Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM

2 Liczba bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2005 wynosiła 2972 osoby. W odniesieniu do grudnia 2004 r. (3439) spadła o 467 osób (15,71%).

3 BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM W LATACH 1999-2005 W marcu 2004 r. osiągnęło krytyczny stan 3721 osób. W marcu 2004 r. osiągnęło krytyczny stan 3721 osób. Od kwietnia 2004 r. bezrobocie sukcesywnie maleje. Od kwietnia 2004 r. bezrobocie sukcesywnie maleje. W okresie od stycznia 1999 do marca 2004 r. bezrobocie rosło.

4 STOPA BEZROBOCIA W LATACH 1999-2005 W stosunku do grudnia 2004 r. obniżyła się o 1,6 punktu procentowego, W stosunku do grudnia 2004 r. obniżyła się o 1,6 punktu procentowego, W marcu 2004 r. odnotowano jej najwyższy poziom, który wynosił 14 %. W marcu 2004 r. odnotowano jej najwyższy poziom, który wynosił 14 %. Stopa bezrobocia w powiecie grodziskim na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiła 11,6 punktu procentowego, Stopa bezrobocia w powiecie grodziskim na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiła 11,6 punktu procentowego,

5 BEZROBOCIE WEDŁUG PŁCI W LATACH 1999-2005

6 RAPORT WUP O STANIE BEZROBOCIA W POWIATACH WOJ. MAZOWIECKIEGO Powiat grodziski znalazł się w czołówce powiatów o najniższej stopie bezrobocia. Powiat grodziski znalazł się w czołówce powiatów o najniższej stopie bezrobocia. 6 miejsce na Mazowszu. 6 miejsce na Mazowszu.

7 BEZROBOCIE W GMINACH w 2005 r.

8 STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG WYKSZTAŁCENIA

9 STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG WIEKU

10 STRUKTURA BEZROBOCIA WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY Dominującą grupę stanowią bezrobotni powyżej 24 miesięcy – 28,19% ogółu bezrobotnych oraz pozostający bez pracy od 1 do 3 m-cy. Dominującą grupę stanowią bezrobotni powyżej 24 miesięcy – 28,19% ogółu bezrobotnych oraz pozostający bez pracy od 1 do 3 m-cy.

11 CECHY BEZROBOCIA Niski poziom wykształcenia Brak kwalifikacji Duża liczba: bezrobotnych długotrwale (ponad 55% ogółu), bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 24 m-cy, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia.

12 LICZBA ZAKTYWIZOWANYCH BEZROBOTNYCH W LATACH 1999-2005 W 2003 r. zdecydowanie wzrosła i stale rośnie liczba zaktywizowanych bezrobotnych. W 2003 r. zdecydowanie wzrosła i stale rośnie liczba zaktywizowanych bezrobotnych. Pozyskanie wyższych środków w ostatnich latach umożliwia aktywizację większej liczby bezrobotnych. Pozyskanie wyższych środków w ostatnich latach umożliwia aktywizację większej liczby bezrobotnych.

13 ŚRODKI NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W POWIECIE GRODZISKIM W LATACH 1999-2005

14 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIA ROBOTY PUBLICZNE PRACE INTERWENCYJNE POŚREDNICTWO PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY STAŻ

15 PRIORYTETY DZIAŁAŃ PUP W GRODZISKU MAZOWIECKIM Ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży, Ograniczenie bezrobocia wśród młodzieży, Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych.

16 POŚREDNICTWO PRACY – 2005 r. do Urzędu Pracy wpłynęło – 591 ofert pracy, do Urzędu Pracy wpłynęło – 591 ofert pracy, pozyskano do współpracy – 32 nowych pracodawców, pozyskano do współpracy – 32 nowych pracodawców, skierowano do pracy 943 bezrobotnych, skierowano do pracy 943 bezrobotnych, 40 bezrobotnych odmówiło podjęcia pracy, 40 bezrobotnych odmówiło podjęcia pracy, wydano 203 opinie na zatrudnienie cudzoziemców. wydano 203 opinie na zatrudnienie cudzoziemców.

17 PODJĘCIA PRACY w 2005 r. Najliczniejszą grupę (42,7%) stanowią bezrobotni podejmujący pracę na terenie powiatu grodziskiego. Najliczniejszą grupę (42,7%) stanowią bezrobotni podejmujący pracę na terenie powiatu grodziskiego.

18 PORADNICTWO ZAWODOWE – 2005 r. Z usług poradnictwa skorzystało łącznie 905 osób, Z usług poradnictwa skorzystało łącznie 905 osób, Liczba wizyt w ramach poradnictwa indywidualnego – 1304 osoby, Liczba wizyt w ramach poradnictwa indywidualnego – 1304 osoby, Z poradnictwa grupowego – 185 osób, Z poradnictwa grupowego – 185 osób, Z informacji zawodowej – 118 osób, Z informacji zawodowej – 118 osób, 153 osoby bezrobotne korzystające z poradnictwa podjęły zatrudnienie. 153 osoby bezrobotne korzystające z poradnictwa podjęły zatrudnienie.

19 USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY REALIZOWANE W 2005 r.

20 EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW Uzyskane wskaźniki efektywności poszczególnych programów: staże – 48,94%, staże – 48,94%, przygotowanie zawodowe – 69,23%, przygotowanie zawodowe – 69,23%, prace interwencyjne – 30%, prace interwencyjne – 30%, roboty publiczne – 38,60%, roboty publiczne – 38,60%, szkolenia – 21,44%. szkolenia – 21,44%.

21 LOKALNY PROGRAM AKTYWIZACJI Zrealizowano we współpracy z PKS w Grodzisku Mazowieckim program I Ty możesz zostać kierowcą. Zrealizowano we współpracy z PKS w Grodzisku Mazowieckim program I Ty możesz zostać kierowcą. Skierowano 18 osób na kurs prawa jazdy kat. D – kierowcy autobusowego. Skierowano 18 osób na kurs prawa jazdy kat. D – kierowcy autobusowego. Efekt – 14 osób już pracuje! Efekt – 14 osób już pracuje!

22 Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim od 2004 r. opracowuje i realizuje projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

23 DZIAŁANIE 1.2 Perspektywy dla młodzieży DZIAŁANIE 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

24 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DZIAŁANIE 1.2 Perspektywy dla młodzieży Przyjazny start Projekt objął 59 osób Realizacja od 01.07.2004 do 31.01.2005 Jesteś młody – spróbuj z nami Projekt objął 175 osób Realizacja od 01.05.2005 do 31.03.2006

25 AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO DZIAŁANIE 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Powrót na rynek pracy – szansą na lepsze jutro Projekt objął 108 osób Realizacja od 01.07.2004 r. do 31.01.2005 r. Przełam bariery, wróć na rynek pracy Projekt objął 142 osoby Realizacja od 01.05.2005 do 31.03.2006 r.

26 PRACA URZĘDU OD NIEZNANEJ STRONY W 2005 r.: zarejestrowano 3878 bezrobotnych, zarejestrowano 3878 bezrobotnych, wyłączono z ewidencji 4345 osób, w tym z powodu: wyłączono z ewidencji 4345 osób, w tym z powodu: - podjęcia pracy - 1871 osób, - podjęcia pracy - 1871 osób, - niepotwierdzenia gotowości do pracy - 1276 osób, - niepotwierdzenia gotowości do pracy - 1276 osób, - dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 282 osoby, - dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 282 osoby, wydano 8544 decyzje administracyjne, wydano 8544 decyzje administracyjne, przyznano i wypłacano zasiłki dla bezrobotnych (średnio w miesiącu 486 osobom), przyznano i wypłacano zasiłki dla bezrobotnych (średnio w miesiącu 486 osobom), odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne (średnio w miesiącu 486 osobom), odprowadzano składki na ubezpieczenia społeczne (średnio w miesiącu 486 osobom), zgłaszano do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku i opłacano składki za 2300 osób (średnio w miesiącu), zgłaszano do ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych bez prawa do zasiłku i opłacano składki za 2300 osób (średnio w miesiącu), przyznano i wypłacono dodatki aktywizacyjne bezrobotnym z prawem do zasiłku dla 253 osób. przyznano i wypłacono dodatki aktywizacyjne bezrobotnym z prawem do zasiłku dla 253 osób. Wymienione działania są bardzo pracochłonne, angażują wielu pracowników Urzędu i znaczne środki Funduszu Pracy.


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim BEZROBOCIE W POWIECIE GRODZISKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google