Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny,"— Zapis prezentacji:

1

2 STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny, podejmując działania na rzecz grup defaworyzowanych, wykluczonych społecznie na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych.

3 Regionalny Ośrodek na terenach popegeerowskich działa od listopada 2003 r. jako samodzielny podmiot prawny (zarejestrowany w KRS). W roku 2005 stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

4 DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA reintegracja społeczna i zawodowa edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu rozwój i promocja idei Ekonomii Społecznej, przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich podejmowanie działań na rzecz pobudzenia aktywności społecznej i demokracji lokalnej program Wolontariatu na wsi

5 Programy Stowarzyszenia Program pt.: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych – CIS dla terenów wiejskich finansowanego ze środków Programu PHARE 2002 SSiG RZL, realizowany od września 2004 do lipca Był pierwszym samodzielnym programem Stowarzyszenia. Rezultatem realizacji tego programu było zarejestrowanie pierwszego w Polsce CIS- u na obszarach wiejskich

6 Warsztaty i kursy ( program PHARE 2002 ): Warsztaty techniczne Warsztaty gastronomiczne Warsztaty rolnictwa ekologicznego Warsztaty ogólno-budowlane Kurs asystenta osoby niepełnosprawnej Kurs prawa jazdy

7 Oraz: kurs pilarza kurs operatorów wózków widłowych kurs komputerowy kurs zielarstwa kurs przedsiębiorczości kurs języka angielskiego kurs języka niemieckiego

8 W marcu 2005 roku został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Wdrażania EFS, projekt na utworzenia i działalności pierwszego w Polsce CIS-u dla obszarów wiejskich. Jednym z mierzalnych rezultatów programu finansowanego ze środków PHARE 2002 było zarejestrowanie w II połowie 2005 roku trzech spółdzielni socjalnych na terenach wiejskich W lipcu 2005 roku, Wojewoda Wielkopolski Stowarzyszenie ROS- E uzyskało status Centrum Integracji Społecznej (od r. do r.)

9 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Celem działalności Centrum jest przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych do powrotu na rynek pracy poprzez udział w zajęciach warsztatów zawodowych oraz zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem. Całość Programu Centrum jest skonstruowana w taki sposób, aby pomóc osobom bezrobotnym w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu wiedzy zawodowej wcześniej nabytej, oraz nabyciu dodatkowych umiejętności zawodowych i umiejętności społecznych z zakresu motywacji, skutecznych metod poszukiwania pracy, technik autoprezentacji.

10 WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ Tą formą zajęć objęci są wszyscy uczestnicy Centrum, obejmują one: warsztaty psychologiczne warsztaty z doradcą zawodowym spotkania indywidualne i warsztatowe z terapeutą

11 Warsztaty psychologiczne: 1) zagadnienia z zakresu komunikacji międzyludzkiej 2) zasady funkcjonowania w grupie społecznej 3) rozwoju osobistego, głównie poprzez rozpoznawanie własnych potrzeb, możliwości i lęków

12 Warsztaty z doradcą zawodowym: 1) zajęcia integracyjne 2) docieranie do osobistych celów 3) motywacja, motywy działania, potrzeby 4) hierarchia potrzeb, potrzeby i sposoby ich realizacji, mapa życia 5) potrzeby i oczekiwania w konfrontacji z możliwościami i potencjałem

13 WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ramach Centrum uruchomione zostały następujące warsztaty: warsztat gastronomii warsztat agroturystyki warsztat budowlany warsztat rękodzieła warsztat krawiecki kurs przedsiębiorczości

14 Ponadto uczestnicy Centrum kierowani są na staże w celu praktycznej nauki zawodu. Uczestnicy korzystają również z dodatkowych kursów i szkoleń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości np.: kurs florystyczny, fryzjerski, wikliniarski, hodowli ślimaków, kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy, obsługa kas fiskalnych. WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

15 Warsztat gastronomii:

16 Warsztat agroturystyki:

17 Warsztat budowlany:

18 Warsztat rękodzieła:

19 CES, to przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Socjalno – Edukacyjny Dla Ludzi i Środowiska w Chudobczycach, w ramach Partnerstwa Ekonomia Społeczna w Praktyce, IW EQUAL, którego administratorem jest FPW Barka. CES rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006r. i stanowi wydzieloną jednostkę organizacyjną stowarzyszenia. W przyszłości ma stać się odrębną, samofinansująca się instytucją. Centrum Ekonomii Społecznej

20 Do podstawowych zadań Centrum, wynikających ze strategii, należy zaliczyć działania związane i skierowane bezpośrednio do Beneficjentów Ostatecznych programu, m.in.: Organizacja szkoleń branżowych, specjalistycznych dostosowanych do potrzeb, preferencji i umiejętności beneficjentów; Pomoc o charakterze doradczym i konsultacyjnym; Pośrednictwo pracy; Kierowanie na staże i praktyki;

21 Centrum Ekonomii Społecznej Zadania CES-u w odniesieniu do przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej: Wsparcie dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych oraz udzielanie pomocy istniejącym już spółdzielniom socjalnym; Organizacja i nadzorowanie Konkursu Grantowego; Utworzenie sieci spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych; Stworzenie platformy wymiany doświadczeń; Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju i edukacji członków spółdzielni socjalnych;

22 Centrum Ekonomii Społecznej Mając na uwadze obszar w który funkcjonuje Centrum, potrzeby i oczekiwania beneficjentów CES Kwilcz prowadzi obecnie działalność w zakresie: Organizacji, przygotowywania i prowadzenia spotkań w ramach Klubów Integracyjnych. Przygotowywania i organizacji Grup Samokształceniowych w Marszewie i we Władysławowie. Rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia infrastruktury technicznej w Klubach Integracyjnych. Pomocy w bieżących sprawach klubowiczów m.in. prawnej, psychologicznej. Organizacji warsztatów i szkoleń.

23 Centrum Ekonomii Społecznej Prace związanych z tworzeniem biznes planów dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, prowadzenie indywidualnych spotkań i rozmów. Pomocy istniejącym spółdzielniom socjalnym. Współpracy z partnerami społecznymi m.in. z lokalnym samorządem, Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie, Zespołem Szkół w Kwilczu i Luboszu proboszczem parafii w Kwilczu i Luboszu. Tworzenia lokalnego partnerstwa

24 WSPÓŁPRACA LOKALNA Stowarzyszenie podejmuje współpracę z lokalnym samorządem oraz organizacjami pozarządowymi z gminy Kwilcz, Lwówek, Międzychód. Aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności poprzez świadczenie nieodpłatnych usług, wspieranie działalności charytatywnej oraz udział w lokalnych imprezach jak Festyn w Luboszu czy Dni Kwilcza.

25 WSPÓŁPRACA LOKALNA Dni Lubosza Dni Kwilcza

26 PROBLEMY Problemy związane z realizacją Programów ES na terenach wiejskich: zasoby lokalowe, które ograniczają liczbę osób objętych programem Słabo rozwinięta przedsiębiorczość, niewiele podmiotów gospodarczych działających na obszarach działalności Stowarzyszenia utrudnienia komunikacyjne niska mobilność i motywacja beneficjentów świadczenie pracy na czarno (szczególnie sezonowe prace polowe)

27 KONTAKTY Biuro CIS Chudobczyce LUBOSZ Anna Cąkała Asystent zarządu Tel Krystyna Dorsz Prezes Zarządu Tel


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google