Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

2 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

3 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy

4 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Analiza rynku pracy: Polska-Europa Stopa bezrobocia na dzień według EUROSTAT 2012 Polska 10,4% Irlandia 14,7% Hiszpania 26,3% Grecja 26,0% Portugalia 16,3% Holandia 5,5%

5 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Struktura bezrobocia w Pile: Piła 8,1% dane na dzień – bezrobocie rejestrowane Polska 8,3 % dane na dzień – bezrobocie rejestrowane powiat pilski 13,1% dane na dzień stopa bezrobocia GUS Polska 12,9% dane na dzień stopa bezrobocia GUS Piła – osoby do 25 roku życia Ponad połowa jest bez kwalifikacji, a jedynie 10% posiada wykształcenie wyższe.

6 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Analiza rynku pracy Piły i okolic Zakres analizy obejmuje dojazd do pracy w czasie do 2h. komunikacja z pracodawcami z Piły i okolic, analiza możliwości wsparcia procesu tworzenia nowych miejsc pracy. Definicja odpowiedniej pracy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 16 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dopuszcza czas dojazdu do 3 h.

7 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Specyfika pilskiego rynku pracy: potrzeba wykwalifikowanej kadry (poszukiwani są specjaliści), elastyczność rynku (sezonowość), zmiana (dostosowanie struktury organizacyjnej do zmian na rynku).

8 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Program zaktywizowania pilskiego rynku pracy – założenia: kalendarz sezonów – zwolnienia grupowe będące koniecznością jednej firmy, mogą stanowić szansę dla drugiej, wsparcie Inwest-Parku w procesie rekrutacji, wsparcie w przygotowanie kadry (w porozumieniu z PUP-staże, doposażenie miejsc pracy, inne programy, w porozumieniu z CEZ-szkolenia dedykowane, Pilski Inkubator Przedsiębiorczości), uruchomienie środków komunikacji transportu w przypadku zatrudnienia grupowego.

9 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Jak to będzie działać? URZĄD MIASTA INWEST-PARK URZĄD PRACY, WARP, PRACODAWCY PRACOWNICY CEZ UCZELNIE WYŻSZE

10 Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy
Status rosnąca liczba pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na kadrę, propozycje ofert pracy osób bezrobotnych chcących podjąć zatrudnienie. Klient pracodawca z Piły i okolic, mieszkaniec Piły.

11 Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła

12 Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła
Cel: aktywizacja rynku pracy osób bezrobotnych, możliwość realizacji zleceń przez członków założycieli SSOP w trybie bezprzetargowym, planowanie szkoleń adekwatnie wg zapotrzebowania na zgłaszane kwalifikacje. Elementem społecznej odpowiedzialności łączącym biznes i gospodarkę społeczną jest założenie, iż należy stwarzać warunki do pracy, a nie utrwalać negatywne wzorce poprzez rozdawnictwo.

13 Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła
Korzyści z długofalowej współpracy z SSOP określona sfera działalności: pozyskanie stałego, zaufanego realizatora zleceń, realizacja społecznie doniosłego celu związanego z aktywizacją osób zagrożonych bezrobociem, wypracowanie standardu ponadregionalnego, podniesienie jakości realizowanych zleceń.

14 Zakupy społecznie odpowiedzialne – Spółdzielnia Socjalna Zielona Piła
Płaszczyzna współpracy Spółdzielni Zielona Piła: zlecanie prac przez samorząd lokalny SSOP (pielęgnacja terenów zielonych, prace porządkowe, konserwatorskie, remontowe), współpraca Spółdzielni na rynku biznesowym - włączenie SSOP w nowe obszary zleceń, kolejny etap badań oczekiwań potencjalnych Klientów Spółdzielni.

15 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

16 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
oferta dla start-up: stanowiska pracy w formule open space, „biurka na godziny”, wirtualne biuro - możliwość zarejestrowania firmy pod adresem Inkubatora i obsługa korespondencji, szkolenia, doradztwo specjalistyczne, mentoring – wsparcie w zakresie prawa, finansów, marketingu, etc. preinkubacja – prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o formę prawną Inkubatora.

17 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
oferta dla biznesu lokalnego: współpraca ze start-up w ramach testowanych nowych pomysłów, wynajem powierzchni biurowej Inkubatora po stawkach preferencyjnych, świadczenie usług mentoringowych - dzielenie się doświadczeniem, etc.

18 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
oferta dla samorządu lokalnego , organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu: stworzenie infrastruktury dla rozwoju pomysłów finansowanych z projektów unijnych (POKL), ścisła współpraca w zakresie informacji o prowadzonych przedsięwzięciach pomiędzy Inwest Parkiem, a Beneficjentem dotacji, promocja samozatrudnienia.

19 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
kluczowe obszary projektu: usługi szkoleniowe, doradcze, informacyjne Inkubatora – kompleksowe usługi dla przedsiębiorców w jednym miejscu, tworzenie start up – ów – nowe miejsca pracy, budowa kreatywnej przestrzeni Inkubatora Przedsiębiorczości (przestrzeń coworkingowa) – nowy obszar funkcjonalno – użytkowy, budowa sieci współpracy i powiązań – aktywizacja lokalnego rynku pracy, zintegrowanie Inkubatora z „Salą Miejską”– wachlarz dodatkowych możliwości infrastrukturalnych dla przedsiębiorców.

20 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / Piła / T: / F: / E: Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

21 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / Piła / T: / F: / E: Pilski Inkubator Przedsiębiorczości Wizualizacja wnętrza Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - recepcja

22 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / Piła / T: / F: / E: Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

23 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / Piła / T: / F: / E: Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

24

25 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości
"INWEST-PARK" Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 / Piła / T: / F: / E: Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

26 Dziękujemy!


Pobierz ppt "Aktywizacja Pilskiego Rynku Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google