Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Justyna Piasecka – Zastępca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Justyna Piasecka – Zastępca."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Justyna Piasecka – Zastępca Dyrektora PUP Sytuacja kobiet na rynku pracy na przykładzie Powiatu Wałbrzyskiego

2 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 1 Stopa bezrobocia na przestrzeni lat 2003-2009(stan na 31.12 danego roku)

3 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 2 Liczba bezrobotnych w latach 2003-2009 (stan na 31.12 danego roku)

4 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Liczba osób bezrobotnych w latach 2003-2008 sukcesywnie malała. Odnotowywano spadek liczby bezrobotnych w skali kraju, województwa i powiatu. Analogicznie wyglądała sytuacja kobiet. Udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zawsze przekraczał połowę, co oznacza defaworyzowanie tej grupy na rynku pracy. w Polsce wahał się od 51,4% w roku 2003 do 58,2% w roku 2007; w Województwie od 51,4% w roku 2003 i 2009 do 57,0% w roku 2007; w Powiecie od 53,1% w roku 2003 do 60,0% w roku 2007.

5 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 3 Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Wałbrzyskim wg wieku ( stan na 31.12 danego roku)

6 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 4 Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Wałbrzyskim wg wykształcenia (stan na 31.12 danego roku)

7 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 5 Struktura bezrobotnych kobiet w Powiecie Wałbrzyskim wg stażu( stan na 31.12 danego roku)

8 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 6 Ilość kobiet z Powiatu Wałbrzyskiego uczestnicząca w danych formach przeciwdziałania bezrobociu ( stan na 31.12 danego roku)- nawiązanie stosunku pracy bądź samozatrudnienie

9 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego c.d. tabeli nr 6

10 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 7 Ilość kobiet z Powiatu Wałbrzyskiego uczestnicząca w danych formach przeciwdziałania bezrobociu (stan na 31.12 danego roku) – bez nawiązania stosunku pracy

11 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tabela nr 8 Ilość kobiet z Powiatu Wałbrzyskiego uzupełniających bądź podnoszących kwalifikacje zawodowe (stan na 31.12 danego roku)

12 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko Refundacja poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem ( dziećmi) do lat 7: – wysokość refundacji, do ½ zasiłku dla bezrobotnych tj. 358,50 zł na każde dziecko przysługuje, gdy bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na - staż - przygotowanie zawodowe dorosłych - szkolenie – przysługuje, gdy miesięczne przychody z w/w tytułów nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę - tj. 1.317 zł br. – przysługuje do 6 m-cy – może być poprzedzona zaliczką

13 Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Justyna Piasecka – Zastępca Dyrektora PUP 22.01.2010, Szczawno Zdrój Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu Justyna Piasecka – Zastępca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google