Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZROBOCIE W GMINIE MSZCZONÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZROBOCIE W GMINIE MSZCZONÓW"— Zapis prezentacji:

1 BEZROBOCIE W GMINIE MSZCZONÓW
Wykonała: Aneta Śmieszna Zespół Szkół w Mszczonowie

2 W gminie Mszczonów liczba osób bezrobotnych na koniec I kwartału 2012 roku wynosiła 427. Oznacza to, że liczba osób pozostających bez pracy w porównaniu do ostatniego kwartału 2011 roku wzrosła. W tym czasie bowiem rejestrowano w Mszczonowie 395 osób bezrobotnych. Wynika z tego, że bezrobocie w tej gminie wzrosło o 2,9%.

3 Puszcza Mariańska- 446 osób, Radziejowice- 284 osoby,
Dla porównania warto przytoczyć liczbę osób pozostających bez pracy w sąsiednich gminach powiatu żyrardowskiego: Puszcza Mariańska- 446 osób, Radziejowice- 284 osoby, Wiskitki- 536 osób, Żyrardów osób.

4 W gminie Mszczonów bez pracy pozostaje 211 kobiet, co stanowi 49,41% wszystkich osób bezrobotnych.
Na koniec I-szego kwartału prawo do zasiłku posiadało 55 osób. Oprócz tego zarejestrowano 16 osób, które straciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

5 Struktura osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy przedstawia się w następujący sposób : Bezrobotni do 25 roku życia 101 Długotrwale bezrobotni 206 Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 36 Bezrobotni powyżej 50 roku życia 87 Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 137 Samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia 38 Osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 12 Bezrobotni niepełnosprawni 26

6 Liczba bezrobotnych razem Czas pozostawania bez pracy w miesiącach
Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy w miesiącach, struktura osób bezrobotnych i poszukujących pracy przedstawia się następująco: Liczba bezrobotnych razem Czas pozostawania bez pracy w miesiącach do 1 35 1-3 90 3-6 59 6-12 82 12-24 93 pow. 24 67

7 Analizując powyższe dane można stwierdzić, że:
Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie rejestruje najwięcej osób, które pozostają bez pracy od 12 do 24 miesięcy lub od 1 do 3 miesięcy; najmniejszy odsetek bezrobotnych stanowią osoby, które są bez pracy krótko, to jest tylko do 1-ego miesiąca.

8 Biorąc pod uwagę wiek osób pozostających bez pracy, struktura bezrobocia przedstawia się następująco: Liczba bezrobotnych Wiek 18-24 101 25-34 120 35-44 96 45-54 59 55-59 37 60-64 12

9 Na koniec I kwartału br. najwięcej zarejestrowanych osób bezrobotnych znajdowało się w przedziale wiekowym lata (120 osób), trochę niższe bezrobocie było w przedziale wiekowym lata (101 osób). Najmniej osób pozostających bez pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żyrardowie znajdowało się w przedziale wiekowym lata, Zarejestrowało się ich tylko 12 osób.

10 Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące
Biorąc teraz pod uwagę wykształcenie bezrobotnych, strukturę bezrobocia przedstawia poniższy wykres oraz tabela. Wykształcenie Wyższe 26 Policealne i średnie zawodowe 92 Średnie ogólnokształcące 55 Zasadnicze zawodowe 112 Gimnazjalne i poniżej 141

11 Po analizie danych przedstawionych na wykresie można stwierdzić, że najwięcej osób bezrobotnych ma wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Najmniej osób pozostających bez posiada wykształcenie wyższe.

12 Struktura bezrobocia pod względem stażu pracy przedstawia się w sposób następujący:
Liczba bezrobotnych razem Staż pracy ogółem do 1 roku 93 1-5 80 5-10 62 10-20 59 20-30 43 30 lat i więcej 13 bez stażu 76

13 Z przedstawionych danych widać, że w I-szym kwartale 2012 roku zarejestrowano najwięcej osób, które mają niewielki staż zawodowy lub nie mają go w ogóle. W większości są to młode osoby, absolwenci poszczególnych szkół średnich i wyższych.

14 Koniec Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "BEZROBOCIE W GMINIE MSZCZONÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google