Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników,"— Zapis prezentacji:

1 OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy. Program przygotowuje się z myślą o zwalnianych pracownikach, którym pomaga się w sprawnym wejściu na zewnętrzny rynek pracy i pokonaniu stresu, wywołanego utratą dotychczasowego zatrudnienia.

2 Znaczenie pojęcia outplacement: usługi w zakresie poszukiwania pracy,
doradztwo z zakresu zarządzania karierą zawodową, zarządzanie zmianami w karierze, planowanie kariery, wspomaganie zmian w karierze zawodowej. Polskie odpowiedniki pojęcia outplacement: zwolnienia monitorowane, program łagodnych zwolnień, program adaptacji zawodowej, program aktywizacji zawodowej.

3 Dzięki zastosowaniu programu outplacement'u realizuje się trzy podstawowe grupy celów:
Transformacja zawodowa pracowników. Adaptacja do nowych warunków. Reorientacja zawodowa i przekwalifikowanie. Wsparcie emocjonalne. Przedstawienie nowych ofert pracy.

4 2. Uspokojenie napięć społecznych.
Uspokojenie nastrojów niepewności. Otwarty dialog i współpraca z przedstawicielami załogi. Wzrost motywacji i zaufania u pozostającej załogi. Uspokojenie obaw w otoczeniu oraz u klientów, dostawców i inwestorów.

5 3. Umocnienie pozytywnego wizerunku firmy.
Wzrost zaufania społecznego dla firmy oraz jej wiarygodności. Umocnienie pozytywnego wizerunku firmy. Wzrost zaufania ze strony instytucji rządowych. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych.

6 Jak skutecznie zrealizować te cele?
Oferowana pomoc powinna być: przyjęta i zaakceptowana przez pracownika, wiarygodna i rzeczywista. Elementy skutecznej pomocy w programie outplacementu: osobowość i postawa doradcy, koncentracja na zmianie postaw, pomoc indywidualna.

7 Etapy przygotowania pracownika do wejścia na zewnętrzny rynek pracy:
Wyjaśnienie powodów związanych ze zwolnieniem, ukazanie szans i możliwości stwarzanych przez pomoc firmy w procesie przekwalifikowania. Wzbudzenie motywacji do przedsięwzięcia nowych kroków na drodze rozwoju zawodowego. Przekazanie informacji o najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku pracy, ich specyfice oraz zmieniających się oczekiwaniach pracodawców.

8 6. Przystosowanie do aktywnego poszukiwania pracy.
4. Analiza potencjału i preferencji zawodowych każdej z osób zwalnianych – ustalenie dalszej ścieżki rozwoju kariery i edukacji zawodowej. 5. Kursy i szkolenia specjalistyczne – dalsza edukacja i proces przekwalifikowania zawodowego. 6. Przystosowanie do aktywnego poszukiwania pracy. 7. Przygotowanie do uruchomienia własnej firmy. 8. Dostęp do aktualnych ofert pracy.

9 Program outplacement‘u obejmuje:
doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, szkolenia adaptacyjne, bezpośrednie poszukiwanie ofert pracy. Rodzaje outplacement‘u: Outplacement indywidualny. Outplacement grupowy. Outplacement mieszany.

10 Outplacement indywidualny
Program zapewniający osobistą opiekę zewnętrznego doradcy na pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca musi się rozstać. Jest realizowany w sytuacjach pojedynczych zwolnień i dotyczy najczęściej kadry kierowniczej oraz wysokiej klasy specjalistów. Program stosuje się, gdy firma chce rozstać się z daną osobą w sposób łagodny, nie powodujący napięć i konfliktów zarówno w relacjach firma-pracownik, jak i wewnątrz firmy.

11 Zastosowanie outplacementu indywidualnego to wyraz świadomego dbania o interesy firmy – podnosi wiarygodność firmy wobec pozostających menedżerów i pracowników oraz zapobiega wrogim inicjatywom ze strony zwalnianego menedżera. Podejmowane działania: spotkania konsultacyjne, przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, symulacje rozmów wraz z informacją zwrotną, poszukiwanie ofert pracy, promocja uczestnika.

12 Efekty programu: dostęp do najlepszych ofert z ukrytego rynku pracy, korzystanie z rozległej sieci bezpośrednich kontaktów wśród decydentów z wielu branż, otrzymanie dobrych referencji wobec zainteresowanych pracodawców, oszczędność wielu miesięcy czasu samodzielnego poszukiwania, uzyskanie stałego wsparcia emocjonalnego, merytorycznego i administracyjnego, znakomite przygotowanie do rozmów z pracodawcami, sporządzania aplikacji o wyjątkowej, indywidualnej formie i treści, dobry kontakt z dotychczasowym pracodawcą.

13 Outplacement grupowy Program polegający na wsparciu grupy zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Podejmowane działania: uruchomienie biura programu Centrum Aktywizacji Zawodowej – w którym działa zespół doradców zawodowych i analityków rynku pracy, spotkania informacyjne, spotkania indywidualne, warsztaty grupowe tematyczne.

14 Outplacement mieszany
Program stosowany w sytuacji, gdy zwalniana jest niewielka grupa pracowników o zbliżonym profilu zawodowym (np. kadra kierownicza średniego szczebla, grupa pracowników wykonawczych). Łączy w sobie warsztaty grupowe z rozbudowaną opieką indywidualną dla każdego uczestnika. Podejmowane działania: spotkanie informacyjne i wstępne rozpoznanie potrzeb, warsztaty dla jednorodnych grup pracowników, spotkania indywidualne przygotowujące do znalezienia nowego miejsca pracy.


Pobierz ppt "OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google