Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

2 Cel zajęć Głównym celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego jest uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa oraz zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego. Na zajęciach poprawiana jest komunikacja językowa oraz promowane jest wykorzystanie technologii komputerowej w nauce języka. Zajęcia te służą zwiększeniu pewności u uczniów i uczennic w posługiwaniu się językiem angielskim. Uzupełniana jest wiedza o zagadnienia kulturowe, a także usprawniane jest czytanie i pisanie.

3 Tradycje i obyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii

4 Poznajemy kulturę USA

5 Doskonalenie słownictwa

6 Komunikowanie się poprzez zabawę

7 Diagnoza umiejętności

8 Współpraca ze szkołą Mary Seat of Wisdom School w Chicago

9

10

11 Projekt: Zajęcia dodatkowe dziś – szansą na lepsze jutro realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego - Grupa 6 Zajęcia dodatkowe dziś- szansą na lepsze jutro Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google