Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i."— Zapis prezentacji:

1 OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy. OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy. Program przygotowuje się z myślą o zwalnianych pracownikach, którym pomaga się w sprawnym wejściu na zewnętrzny rynek pracy i pokonaniu stresu, wywołanego utratą dotychczasowego zatrudnienia.

2 Znaczenie pojęcia outplacement: usługi w zakresie poszukiwania pracy, usługi w zakresie poszukiwania pracy, doradztwo z zakresu zarządzania karierą zawodową, doradztwo z zakresu zarządzania karierą zawodową, zarządzanie zmianami w karierze, zarządzanie zmianami w karierze, planowanie kariery, wspomaganie zmian w karierze planowanie kariery, wspomaganie zmian w karierze zawodowej. zawodowej. Polskie odpowiedniki pojęcia outplacement: zwolnienia monitorowane, zwolnienia monitorowane, program łagodnych zwolnień, program łagodnych zwolnień, program adaptacji zawodowej, program adaptacji zawodowej, program aktywizacji zawodowej. program aktywizacji zawodowej.

3 Dzięki zastosowaniu programu outplacement'u realizuje się trzy podstawowe grupy celów: 1. Transformacja zawodowa pracowników. Adaptacja do nowych warunków. Adaptacja do nowych warunków. Reorientacja zawodowa i przekwalifikowanie. Reorientacja zawodowa i przekwalifikowanie. Wsparcie emocjonalne. Wsparcie emocjonalne. Przedstawienie nowych ofert pracy. Przedstawienie nowych ofert pracy.

4 2. Uspokojenie napięć społecznych. Uspokojenie nastrojów niepewności. Uspokojenie nastrojów niepewności. Otwarty dialog i współpraca z przedstawicielami załogi. Otwarty dialog i współpraca z przedstawicielami załogi. Wzrost motywacji i zaufania u pozostającej załogi. Wzrost motywacji i zaufania u pozostającej załogi. Uspokojenie obaw w otoczeniu oraz u klientów, dostawców i inwestorów. Uspokojenie obaw w otoczeniu oraz u klientów, dostawców i inwestorów.

5 3. Umocnienie pozytywnego wizerunku firmy. Wzrost zaufania społecznego dla firmy oraz jej wiarygodności. Wzrost zaufania społecznego dla firmy oraz jej wiarygodności. Umocnienie pozytywnego wizerunku firmy. Umocnienie pozytywnego wizerunku firmy. Wzrost zaufania ze strony instytucji rządowych. Wzrost zaufania ze strony instytucji rządowych. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych. Kreowanie pozytywnych wzorców społecznych.

6 Jak skutecznie zrealizować te cele? Oferowana pomoc powinna być: przyjęta i zaakceptowana przez pracownika, przyjęta i zaakceptowana przez pracownika, wiarygodna i rzeczywista. wiarygodna i rzeczywista. Elementy skutecznej pomocy w programie outplacementu: osobowość i postawa doradcy, osobowość i postawa doradcy, koncentracja na zmianie postaw, koncentracja na zmianie postaw, pomoc indywidualna. pomoc indywidualna.

7 Etapy przygotowania pracownika do wejścia na zewnętrzny rynek pracy: 1. Wyjaśnienie powodów związanych ze zwolnieniem, ukazanie szans i możliwości stwarzanych przez pomoc firmy w procesie przekwalifikowania. 2. Wzbudzenie motywacji do przedsięwzięcia nowych kroków na drodze rozwoju zawodowego. 3. Przekazanie informacji o najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku pracy, ich specyfice oraz zmieniających się oczekiwaniach pracodawców.

8 4. Analiza potencjału i preferencji zawodowych każdej z osób zwalnianych – ustalenie dalszej ścieżki rozwoju kariery i edukacji zawodowej. 5. Kursy i szkolenia specjalistyczne – dalsza edukacja i proces przekwalifikowania zawodowego. 6. Przystosowanie do aktywnego poszukiwania pracy. 7. Przygotowanie do uruchomienia własnej firmy. 8. Dostęp do aktualnych ofert pracy.

9 Program outplacementu obejmuje: doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, wsparcie psychologiczne, szkolenia adaptacyjne, szkolenia adaptacyjne, bezpośrednie poszukiwanie ofert pracy. bezpośrednie poszukiwanie ofert pracy. Rodzaje outplacementu: 1. Outplacement indywidualny. 2. Outplacement grupowy. 3. Outplacement mieszany.

10 Outplacement indywidualny Program zapewniający osobistą opiekę zewnętrznego doradcy na pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca musi się rozstać. Jest realizowany w sytuacjach pojedynczych zwolnień i dotyczy najczęściej kadry kierowniczej oraz wysokiej klasy specjalistów. Program stosuje się, gdy firma chce rozstać się z daną osobą w sposób łagodny, nie powodujący napięć i konfliktów zarówno w relacjach firma-pracownik, jak i wewnątrz firmy.

11 Zastosowanie outplacementu indywidualnego to wyraz świadomego dbania o interesy firmy – podnosi wiarygodność firmy wobec pozostających menedżerów i pracowników oraz zapobiega wrogim inicjatywom ze strony zwalnianego menedżera. Podejmowane działania: spotkania konsultacyjne, spotkania konsultacyjne, przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie kompletu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, symulacje przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, symulacje rozmów wraz z informacją zwrotną, rozmów wraz z informacją zwrotną, poszukiwanie ofert pracy, poszukiwanie ofert pracy, promocja uczestnika. promocja uczestnika.

12 Efekty programu: dostęp do najlepszych ofert z ukrytego rynku pracy, dostęp do najlepszych ofert z ukrytego rynku pracy, korzystanie z rozległej sieci bezpośrednich kontaktów wśród decydentów z wielu branż, korzystanie z rozległej sieci bezpośrednich kontaktów wśród decydentów z wielu branż, otrzymanie dobrych referencji wobec zainteresowanych pracodawców, otrzymanie dobrych referencji wobec zainteresowanych pracodawców, oszczędność wielu miesięcy czasu samodzielnego poszukiwania, oszczędność wielu miesięcy czasu samodzielnego poszukiwania, uzyskanie stałego wsparcia emocjonalnego, merytorycznego i administracyjnego, uzyskanie stałego wsparcia emocjonalnego, merytorycznego i administracyjnego, znakomite przygotowanie do rozmów z pracodawcami, sporządzania aplikacji o wyjątkowej, indywidualnej formie i treści, znakomite przygotowanie do rozmów z pracodawcami, sporządzania aplikacji o wyjątkowej, indywidualnej formie i treści, dobry kontakt z dotychczasowym pracodawcą. dobry kontakt z dotychczasowym pracodawcą.

13 Outplacement grupowy Program polegający na wsparciu grupy zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia. Podejmowane działania: uruchomienie biura programu Centrum Aktywizacji uruchomienie biura programu Centrum Aktywizacji Zawodowej – w którym działa zespół doradców Zawodowej – w którym działa zespół doradców zawodowych i analityków rynku pracy, zawodowych i analityków rynku pracy, spotkania informacyjne, spotkania informacyjne, spotkania indywidualne, spotkania indywidualne, warsztaty grupowe tematyczne. warsztaty grupowe tematyczne.

14 Outplacement mieszany Program stosowany w sytuacji, gdy zwalniana jest niewielka grupa pracowników o zbliżonym profilu zawodowym (np. kadra kierownicza średniego szczebla, grupa pracowników wykonawczych). Łączy w sobie warsztaty grupowe z rozbudowaną opieką indywidualną dla każdego uczestnika. Łączy w sobie warsztaty grupowe z rozbudowaną opieką indywidualną dla każdego uczestnika. Podejmowane działania: spotkanie informacyjne i wstępne rozpoznanie potrzeb, spotkanie informacyjne i wstępne rozpoznanie potrzeb, warsztaty dla jednorodnych grup pracowników, warsztaty dla jednorodnych grup pracowników, spotkania indywidualne przygotowujące do znalezienia spotkania indywidualne przygotowujące do znalezienia nowego miejsca pracy. nowego miejsca pracy.


Pobierz ppt "OUTPLACEMENT – program zwolnień monitorowanych, którego głównym celem jest złagodzenie, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google