Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro"— Zapis prezentacji:

1 Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro
Projekt „proEuro” Agnieszka Sora, Dyrektor Zarządzający, GfK Polonia

2 Agenda 1 2 3 4 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną
europejską walutą euro? Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro 2 3 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro 4 Podsumowanie

3 1 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro?

4 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro?
Rozkład odpowiedzi wg wielkości firmy (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Segment Mikro 100% (+) (-) Segment MSP 100% (+) (-) Segment Korporacje 100% (-) Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

5 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro?
Rozkład odpowiedzi wg rodzaju działalności handlowej firmy 100% Import (+) (-) Eksport (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

6 Czy Polska powinna zastąpić złotówkę wspólną europejską walutą euro?
Rozkład odpowiedzi wg zasięgu terytorialnego firmy 100% Ponadregionalny, ogólnopolski (+) 100% Lokalny, regionalny (+) (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji 100% Międzynarodowy (+) (-) Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

7 2 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro

8 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro
Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Trudności z przyzwyczajeniem się do nowej waluty Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Pomyłki w bankach i w księgowości Wzrost bezrobocia Utrata niezależności kraju w polityce finansowej Pojawienie się fałszywych banknotów Osłabienie świadomości narodowej W długim okresie wzrost inflacji Spadek eksportu do krajów strefy EURO Zalew tanich towarów z Unii Europejskiej Zahamowanie rozwoju gospodarczego Nie wiem, trudno powiedzieć Osłabienie możliwości eksportu krajowych firm Żadne z powyższych Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

9 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro
Rozkład odpowiedzi wg wielkości firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Trudności z przyzwyczajaniem się do nowej waluty Wzrost bezrobocia Pomyłki w bankach i w księgowości Segment Mikro (-) (+) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Segment MSP (-) Segment Korporacje (+) Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

10 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro
Rozkład odpowiedzi wg rodzaju działalności handlowej firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Trudności z przyzwyczajaniem się do nowej waluty Wzrost bezrobocia Pomyłki w bankach i w księgowości Import (-) (+) Eksport (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

11 Obawy związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro
Rozkład odpowiedzi wg zasięgu terytorialnego firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Zaokrąglanie cen w górę w początkowym okresie Pogorszenie się sytuacji materialnej rodzin Uwidocznienie różnic w zarobkach w stosunku do Zachodu Trudności z przyzwyczajaniem się do nowej waluty Wzrost bezrobocia Pomyłki w bankach i w księgowości Ponadregionalny, ogólnopolski (+) Lokalny, regionalny (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Międzynarodowy Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

12 3 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce waluty euro

13 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro
Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania działań firm Większa polityczna integracja z krajami Unii Europejskiej Ułatwienie przy podróżach w krajach nie-EURO (np. USA) Wzrost eksportu do krajów strefy EURO Większa kontrola nad decyzjami rządu w zakresie polityki finansowej Atrakcyjniejsze oprocentowanie kredytów, leasingu Ogólny wzrost gospodarczy Nie wiem, trudno powiedzieć W długim okresie spadek inflacji Wzrost wagi euro w rozliczeniach na światowym rynku Żadne z powyższych Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

14 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro
Rozkład odpowiedzi wg wielkości firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania firm Segment Mikro (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Segment MSP (+) Segment Korporacje (+) Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

15 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro
Rozkład odpowiedzi wg rodzaju działalności handlowej firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania firm Import (+) Eksport (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

16 Nadzieje związane z wprowadzeniem w Polsce euro
Rozkład odpowiedzi wg zasięgu terytorialnego firmy (uwaga: wyniki nie sumują się do 100%, pytanie wieloodpowiedziowe) Ułatwienie przy podróżach do krajów EURO Wzrost inwestycji firm zagranicznych w Polsce Wzrost poczucia przynależności do Europy Poprawa możliwości planowania firm Ponadregionalny, ogólnopolski (+) Lokalny, regionalny (-) (+) wartość istotnie statystycznie większa od ogólnej wartości w populacji (-) wartość istotnie statystycznie mniejsza od ogólnej wartości w populacji Międzynarodowy (+) Źródło: Monitor Firm, kwiecień 2011, N = 2000

17 4 Podsumowanie

18 Podsumowanie Ponad połowa przedsiębiorców jest zdania, że waluta Polska powinna zastąpić złotówkę Euro, przy czym za natychmiastowym wprowadzeniem Euro opowiada się 15% przedsiębiorców, zaś w dalszej perspektywie taką potrzebę widzi 39% pytanych. Im przedsiębiorstwo większe, operujące na rynkach międzynarodowych, w szczególności zajmujące się handlem, zarówno eksportem jak i importem, tym chęć wprowadzenia Euro jest również większa. Małe, lokalnie działające spółki mają największe obawy. Aż 30% ankietowanych z małych firm wypowiada się za kategorycznym zakazem wprowadzenia Euro. Obawy, które głównie są podnoszone, to zaokrąglanie cen w górę, pogorszenie się sytuacji materialnej gospodarstw, trudności z przyzwyczajeniem się do nowej waluty. Wprowadzenie Euro to również nadzieje na ułatwienia przy podróżach do krajów Euro, wzrost inwestycji zagranicznych oraz wzrost poczucie przynależności do Europy. Zarówno obawy przedsiębiorców jak i nadzieje związane z wprowadzeniem Euro w dużej mierze pokrywają się z opiniami konsumentów.

19 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Sora Dyrektor Zarządzający GfK Polonia
Tel


Pobierz ppt "Opinie przedsiębiorców na temat wprowadzenia euro"

Podobne prezentacje


Reklamy Google