Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 „Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 „Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 „Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

2 Cel zajęć Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego jest uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa oraz zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego. Na zajęciach poprawiana jest komunikacja językowa oraz promowane jest wykorzystanie technologii komputerowej w nauce języka. Zajęcia te służą zwiększeniu pewności u uczniów i uczennic w posługiwaniu się językiem angielskim. Uzupełniana jest wiedza o zagadnienia kulturowe, a także usprawniane jest czytanie i pisanie.

3 Tradycje i obyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii

4 Poznajemy kulturę USA

5 Doskonalenie słownictwa

6 Komunikowanie się poprzez zabawę

7 Diagnoza umiejętności

8 Współpraca ze szkołą Mary Seat of Wisdom School w Chicago

9 Współpraca ze szkołą Mary Seat of Wisdom School w Chicago

10

11 Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt: „Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”; Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”; Poddziałanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.


Pobierz ppt "Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 „Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google