Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

2 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 RSI - Wytyczne europejskie. Obecnie obowiązujący dokument. Cel: zdynamizowanie rozwoju i znaczenia województwa w zakresie nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki. Rezultat: dynamiczny wzrost wartości wskaźników opisujących poziom innowacyjny regionu - czołowa 5-tka województw w Polsce. Zasady wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji: Zasada konkretyzacji działań Zasada precyzji i koncentracji interwencji Zasada kompleksowości i systemowości interwencji Zasada radykalnej modernizacji Zasada uwzględnienia kreatywność i zasobów kulturowych 2

3 3 Spotkania w okręgach wyborczych - 4 spotkania Rada Innowacji, Zespół Ekspertów Analiza dokumentów Indywidualne wywiady pogłębione - 25 Zogniskowane wywiady grupowe – 5 wywiadów – 37 osób (przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele instytucji) Badania pogłębiające – 3 badania Studia przypadków – 12 firm innow. Badania CATI - 50 wywiadów telefo- nicznych z IOB + 300 z firmami Panel ekspertów – 14 ekspertów Prezentacje projektu - 11 prezentacji dla różnych środowisk Zespoły eksperckie – analiza przyszłych trendów i potrzeb – metoda foresight: - 122 ekspertów, 250 na bieżąco informowanych Badania ankietą Delphi – 2 tury po 1085 osób i instytucji Badanie ankietowe – SWOT – 2870 osób Przygotowanie RSI – konsultacje z UM Konsultacje społeczne w 6 regionach samorządowych Proces opracowywania RSI

4 4

5 5

6 6

7 Specjalizacje regionalne 7 Koncentracja interwencji w wybranych obszarach Wsparcie rozwoju najbardziej pożądanych obszarów gospodarki Największy zwrot inwestycji w postaci: rozwoju gospodarczego, wzrostu przychodów z eksportu, rozwoju procesu wypracowywania innowacji (B+R – gospodarka), efektów społecznych, rozwoju regionu, wzrostu pozycji regionu Zrównoważony rozwój w ramach specjalizacji Minisystem gospodarczy – duże i małe firmy, związane z regionem, prace B+R, edukacja, usługi, zaangażowanie różnych subregionów Cele RSI Specjalizacje regionalne Rezultat Kierunki rozwoju Koncentracja oddziaływania Przyśpieszony rozwój

8 8

9 9 Bezpieczna żywność – przetwórstwo, nawozy i pakowania Cały proces wytwarzania bezpiecznej żywności, od rolnictwa, poprzez przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i na eksport. Obejmuje ona również branże powiązane, takie jak produkcja nawozów sztucznych i opakowań oraz procesy (np. transportu, magazynowania). Biomedycyna, usługi medyczne i turystyka uzdrowiskowa Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie, w tym w szczególności w połączeniu z rozwojem wysoko zaawansowanych usług sanatoryjnych i leczniczych, obejmujących turystykę sanatoryjną i związane z nią aktywności. Automotive, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa Projektowanie, badania i rozwój oraz produkcja urządzeń transportu drogowego i kolejowego wraz z wytwarzaniem części i podzespołów. Rozwój i produkcja urządzeń automatyki przemysłowej. Narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych Projektowanie, badani a i rozwój oraz produkcja narzędzi do obróbki i formowania metali i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz produkcja niezbędnych komponentów chemicznych. Przetwarzanie informacji Dostarczanie i przetwarzania informacji w oparciu o Internet nowej generacji, obejmuje zarówno świadczenie usług w zakresie przetwarzania informacji, jak i wytwarzanie wysoko zaawansowanego oprogramowania.

10 Promocja Regionalnej Strategii Innowacji 10 Kompleksowe projekty rozwiązujące zdiagnozowany problem Promocja postaw proinnowacyjnych Promocja regionu jako miejsca gdzie tworzone są innowacje Promocja przy wykorzystaniu marki regionalnej Bazowanie na regionalnej kulturze, tradycji, sztuce Poprawa identyfikacji regionalnej i odbioru zewnętrznego województwa

11 11 System wdrażania RSI CEZARIS – Centrum Zarządzania RIS – Jednostka zarządzająca RSI Funkcje: Wdrażania Monitorowania Ewaluacji Ewaluacja RSI Za ewaluację odpowiada CEZARIS Ewaluacja: Bieżąca Strategiczna

12 12

13 13 Przykład roboczy


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google