Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Równość szans kobiet i mężczyzn na zachodniopomorskim rynku pracy Szczecin, 28 września 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Równość szans kobiet i mężczyzn na zachodniopomorskim rynku pracy Szczecin, 28 września 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Równość szans kobiet i mężczyzn na zachodniopomorskim rynku pracy Szczecin, 28 września 2010 r.

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podstawowe dane o bezrobociu w województwie zachodniopomorskim wg stanu na koniec sierpnia 2010 roku: STOPA BEZROBOCIA (stan na koniec sierpnia 2010 roku) 15,1% (POLSKA – 11,3%) LICZBA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 96 374 W TYM KOBIET: 49 595 tj. 51,5%

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

4

5 Podstawowe dane demograficzne województwa zachodniopomorskiego (stan na dzień 31 XII 2009 roku)* *Źródło: dane GUS

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w województwie zachodniopomorskim (stan na koniec grudnia 2009 roku)* *Źródło: dane GUS

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w podziale na płeć w województwie zachodniopomorskim w latach 2008 - 2010

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba bezrobotnych w powiatach województwa zachodniopomorskiego (stan na koniec sierpnia 2010 roku)

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

10 Rejestracje bezrobotnych w podziale na płeć w województwie zachodniopomorskim w latach 2008 - 2010

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Powody wyłączeń kobiet z ewidencji bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim w sierpniu 2010 roku

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Udział bezrobotnych kobiet i bezrobotnych mężczyzn będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy województwa zachodniopomorskiego do ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (stan na koniec sierpnia 2010 roku)

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni według wybranych kategorii (stan na koniec sierpnia 2010 roku)

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni według wieku w końcu II kwartału 2010 roku w województwie zachodniopomorskim

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni według wykształcenia w końcu II kwartału 2010 roku w województwie zachodniopomorskim

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w końcu II kwartału 2010 roku w województwie zachodniopomorskim

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Bezrobotni według stażu pracy w końcu II kwartału 2010 roku w województwie zachodniopomorskim


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Równość szans kobiet i mężczyzn na zachodniopomorskim rynku pracy Szczecin, 28 września 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google