Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

2 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie POWIAT IŁAWSKI Gminy powiatu iławskiego LUBAWA, IŁAWA indywidualne gospodarstwa rolne indywidualne gospodarstwa rolne obecność specjalistycznych gospodarstw drobiarskich i mleczarskich obecność specjalistycznych gospodarstw drobiarskich i mleczarskich SUSZ, KISIELICE, ZALEWO 29 wsi leży na terenach po byłych PGR-ach 29 wsi leży na terenach po byłych PGR-ach niska zdolność adaptacyjna do zmieniających się warunków gospodarowania niska zdolność adaptacyjna do zmieniających się warunków gospodarowania tereny słabiej zagospodarowane tereny słabiej zagospodarowane niski stopień uprzemysłowienia niski stopień uprzemysłowienia wysoki poziom bezrobocia strukturalnego wysoki poziom bezrobocia strukturalnego

3 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Filie urzędu: Lubawa, Kisielice, Susz, Zalewo liczba osób bezrobotnych: 4 519 stopa bezrobocia: 12,9 % ( 31.03.08 r.) Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu iławskiego: MOPS GOPS Iława MOPS GOPS Lubawa MGOPS Susz MGOPS Kisielice MOPS Zalewo

4 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie w Iławie krótka charakterystyka ośrodka, krótka charakterystyka ośrodka, liczba klientów, liczba klientów, podstawowe kierunki działania, podstawowe kierunki działania, świadczenia, świadczenia, Klub Integracji Społecznej. Klub Integracji Społecznej.

5 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Aspekty współpracy OPS – PUP sytuacja na rynku pracy (rosnący udział wśród bezrobotnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) sytuacja na rynku pracy (rosnący udział wśród bezrobotnych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) wspólny klient i komplementarność usług wspólny klient i komplementarność usług Standardy Usług Rynku Pracy Standardy Usług Rynku Pracy Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 – 2015 Program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008 – 2015 partnerstwo w projektach systemowych EFS PO KL, priorytet VII partnerstwo w projektach systemowych EFS PO KL, priorytet VII

6 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej przy opracowywaniu projektów systemowych indywidualne spotkania robocze indywidualne spotkania robocze wymiana informacji na temat uczestników, form wsparcia, realizacji poprzednich projektów wymiana informacji na temat uczestników, form wsparcia, realizacji poprzednich projektów określenie roli partnera (urzędu pracy) w poszczególnych projektach określenie roli partnera (urzędu pracy) w poszczególnych projektach zawarcie porozumień partnerskich ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej zawarcie porozumień partnerskich ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej spotkanie grupowe (ośrodki pomocy społecznej, filie urzędu, doradca zawodowy, pośrednik pracy) spotkanie grupowe (ośrodki pomocy społecznej, filie urzędu, doradca zawodowy, pośrednik pracy)

7 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Szczegółowa ścieżka współpracy na przykładzie MOPS Iława 1. Spotkanie robocze przed przygotowaniem wniosku (informacja o klientach, kierunkach szkoleń, określenie zasad współpracy, ustalenie osób do kontaktu) 2. Stworzenie projektu i przygotowanie porozumienia partnerskiego

8 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Projekt Masz okazję – Pomóż sobie główne cele projektu, główne cele projektu, beneficjenci ostateczni, beneficjenci ostateczni, rodzaje proponowanego wsparcia, rodzaje proponowanego wsparcia, planowane efekty. planowane efekty.

9 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Porozumienie partnerskie pomiędzy MOPS Iława a Powiatowym Urzędem Pracy Zobowiązania stron: wymiana informacji o klientach, wymiana informacji o klientach, upowszechnianie informacji o ofertach pracy, poradnictwie zawodowym i szkoleniach, upowszechnianie informacji o ofertach pracy, poradnictwie zawodowym i szkoleniach, współpraca w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych. współpraca w zakresie realizacji i finansowania prac społecznie użytecznych.

10 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Porozumienie partnerskie pomiędzy MOPS Iława a Powiatowym Urzędem Pracy rola partnera: świadczenie w formie nieodpłatnej usług doradcy zawodowego i lidera Klubu pracy, świadczenie w formie nieodpłatnej usług doradcy zawodowego i lidera Klubu pracy, promocja projektu, promocja projektu, pośrednictwo pracy dla beneficjentów projektu. pośrednictwo pracy dla beneficjentów projektu.

11 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 3. Wyłonienie grupy potencjalnych uczestników Wstępna lista osób długotrwale bezrobotnych (PUP Iława) Wybór uczestników i listy rezerwowej (MOPS Iława) Dostarczenie listy wybranych osób do pośredników pracy i doradców zawodowych (MOPS Iława)

12 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 4. Spotkanie organizacyjne z ośrodkami pomocy społecznej i filiami urzędu zorganizowane przez PUP Iława. przedstawienie informacji o realizowanych projektach przedstawienie informacji o realizowanych projektach wstępne omówienie harmonogramu działań wstępne omówienie harmonogramu działań ustalenie zasad przepływu i rodzaju informacji pomiędzy liderami projektów a partnerem ustalenie zasad przepływu i rodzaju informacji pomiędzy liderami projektów a partnerem określenie kolejnego terminu spotkania po podpisaniu umów o finansowanie projektów określenie kolejnego terminu spotkania po podpisaniu umów o finansowanie projektów zaplanowanie działań na rok przyszły w ramach kolejnych projektów zaplanowanie działań na rok przyszły w ramach kolejnych projektów

13 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie Dziękujemy za uwagę Agata Steiner - Dembińska Adam Margalski Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie


Pobierz ppt "Współpraca na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu iławskiego Powiatowy Urząd Pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google