Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWZGLĘDNIENIE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH W POLITYCE SPÓJNOŚCI 11 kwietnia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWZGLĘDNIENIE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH W POLITYCE SPÓJNOŚCI 11 kwietnia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 UWZGLĘDNIENIE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH W POLITYCE SPÓJNOŚCI 11 kwietnia 2013 r.

2 Adaptacja a polityka spójności Raport Sterna (2006) Koszty strat gospodarczych związanych nie podejmowaniem działań na rzecz adaptacji przewyższają koszty konieczne do poniesienia celem adaptacji; Zdolność/brak zdolności do adaptacji do zmian klimatu może w przyszłości mieć wpływ na pogłębianie się różnic gospodarczych. Biała Księga: redukcja szkód i ryzyka Geneza 2

3 Adaptacja a polityka spójności Raport Barcy (2008) Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań UE. Na dobrobyt obecnych i przyszłych pokoleń silny wpływ będą miały zmiany klimatu oraz ogólna odpowiedź na te zmiany; Zmiany klimatu wymiar globalny/skutki lokalne; Konieczność podejmowania działań w ramach całej UE; Polityka spójności – musi uwzględniać adaptację – działanie to mieści się priorytecie efektywności. Geneza 3

4 Adaptacja a polityka spójności Konkluzje Rady z 8 lutego 2013 roku Optymalna realizacja celów w pewnych obszarach polityki zależy od włączenia priorytetów, takich jak ochrona środowiska, do wielu instrumentów w innych obszarach polityki. Cele działań związanych z klimatem będą stanowić co najmniej 20% unijnych wydatków w latach 2014–2020, w związku z czym znajdą one odbicie w odpowiednich instrumentach, by zagwarantować ich wkład w zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego oraz tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i odpornej na zmianę klimatu, co zwiększy konkurencyjność Europy oraz stworzy liczniejsze i bardziej zielone miejsca pracy. Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020 4

5 Adaptacja a polityka spójności Cel 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach; Cel 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem; Warunkowość ex-ante: Strategiczny plan adaptacji do zmian klimatu Rozporządzenie ogólne dla polityki spójności 5

6 Adaptacja a polityka spójności Integracja działań w ramach polityki spójności Zasada horyzontalna Opis działań związanych z klimatem/sposobu uwzględnienia w procesie wyboru projektów (art.87.3) Ewaluacja ex-ante – adekwatność planowanych działań celem promowania zrównoważonego rozwoju (art. 48.3 (m)) Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SEA) (art. 48.4) Procedury wyboru projektów (art. 114.3 (a) ii) Duże projekty: analiza pod kątem adaptacji oraz działań mitygacyjnych (art. 91) Rozporządzenie ogólne dla polityki spójności 6

7 Adaptacja a polityka spójności Działania nakierowane na zmniejszenie emisyjności gospodarki: efektywność energetyczna, wzrost udziału oze, zmniejszenie energochłonności sektora publicznego i prywatnego, zmniejszenie emisyjności transportu miejskiego Działania związane z wystąpieniem klęsk żywiołowych, poprawa systemowego zarządzania ryzykiem, budowa bazy wiedzy Założenia dla Umowy Partnerstwa 7


Pobierz ppt "UWZGLĘDNIENIE DZIAŁAŃ ADAPTACYJNYCH W POLITYCE SPÓJNOŚCI 11 kwietnia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google