Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET"— Zapis prezentacji:

1 NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET

2 Odbiorcy Projektu Projekt skierowany jest do kobiet, które:
ukończyły 30 rok życia, posiadają minimum średnie wykształcenie, są bezrobotne, lub są zatrudnione i planują zmienić miejsce pracy.

3 Zakres projektu Wsparcie kobiet bezrobotnych i planujących zmienić pracę poprzez: szkolenie w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, bezzwrotne dofinansowanie, w postaci grantu dla atrakcyjnych projektów własnych działalności gospodarczych składanych przez uczestniczki szkoleń, doradztwo w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

4 Szkolenie - zakres 11 bloków tematycznych [12 dni – 96 h lek.]
Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorcze Marketing i elementy kształtowania wizerunku własnej firmy Efektywne zarządzanie czasem Wizerunek kobiety biznesu Negocjacje i komunikacja interpersonalna ABC rejestrowania własnej firmy Moja firma a ubezpieczenia społeczne Elementy prawa pracy Kontakty z bankami i źródła finansowania Analiza rynku i techniki sprzedaży Biznes Plan

5 Szkolenie - organizacja
Realizator w ramach szkolenia zapewnia: bezpłatne materiały szkoleniowe, wykwalifikowaną kadrę trenerską, odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową, ciepły posiłek i poczęstunek w trakcie szkolenia, pełne wyżywienie i zakwaterowanie dla osób dojeżdżających, możliwość zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie.

6 Szkolenie - organizacja
Czas i miejsce realizacji szkolenia Czas trwania szkolenia – 12 dni (96 godzin lekcyjnych) Realizacja szkolenia – od poniedziałku do soboty Uruchomienie szkoleń – II połowa kwietnia 2007r. Zakończenie szkoleń – II połowa grudnia 2007r.

7 Dofinansowanie Dofinansowanie:
Dofinansowanie jest w postaci bezzwrotnej dotacji. Uczestniczki szkoleń mogą starać się o dofinansowanie na podstawie wniosku, w skład którego wchodzi opracowany przez nie biznes plan. Biznes plan podlega ocenie przez Komisję Inwestycyjną Projekt, który uzyska pozytywną ocenę, otrzyma dofinansowanie w wysokości do zł. Dotacje otrzyma 1/3 uczestniczek Projektu. Osoby, które nie otrzymają dofinansowania w ramach Projektu będą mogły skorzystać z możliwości uzyskania grantu z Powiatowego Urzędu Pracy.

8 Doradztwo Zakres wsparcia: Forma kontaktu:
konsultacje z doradcami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie w tworzeniu własnego biznes planu, pomoc w rozwiązywaniu problemów napotkanych w pierwszych miesiącach funkcjonowania nowoutworzonej firmy. Forma kontaktu: telefon, , Indywidualne spotkania.

9 Doradztwo Przed kobietami chcącymi uczestniczyć w projekcie stoją poniższe możliwości: szansa na rozpoczęcie działalności na własny rachunek, bezzwrotne dofinansowanie dla nowoutworzonej firmy do kwoty PLN, szansa na podniesienie kwalifikacji, a w tym na wzbogacenie swojego cv, wzbudzenie w sobie postaw przedsiębiorczych, przekonanie siebie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej; wzbogacenie się o wiedzę z obowiązujących przepisów prawa pracy, zmiany postaw wobec zmieniających się warunków rynku pracy i wymogów rynku (kreatywne dostosowywanie się), podniesienie samoświadomości co do własnego potencjału i możliwości wpływania na otaczającą je rzeczywistość w środowisku lokalnym, możliwość wymiany doświadczeń ze specjalistami w dziedzinie ekonomii, psychologii, prawa.

10 Zakres terytorialny Projektu
COMBIDATA Projekt realizuje w ramach województw: Pomorskiego 400 osób Kujawsko-pomorskiego 425 osób Warmińsko-mazurskiego 175 osób Dolnośląskiego 575 osób Podkarpackiego 375 osób Świętokrzyskiego 275 osób Łącznie: osób

11 801 30 30 30 30@eduportal.pl E-mail 30.eduportal.pl Kontakt Infolinia
Internet COMBIDATA Poland Sp. z o.o. ul. E. Plater 12 Sopot


Pobierz ppt "NOWE KWALIFIKACJE, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA BEZROBOTNYCH KOBIET"

Podobne prezentacje


Reklamy Google