Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro Projekt."— Zapis prezentacji:

1 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro Projekt proEuro Agnieszka Sora, Dyrektor Zarządzający, GfK Polonia

2 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro 2 1 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro? 3 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro Agenda 4 Podsumowanie

3 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 1 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro?

4 4 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro? Rozkład odpowiedzi wg wielkości firmy Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000 Segment Korporacje 100% (-) Segment MSP 100% (+) (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Segment Mikro 100% (+) (-)

5 5 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro? Rozkład odpowiedzi wg rodzaju działalności handlowej firmy 100% Import (+) (-) 100% Eksport (-) (+) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

6 6 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro? Rozkład odpowiedzi wg zasięgu terytorialnego firmy 100% Ponadregionalny, ogólnopolski (+) 100% Międzynarodowy (+) (-) 100% Lokalny, regionalny (+) (-) (+) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

7 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro 2

8 8 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Trudności z przyzwyczajeniem się do nowej waluty Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Pomyłki w bankach i w księgowości Wzrost bezrobocia Pojawienie się fałszywych banknotów W długim okresie wzrost inflacji Zalew tanich towarów z Unii Europejskiej Nie wiem, trudno powiedzieć Żadne z powyższych Utrata niezależności kraju w polityce finansowej Osłabienie świadomości narodowej Spadek eksportu do krajów strefy EURO Zahamowanie rozwoju gospodarczego Osłabienie możliwości eksportu krajowych firm Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

9 9 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Rozkład odpowiedzi wg wielkości firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro Segment MSP (-) Segment Korporacje (+) Segment Mikro (-) (+) (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000 Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Trudności z przyzwyczajaniem się do nowej waluty Wzrost bezrobocia Pomyłki w bankach i w księgowości

10 10 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro Rozkład odpowiedzi wg rodzaju działalności handlowej firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Import (-) (+) Eksport (+) (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000 Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Trudności z przyzwyczajaniem się do nowej waluty Wzrost bezrobocia Pomyłki w bankach i w księgowości

11 11 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Rozkład odpowiedzi wg zasięgu terytorialnego firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro Ponadregionalny, ogólnopolski (+) Lokalny, regionalny (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000 Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Trudności z przyzwyczajaniem się do nowej waluty Wzrost bezrobocia Pomyłki w bankach i w księgowości Międzynarodowy

12 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 3 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro

13 13 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania działań firm Większa polityczna integracja z krajami Unii Europejskiej Ułatwienie przy podróżach w krajach nie-EURO (np. USA) Wzrost eksportu do krajów strefy EURO Atrakcyjniejsze oprocentowanie kredytów, leasingu Nie wiem, trudno powiedzieć Wzrost wagi euro w rozliczeniach na światowym rynku Większa kontrola nad decyzjami rządu w zakresie polityki finansowej Ogólny wzrost gospodarczy W długim okresie spadek inflacji Żadne z powyższych Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

14 14 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Rozkład odpowiedzi wg wielkości firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro Segment MSP (+) Segment Mikro (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000 Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania firm Segment Korporacje (+)

15 15 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro Rozkład odpowiedzi wg rodzaju działalności handlowej firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Import (+) Eksport (+) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000 Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania firm

16 16 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro Rozkład odpowiedzi wg zasięgu terytorialnego firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Ponadregionalny, ogólnopolski (+) Międzynarodowy (+) Lokalny, regionalny (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000 Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania firm

17 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 4 Podsumowanie

18 18 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Podsumowanie Ponad połowa przedsiębiorców jest zdania, że waluta Polska powinna zastąpić złotówkę Euro, przy czym za natychmiastowym wprowadzeniem Euro opowiada się 15% przedsiębiorców, zaś w dalszej perspektywie taką potrzebę widzi 39% pytanych. Im przedsiębiorstwo większe, operujące na rynkach międzynarodowych, w szczególności zajmujące się handlem, zarówno eksportem jak i importem, tym chęć wprowadzenia Euro jest również większa. Małe, lokalnie działające spółki mają największe obawy. Aż 30% ankietowanych z małych firm wypowiada się za kategorycznym zakazem wprowadzenia Euro. Obawy, które głównie są podnoszone, to zaokrąglanie cen w górę, pogorszenie się sytuacji materialnej gospodarstw, trudności z przyzwyczajeniem się do nowej waluty. Wprowadzenie Euro to również nadzieje na ułatwienia przy podróżach do krajów Euro, wzrost inwestycji zagranicznych oraz wzrost poczucie przynależności do Europy. Zarówno obawy przedsiębiorców jak i nadzieje związane z wprowadzeniem Euro w dużej mierze pokrywają się z opiniami konsumentów.

19 19 GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Sora Dyrektor Zarządzający GfK Polonia E-mail: agnieszka.sora@gfk.com Tel. +48 22 43 41 000 www.gfk.pl


Pobierz ppt "GfK PoloniaOpinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro. Projekt proEuro.27 czerwca 2011 Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google