Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość w ramach ZPORR 2.3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość w ramach ZPORR 2.3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach."— Zapis prezentacji:

1 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość w ramach ZPORR 2.3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość CEL OGÓLNY PROJEKTU: Dostosowanie BO projektu do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

3 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość CEL SZCZEGÓŁOWY: Zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu poza sektorem rolnym podejście indywidualne i kompleksowe Powiązanie usług doradczych i szkoleniowych Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

4 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Beneficjenci Ostateczni projektu: Rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów i rencistów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne, oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych lub prawnych prowadzących działalność rolniczą z terenów wiejskich, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego, chcących podjąć zatrudnienie w sferze pozarolniczej dostosowanej do potrzeb lokalnych rynków pracy. Ilość BO - 250. Czas trwania projektu: 01 sierpień 2005 – 30 czerwiec 2006 Miejsca realizacji projektu: Teren 5 powiatów: krasnostawski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

5 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 W ramach realizacji projektu zapewniano Beneficjentom Ostatecznym: - Dogodne terminy zajęć, - Poczęstunek w trakcie szkoleń, - Zwrot kosztów dojazdu, - Zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, - Kompleksową pomoc psychologów oraz doradców zawodowych.

6 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość REKRUTACJA promocja równych szans ( o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń) rekrutacja otwarta gwarancja dostępu do usługi osobom niepełnosprawnym i mieszkańcom obszarów zmargalizowanych na terenach objętych projektem Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 cd… Droga Beneficjentów w Projekcie CZ I.

7 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (DORADZTWO PRZEDSZKOLENIOWE) Diagnoza indywidualnych potrzeb i umiejętności 2 godz./osoba USŁUGI SZKOLENIOWE 80 godz. (DORADZTWO POSZKOLENIOWE) Doradztwo zawodowe. Informacja zawodowa 3 godz./osoba Droga Beneficjentów w Projekcie CZ. II

8 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Usługi szkoleniowe ( 80 godz.) I.SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE fakturzysta z obsługą komputera sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej operator wózka widłowego podstawy biznesu pracownik małej gastronomii pracownik administracyjno – biurowy pilarz tapicer nowoczesne technologie wykańczania wnętrz

9 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 REZULTATY PROJEKTU: REZULTATY TWARDE przeszkolenie 250 Beneficjentów Ostatecznych, 21 grup szkoleniowych x 80 godz./ grupę, 5 godz. usług doradczych/osobę. II.REZULTATY MIĘKKIE Zwiększenie aktywności na rynku pracy, Podniesienie własnej samooceny, Podniesienie umiejętności pracy w zespole, Zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, Zwiększenie poczucia pewności siebie i wiary we własne siły

10 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU: Wskaźniku produktu: - liczba godzin szkoleniowych – 20.000 - liczba osób objętych szkoleniem – 252 - w tym kobiety- 107 - w tym rolnicy i domownicy – 247, - w tym osoby pracujące w rolnictwie – 3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

11 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU – c.d.: Wskaźniku rezultatu: - liczba osób które ukończyły szkolenia – 250 - w tym kobiety – 105 - w tym rolnicy i domownicy – 247 - w tym osoby pracujące w rolnictwie – 3 - liczba osób pozytywnie oceniających uzyskaną pomoc w ramach projektu - 250 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

12 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Efekt końcowy projektu – podjęcie zatrudnienia: Stan zatrudnienia na dzień 14.06.2006 roku - 20 osób z czego: 18 osób podjęło zatrudnienie na umowę o pracę, 1 osoba założyła własną działalność gospodarczą, 1 osoba podjęła pracę za granicą Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

13 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 ul. Lubartowska 74 A, I p. tel. (081) 710 19 00 www.fundacja.lublin.pl Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

14 Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowy zawód szansą na lepszą przyszłość w ramach ZPORR 2.3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google