Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strefa EURO w obiektywie Prof. dr hab. Aneta Zelek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strefa EURO w obiektywie Prof. dr hab. Aneta Zelek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie."— Zapis prezentacji:

1

2 Strefa EURO w obiektywie Prof. dr hab. Aneta Zelek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

3 Robert Alexander Mundell – twórca idei Europejskiej Unii Monetarnej Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie Ekonomii z 1999 roku. W roku 1961 rozpoczął prace badawcze nad rolą kursów walutowych - wykazał, że reżimy kursowe mają istotny wpływ na skuteczność polityki pieniężnej danego kraju (tzw. model Mundella-Fleminga).model Mundella-Fleminga Opracował także kocepcję "optymalnego obszaru walutowego" - strefy państw, które rezygnują ze swoich walut narodowych na rzecz wspólnej jednostki monetarnej. Idea ta legła u podstaw systemu EURO.EURO

4 12 wspaniałych W 2000 roku na wspólną walutę zdecydowało się 12 krajów – członków Unii Europejskiej. Poza strefą EURO pozostały: Wielka Brytania, Szwecja i Dania

5 Klątwa Friedmana Milton Friedman1999 (amerykański ekonomista, Noblista): Wspólna europejska waluta zakończy swój żywot najdalej za dziesięć lat

6 Głosy niezadowolenia Roberto Maroni2003 (włoski Minister Spraw Społecznych): Wprowadzenie Euro we Włoszech przyczyniło się do spowolnienia gospodarki i wzrostu bezrobocia Paul de Grauwe2005 (doradca gospodarczy szefa Komisji Europejskiej): To możliwe, że wkrótce niektóre kraje wystąpią ze strefy Euro ponieważ pozostawanie w niej będzie sprzeczne z ich interesem gospodarczym Anthony Kleiwort2005 (bank inwestycyjny DKW): Jeszcze do niedawna rozpad strefy Euro był wykluczony – dzisiaj jest bardzo prawdopodobny Bert Rurup2005 (członek rządu niemieckiego): Nadzieje, że Euro będzie stymulować wzrost gospodarczy okazały się płonne.

7 Kto wygrał – kto przegrał? Według raportu niemieckiego Ministerstwa Finansów: Wprowadzenie Euro w miejsce marki dobiło kulejącą niemiecką gospodarkę wysokimi stopami procentowymi. Restrykcyjna polityka Europejskiego Banku Centralnego bardzo nam zaszkodziła. Unia walutowa była korzystna tylko dla Irlandii, Grecji i Hiszpanii, pozostałe kraje straciły z uwagi na niedopasowanie wysokości stóp procentowych do tempa rozwoju gospodarki.

8 Powrót walut narodowych? 56% Niemców chce powrotu do niemieckiej marki 52% Francuzów opowiada się za powrotem franka 47% Włochów wzdycha za czasami lira 65% Brytyjczyków podtrzymuje niechęć do Euro

9 Skąd to niezadowolenie? – bilans po 5 latach Kraje strefy Euro są biedniejsze Kraje strefy Euro rozwijają się wolniej Kraje strefy Euro mają większe bezrobocie Kraje strefy Euro mają wyższą inflację Kraje strefy Euro są bardziej zadłużone Kraje strefy Euro mają wyższe podatki

10 Kraje strefy Euro są biedniejsze PKB per capita

11 Kraje strefy Euro rozwijają się wolniej Tempo wzrostu PKB

12 Kraje strefy Euro mają wyższą inflację Stopa inflacji

13 Kraje strefy Euro mają większe bezrobocie Stopa bezrobocia

14 Kraje strefy Euro są bardziej zadłużone Deficyt publiczny

15 Kraje strefy Euro mają wyższe podatki Fiskalizm

16 Rozczarowanie Euro-entuzjastów

17 2009r - Polska w strefie bilans korzyści i strat Plusy: Niższe koszty transakcyjne w obrocie międzynarodowym Eliminacja ryzyka walutowego Wzrost zaufania inwestorów ze strefy Euro Minusy: Utrata autonomii w zakresie polityki pieniężnej Niedopasowanie jednolitej polityki stopy procentowej do tempa wzrostu gospodarczego Zagrożenie spadku tempa wzrostu gospodarczego Zagrożenie wyższą inflacją

18 Wchodzimy czy nie wchodzimy? Euro zamiast złotówki przyniesie niewątpliwe korzyści krótkookresowe w skali mikroekonomicznej Euro zamiast złotówki przyniesie niewątpliwe zagrożenia długookresowe w skali makroekonomicznej

19 Poddając powyższe pod rozwagę, Dziękuję za uwagę Aneta Zelek


Pobierz ppt "Strefa EURO w obiektywie Prof. dr hab. Aneta Zelek Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google