Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy. Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Pilski Inkubator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy. Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Pilski Inkubator."— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

2 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

3 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

4 Analiza rynku pracy: Polska-Europa Stopa bezrobocia na dzień 31.10. 2012 według EUROSTAT 2012 Polska10,4% Irlandia14,7% Hiszpania26,3% Grecja26,0% Portugalia16,3% Holandia5,5%

5 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Struktura bezrobocia w Pile: Piła 8,1% dane na dzień 31. 12. 2012 – bezrobocie rejestrowane Polska 8,3 % dane na dzień 30. 11. 2012 – bezrobocie rejestrowane powiat pilski 13,1% dane na dzień 30.11.2012 - stopa bezrobocia GUS Polska12,9% dane na dzień 30.11.2012 - stopa bezrobocia GUS Piła – osoby do 25 roku życia Ponad połowa jest bez kwalifikacji, a jedynie 10% posiada wykształcenie wyższe.

6 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Analiza rynku pracy Piły i okolic Zakres analizy obejmuje dojazd do pracy w czasie do 2h. komunikacja z pracodawcami z Piły i okolic, analiza możliwości wsparcia procesu tworzenia nowych miejsc pracy. Definicja odpowiedniej pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dopuszcza czas dojazdu do 3 h.

7 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Specyfika pilskiego rynku pracy: potrzeba wykwalifikowanej kadry (poszukiwani są specjaliści), elastyczność rynku (sezonowość), zmiana (dostosowanie struktury organizacyjnej do zmian na rynku).

8 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Program zaktywizowania pilskiego rynku pracy – założenia: kalendarz sezonów – zwolnienia grupowe będące koniecznością jednej firmy, mogą stanowić szansę dla drugiej, wsparcie Inwest-Parku w procesie rekrutacji, wsparcie w przygotowanie kadry (w porozumieniu z PUP-staże, doposażenie miejsc pracy, inne programy, w porozumieniu z CEZ-szkolenia dedykowane, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości), uruchomienie środków komunikacji transportu w przypadku zatrudnienia grupowego.

9 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Jak to będzie działać? PRACODAWCY PRACOWNICY URZĄD MIASTA INWEST-PARK URZĄD PRACY, WARP, CEZ UCZELNIE WYŻSZE

10 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Status rosnąca liczba pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na kadrę, propozycje ofert pracy osób bezrobotnych chcących podjąć zatrudnienie. Klient pracodawca z Piły i okolic, mieszkaniec Piły.

11 Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła

12 Cel: aktywizacja rynku pracy osób bezrobotnych, możliwość realizacji zleceń przez członków założycieli SSOP w trybie bezprzetargowym, planowanie szkoleń adekwatnie wg zapotrzebowania na zgłaszane kwalifikacje. Elementem społecznej odpowiedzialności łączącym biznes i gospodarkę społeczną jest założenie, iż należy stwarzać warunki do pracy, a nie utrwalać negatywne wzorce poprzez rozdawnictwo.

13 Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Korzyści z długofalowej współpracy z SSOP określona sfera działalności: pozyskanie stałego, zaufanego realizatora zleceń, realizacja społecznie doniosłego celu związanego z aktywizacją osób zagrożonych bezrobociem, wypracowanie standardu ponadregionalnego, podniesienie jakości realizowanych zleceń.

14 Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Płaszczyzna współpracy Spółdzielni Zielona Piła: zlecanie prac przez samorząd lokalny SSOP (pielęgnacja terenów zielonych, prace porządkowe, konserwatorskie, remontowe), współpraca Spółdzielni na rynku biznesowym - włączenie SSOP w nowe obszary zleceń, kolejny etap badań oczekiwań potencjalnych Klientów Spółdzielni.

15 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

16 oferta dla start-up: stanowiska pracy w formule open space, biurka na godziny, wirtualne biuro - możliwość zarejestrowania firmy pod adresem Inkubatora i obsługa korespondencji, szkolenia, doradztwo specjalistyczne, mentoring – wsparcie w zakresie prawa, finansów, marketingu, etc. preinkubacja – prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o formę prawną Inkubatora.

17 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości oferta dla biznesu lokalnego: współpraca ze start-up w ramach testowanych nowych pomysłów, wynajem powierzchni biurowej Inkubatora po stawkach preferencyjnych, świadczenie usług mentoringowych - dzielenie się doświadczeniem, etc.

18 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości oferta dla samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu: stworzenie infrastruktury dla rozwoju pomysłów finansowanych z projektów unijnych (POKL), ścisła współpraca w zakresie informacji o prowadzonych przedsięwzięciach pomiędzy Inwest Parkiem, a Beneficjentem dotacji, promocja samozatrudnienia.

19 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości kluczowe obszary projektu: usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne Inkubatora – kompleksowe usługi dla przedsiębiorców w jednym miejscu, tworzenie start up – ów – nowe miejsca pracy, budowa kreatywnej przestrzeni Inkubatora Przedsiębiorczości (przestrzeń coworkingowa) – nowy obszar funkcjonalno – użytkowy, budowa sieci współpracy i powiązań – aktywizacja lokalnego rynku pracy, zintegrowanie Inkubatora z Salą Miejską– wachlarz dodatkowych możliwości infrastrukturalnych dla przedsiębiorców.

20 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości "INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: biuro@inwestpark.pila.pl

21 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości "INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: biuro@inwestpark.pila.pl Wizualizacja wnętrza Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - recepcja

22 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości "INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: biuro@inwestpark.pila.pl

23 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości "INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: biuro@inwestpark.pila.pl

24

25 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości "INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / 64-920 Piła / T: 67 212 49 68 / F: 67 212 49 68 / E: biuro@inwestpark.pila.pl

26 www.inwestpark.pila.pl www.pila.pl Dziękujemy!


Pobierz ppt "Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy. Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Pilski Inkubator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google