Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny,"— Zapis prezentacji:

1

2 STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny, podejmując działania na rzecz grup defaworyzowanych, wykluczonych społecznie na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych.

3 Regionalny Ośrodek na terenach popegeerowskich działa od listopada 2003 r. jako samodzielny podmiot prawny (zarejestrowany w KRS). W roku 2005 stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

4 DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA reintegracja społeczna i zawodowa edukacja środowisk i grup podlegających wykluczeniu społecznemu rozwój i promocja idei Ekonomii Społecznej, przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich podejmowanie działań na rzecz pobudzenia aktywności społecznej i demokracji lokalnej program Wolontariatu na wsi

5 Programy Stowarzyszenia Program pt.: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych – CIS dla terenów wiejskich finansowanego ze środków Programu PHARE 2002 SSiG RZL, realizowany od września 2004 do lipca 2005. Był pierwszym samodzielnym programem Stowarzyszenia. Rezultatem realizacji tego programu było zarejestrowanie pierwszego w Polsce CIS- u na obszarach wiejskich

6 Warsztaty i kursy ( program PHARE 2002 ): Warsztaty techniczne Warsztaty gastronomiczne Warsztaty rolnictwa ekologicznego Warsztaty ogólno-budowlane Kurs asystenta osoby niepełnosprawnej Kurs prawa jazdy

7 Oraz: kurs pilarza kurs operatorów wózków widłowych kurs komputerowy kurs zielarstwa kurs przedsiębiorczości kurs języka angielskiego kurs języka niemieckiego

8 W marcu 2005 roku został przyjęty do realizacji przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Wdrażania EFS, projekt na utworzenia i działalności pierwszego w Polsce CIS-u dla obszarów wiejskich. Jednym z mierzalnych rezultatów programu finansowanego ze środków PHARE 2002 było zarejestrowanie w II połowie 2005 roku trzech spółdzielni socjalnych na terenach wiejskich W lipcu 2005 roku, Wojewoda Wielkopolski Stowarzyszenie ROS- E uzyskało status Centrum Integracji Społecznej (od 21.07.2005 r. do 20.07.2008 r.)

9 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Celem działalności Centrum jest przygotowanie osób długotrwale bezrobotnych do powrotu na rynek pracy poprzez udział w zajęciach warsztatów zawodowych oraz zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem. Całość Programu Centrum jest skonstruowana w taki sposób, aby pomóc osobom bezrobotnym w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu wiedzy zawodowej wcześniej nabytej, oraz nabyciu dodatkowych umiejętności zawodowych i umiejętności społecznych z zakresu motywacji, skutecznych metod poszukiwania pracy, technik autoprezentacji.

10 WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ Tą formą zajęć objęci są wszyscy uczestnicy Centrum, obejmują one: warsztaty psychologiczne warsztaty z doradcą zawodowym spotkania indywidualne i warsztatowe z terapeutą

11 Warsztaty psychologiczne: 1) zagadnienia z zakresu komunikacji międzyludzkiej 2) zasady funkcjonowania w grupie społecznej 3) rozwoju osobistego, głównie poprzez rozpoznawanie własnych potrzeb, możliwości i lęków

12 Warsztaty z doradcą zawodowym: 1) zajęcia integracyjne 2) docieranie do osobistych celów 3) motywacja, motywy działania, potrzeby 4) hierarchia potrzeb, potrzeby i sposoby ich realizacji, mapa życia 5) potrzeby i oczekiwania w konfrontacji z możliwościami i potencjałem

13 WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ramach Centrum uruchomione zostały następujące warsztaty: warsztat gastronomii warsztat agroturystyki warsztat budowlany warsztat rękodzieła warsztat krawiecki kurs przedsiębiorczości

14 Ponadto uczestnicy Centrum kierowani są na staże w celu praktycznej nauki zawodu. Uczestnicy korzystają również z dodatkowych kursów i szkoleń, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości np.: kurs florystyczny, fryzjerski, wikliniarski, hodowli ślimaków, kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy, obsługa kas fiskalnych. WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

15 Warsztat gastronomii:

16 Warsztat agroturystyki:

17 Warsztat budowlany:

18 Warsztat rękodzieła:

19 CES, to przedsięwzięcie realizowane przez Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Socjalno – Edukacyjny Dla Ludzi i Środowiska w Chudobczycach, w ramach Partnerstwa Ekonomia Społeczna w Praktyce, IW EQUAL, którego administratorem jest FPW Barka. CES rozpoczęło swoją działalność w marcu 2006r. i stanowi wydzieloną jednostkę organizacyjną stowarzyszenia. W przyszłości ma stać się odrębną, samofinansująca się instytucją. Centrum Ekonomii Społecznej

20 Do podstawowych zadań Centrum, wynikających ze strategii, należy zaliczyć działania związane i skierowane bezpośrednio do Beneficjentów Ostatecznych programu, m.in.: Organizacja szkoleń branżowych, specjalistycznych dostosowanych do potrzeb, preferencji i umiejętności beneficjentów; Pomoc o charakterze doradczym i konsultacyjnym; Pośrednictwo pracy; Kierowanie na staże i praktyki;

21 Centrum Ekonomii Społecznej Zadania CES-u w odniesieniu do przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej: Wsparcie dla grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych oraz udzielanie pomocy istniejącym już spółdzielniom socjalnym; Organizacja i nadzorowanie Konkursu Grantowego; Utworzenie sieci spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych; Stworzenie platformy wymiany doświadczeń; Prowadzenie działań zmierzających do rozwoju i edukacji członków spółdzielni socjalnych;

22 Centrum Ekonomii Społecznej Mając na uwadze obszar w który funkcjonuje Centrum, potrzeby i oczekiwania beneficjentów CES Kwilcz prowadzi obecnie działalność w zakresie: Organizacji, przygotowywania i prowadzenia spotkań w ramach Klubów Integracyjnych. Przygotowywania i organizacji Grup Samokształceniowych w Marszewie i we Władysławowie. Rozpoczęcia działań zmierzających do utworzenia infrastruktury technicznej w Klubach Integracyjnych. Pomocy w bieżących sprawach klubowiczów m.in. prawnej, psychologicznej. Organizacji warsztatów i szkoleń.

23 Centrum Ekonomii Społecznej Prace związanych z tworzeniem biznes planów dla spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, prowadzenie indywidualnych spotkań i rozmów. Pomocy istniejącym spółdzielniom socjalnym. Współpracy z partnerami społecznymi m.in. z lokalnym samorządem, Powiatowym Urzędem Pracy w Międzychodzie, Zespołem Szkół w Kwilczu i Luboszu proboszczem parafii w Kwilczu i Luboszu. Tworzenia lokalnego partnerstwa

24 WSPÓŁPRACA LOKALNA Stowarzyszenie podejmuje współpracę z lokalnym samorządem oraz organizacjami pozarządowymi z gminy Kwilcz, Lwówek, Międzychód. Aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności poprzez świadczenie nieodpłatnych usług, wspieranie działalności charytatywnej oraz udział w lokalnych imprezach jak Festyn w Luboszu czy Dni Kwilcza.

25 WSPÓŁPRACA LOKALNA Dni Lubosza Dni Kwilcza

26 PROBLEMY Problemy związane z realizacją Programów ES na terenach wiejskich: zasoby lokalowe, które ograniczają liczbę osób objętych programem Słabo rozwinięta przedsiębiorczość, niewiele podmiotów gospodarczych działających na obszarach działalności Stowarzyszenia utrudnienia komunikacyjne niska mobilność i motywacja beneficjentów świadczenie pracy na czarno (szczególnie sezonowe prace polowe)

27 KONTAKTY Biuro CIS Chudobczyce 27 64-423 LUBOSZ Anna Cąkała Asystent zarządu Tel. 061 29 10 663 Krystyna Dorsz Prezes Zarządu Tel. 061 29 11 741 www.rose.org.ple-mail: rose.chudopczyce@wp.pl


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE ROS-E Stowarzyszenie, wyrosło z idei Fundacji Barka. Do roku 2003 działało w ramach struktury FPW Barka jako Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google