta zwraca cz ę sto uwag ę. Jak wida ć na powy ż szych reklamach s ą to najcz ęś ciej nowe ciekawe t ł a, które mocno zaskakuj ą swoim wygl ą dem i przyci ą gaj ą wzrok.

6 RÓŻNE, INNE REKLAMY

7 PODSUMOWANIE Podsumowując: ludzie niezależnie od tego z jakim typem reklam internetowych mają do czynienia po prostu już nie zwracają na nie uwagi, bo się już do nich przyzwyczaili. Jeżeli ktoś chce coś kupić to i tak to kupi nieważne czy będzie wielka kampania reklamowa czy w ogóle jej nie będzie...


Pobierz ppt "REKLAMY INTERNETOWE Autorka : Patrycja Kempa. REKLAMA – co to takiego ?! REKLAMA - to informacja po łą czona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma."

Podobne prezentacje


Reklamy Google