Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 20,8% i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką oraz krajową. W dniu 31 grudnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 20,8% i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką oraz krajową. W dniu 31 grudnia."— Zapis prezentacji:

1 Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 20,8% i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką oraz krajową. W dniu 31 grudnia 2012 roku w całym powiecie nyskim zarejestrowanych było 9.567 osób bezrobotnych, natomiast w samej gminie KORFANTÓW liczba bezrobotnych wyniosła 611 osób. Warto też zauważyć, że już na koniec stycznia 2013 roku liczba osób bezrobotnych w gminie Korfantów wyniosła 732 osoby.

2 GMINYXII 2011 rokXII 2012 rokI 2013 rok Głuchołazy 1.6181.7752.001 Kamiennik 251257309 Korfantów 512611732 Łambinowice 374527624 Nysa 3.38438354241 Otmuchów 8078381.059 Paczków 1.0209841.194 Pakosławice 272262307 Skoroszyce 350447518 Ogółem (dane powiatu) 8.5999.56711.001

3 Biorąc po uwagę powyższe zestawienie widać, że na przełomie 2011 i 2012 roku liczba bezrobotnych w gminie Korfantów znacznie wzrosła. Warto jednak zwrócić uwagę na istotny wzrost bezrobocia w styczniu bieżącego roku we wszystkich gminach powiatu, w tym w gminie Korfantów - liczba osób bezrobotnych wzrosła tam o 121 osób, tj. blisko 20% ogółu bezrobotnych z końca 2012 roku.

4 W poniższej tabeli przedstawiono wybrane kategorie osób bezrobotnych oraz ich udział w bezrobociu ogółem.

5 GRUDZIEŃ 2012 Udział % do ogółu bezrobotnych w gminie Korfantów STYCZEŃ 2013 Udział % do ogółu bezrobotnych w gminie Korfantów Kobiety 30650,134947,7 Mieszkańcy wsi 48879,957778,8 Bezrobotni z prawem do zasiłku 10617,314019,1 Długotrwale bezrobotni 29047,533245,4 Bezrobotni powyżej 50 roku życia 15625,518124,7 Osoby bez kwalifikacji zawodowych 27945,731943,6 Osoby bez wykształcenia średniego 41167,349367,3 Osoby bez doświadczenia zawodowego 11819,312817,5 Samotni rodzice 548,8587,9 Młodzież w wieku do 25 lat 10817,713318,2 Osoby dotychczas niepracujące 8213,48411,5 Niepełnosprawni 243,9334,5 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 7612,47710,5 Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 416,7557,5 Liczba bezrobotnych ogółem 611 6,4 /procent do powiatu (9.567 os.)/ 732 6,7 /procent do powiatu (11.001 os.)/

6 Zarówno na koniec 2012 roku jak i na koniec stycznia bieżącego roku ponad 45%, czyli blisko połowa osób bezrobotnych w gminie Korfantów, to osoby długotrwale bezrobotne. Niepokojące jest również to, iż blisko 70% osób bezrobotnych nie posiada wykształcenia średniego.

7 Udział % osób bezrobotnych w gminie Korfantów w kategoriach: bezrobotne kobiety, młodzież do 25 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji, bezrobotni bez wykształcenia średniego, osoby z prawem do zasiłku, mieszkańcy wsi, kobiety, które nie wróciły do pracy po urodzeniu dziecka i zwolnieni z przyczyn zakładu pracy, do ogółu bezrobotnych w gminie Korfantów jest wyższy niż udział procentowy osób w powyższych kategoriach w powiecie nyskim do ogółu bezrobotnych w powiecie.

8 WIEKU, WYKSZTAŁCENIA, CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY. GMINA KORFANTÓW - STAN NA 31 XII 2012 R.

9 Największa grupę osób bezrobotnych w gminie Korfantów stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat - blisko 30% ogółu bezrobotnych.

10 Blisko 70% osób bezrobotnych w gminie Korfantów nie posiada wykształcenia średniego.

11 Blisko 30% osób bezrobotnych w gminie Korfantów pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy.

12 W 2012 roku do Urzędu Pracy w Nysie wpłynęło łącznie 196 ofert pracy z gminy Korfantów. Najwięcej ofert wpłynęło w zakresie: Administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowego zabezpieczenia społecznego - 48 ofert, następne w kolejności pod względem ilości ofert było Przetwórstwo przemysłowe – 29 ofert oraz Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości- 29 ofert, na trzeciej pozycji uplasowała się: Edukacja – 18 ofert.

13 GMINA KORFANTÓW- stan na koniec XII 2012

14 Podstawowe usługi rynku pracy: - Pośrednictwo pracy, - Poradnictwo zawodowe, - Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, - Szkolenia zawodowe.

15 Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy: Należą do nich: zwrot kosztów dojazdu do pracy, zwrot kosztów zakwaterowania, dofinansowanie wyposażenia nowego miejsca pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacja składek ZUS, dodatek aktywizacyjny, organizacja i finansowanie przejazdu na targi pracy.

16 Instrumenty rynku pracy adresowane do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy Art. 49. Ustawy W stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: - bezrobotnych do 25 roku życia, - bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, -bezrobotnych powyżej 50 roku życia, - bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, -bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, - bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, - bezrobotnych niepełnosprawnych

17 Instrumenty rynku pracy wspierające podstawowe usługi rynku pracy: Należą do nich: Prace interwencyjne, Staż zawodowy, Przygotowanie zawodowe dorosłych, Stypendium za kontynuowanie nauki, Roboty publiczne, Zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi. Prace społecznie-użyteczne.

18

19

20 Działania realizowane w ramach środków UE. Kalejdoskop pracy. Uwierz w siebie – wniosek w konkursie – projekt dla osób wykluczonych społecznie. Staże zawodowe w ramach Leonardo da Vinci w Holandii i Hiszpanii.


Pobierz ppt "Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec grudnia 2012 roku wyniosła 20,8% i znacznie przewyższyła stopę wojewódzką oraz krajową. W dniu 31 grudnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google