Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM REKONWERSJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM REKONWERSJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM REKONWERSJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP

2 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI REKONWERSYJNEJ
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2008r. Nr 141, poz. 892 z późn. zm.); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 134, poz. 784); ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. z 2009r. Nr 94, poz. 778); DECYZJA NR 440/MON z dnia r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz.U. MON z 2007r. Nr 19, poz. 198).

3 POMOC REKONWERSYJNA to: ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec osób uprawnionych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

4 STRUKTURA REKONWERSJI KADR /po I etapie/
DSS COAZ 13 etatów p.w. WSzW 16 etatów p.w. byli żołnierze zawodowi Jednostki Wojskowe czynni żołnierze zawodowi WL, SP, MW, IW, WS, SO, ŻW OAZ Wrocław 5 etatów OAZ Olsztyn OAZ Kraków OAZ Bydgoszcz RAZEM: 68 1 oficer 67 pracowników wojska Biuro ds. PR 1/3 etaty OAZ Gdynia 5 etatów OAZ Szczecin 5 etatów OAZ Lublin 5 etatów

5 OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
OBSZAR DZIAŁANIA OŚRODKÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ GDYNIA OAZ WARM. – MAZUR. POMORSKIE SZCZECIN OLSZTYN OAZ OAZ KUJAW.-POM. PODLASKIE ZACH.-POM. BYDGOSZCZ OAZ MAZOWIECKIE WARSZAWA WIELKOPOLSKIE COAZ LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE WROCŁAW LUBLIN OAZ OAZ DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE ŚWIĘTOKRZ. PODKARPACKIE ŚLASKIE KRAKÓW OAZ MAŁOPOLSKIE

6 ROZMIESZCZENIE SIŁ REKONWERSYJNYCH NA OBSZARZE ODPOWIEDZIALNOŚCI OAZ OLSZTYN
WSzW BIAŁYSTOK OAZ ELBLĄG OSTRÓDA LEGENDA: garnizony stałych dyżurów OSTRÓDA

7 STRUKTURA OAZ

8 ZADANIA OAZ: prowadzenie doradztwa zawodowego;
prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej; prowadzenie pośrednictwa pracy.

9 ZADANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH (w zakresie rekonwersji)
Dowódcy JW : przekazują informacje dotyczące żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wobec nich działań rekonwersyjnych; uczestniczą w procesie udzielania zwalnianym żołnierzom pomocy rekonwersyjnej; współpracują z właściwymi terytorialnie ośrodkami aktywizacji zawodowej w zakresie działalności rekonwersyjnej.

10 ZADANIA JEDNOSTEK WOJSKOWYCH (w zakresie rekonwersji – c.d.)
Ponadto: kierują żołnierza na zajęcia grupowe lub przyjmują oświadczenie o rezygnacji; przesyłają wniosek żołnierza o pomoc rekonwersyjną do dyrektora WBE poprzez OAZ; wyrażają zgodę na skierowanie żołnierza (na jego wniosek) na praktykę zawodową, po stosownej decyzji dyrektora DSS MON, pokrywają koszty noclegów i dojazdów żołnierzy przy przekwalifikowaniu, planują zajęcia nt. systemu rekonwersji SZ RP.

11 Zajęcia grupowe blok informacyjny; blok psychologiczny;
blok praktyczny

12 Zajęcia grupowe – blok informacyjny
(przykłady): Uprawnienia do pomocy rekonwersyjnej; Należności i świadczenia pieniężne oraz uprawnienia żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej. Informacja lekarza TWKL nt. Określanie stopnia inwalidztwa lub uszczerbku zdrowia w związku ze służbą wojskową. Informacja radcy prawnego WSzW nt. Postępowanie i należności odszkodowawcze w związku ze służbą wojskową. Informacja przedstawiciela PUP nt. Zakres usług świadczonych przez PUP żołnierzom rezerwy. Konsultacje indywidualne

13 Zajęcia grupowe – blok psychologiczny (przykłady):
Psychologiczne aspekty sukcesu i porażki. Spotkanie z ,,człowiekiem sukcesu” – byłym żołnierzem zawodowym. Konsultacje indywidualne.

14 INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
Doradztwo indywidualne realizowane poprzez rozmowę doradczą, której treścią jest: wsparcie psychologiczne; pomoc osobie mającej podjąć decyzję w sprawie wyboru zawodu, pracy, rodzaju szkolenia; ocena predyspozycji psychoosobowych i zawodowych z punktu widzenia możliwości znalezienia zatrudnienia; przekazanie informacji o zawodach, rynku pracy i ofertach edukacyjnych oraz programach unijnych; pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność samoprezentacji; nauka metod i sposobów poszukiwania pracy.

15 Zajęcia grupowe – blok praktyczny
(przykłady): Metodyka poszukiwania pracy. Rynek pracy mity i rzeczywistość. Znajdowanie ofert pracy. Jak rozpocząć działalność gospodarczą (wspieranie działalności gospodarczej)? Spotkanie z przedstawicielami pracodawców i firm edukacyjnych. Konsultacje indywidualne.

16 GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE
Samoocena predyspozycji zawodowych – testy. Co mogę zrobić? Kto kieruje Twoim życiem? Uczenie się twórczego i pozytywnego myślenia. Odkrywanie własnych umiejętności i możliwości. Bilans umiejętności, możliwości i preferencji. Własna firma – czy się do tego nadaję. Rodzaje zawodów, wymagania, możliwości zatrudnienia. Gdzie zdobywać wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Zajęcia z wykorzystaniem ofert edukacyjnych. Na życzenie uczestników warsztaty będą wzbogacone zajęciami z Psychologii osiągnięć (zajęcia prowadzą trenerzy COAZ-Warszawa).

17 INTERNETOWE DORADZTWO ZAWODOWE OAZ
strona internetowa OAZ korzyści wynikające z korzystania z IDZ; zasady współpracy z doradcą zawodu.


Pobierz ppt "SYSTEM REKONWERSJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google