Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Dobro uczniów- najwyższym prawem. S PIS T REŚCI : Co to jest Szkoła Równych Szans. Sponsorzy. Realizatorzy programu Szkoła Równych Szans. Zajęcia w Szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Dobro uczniów- najwyższym prawem. S PIS T REŚCI : Co to jest Szkoła Równych Szans. Sponsorzy. Realizatorzy programu Szkoła Równych Szans. Zajęcia w Szkole."— Zapis prezentacji:

1 "Dobro uczniów- najwyższym prawem

2 S PIS T REŚCI : Co to jest Szkoła Równych Szans. Sponsorzy. Realizatorzy programu Szkoła Równych Szans. Zajęcia w Szkole Równych Szans. Wycieczki. Zakończenie.

3 C O TO JEST S ZKOŁA R ÓWNYCH S ZANS. Szkoła Równych Szans to zajęcia pozwalające uczniom naszej szkoły na aktywne spędzanie czasu, rozwijanie swoich zainteresowań, kształtowanie kreatywnego myślenia i umiejętności pracy zespołowej. Projekt realizowany jest przez18 miesięcy, w którym weźmie udział aż 2234 uczniów!

4 C O TO JEST S ZKOŁA R ÓWNYCH S ZANS. Projekt "Szkoły równych szans" ma za zadanie ujednolicić możliwości uczniów z różnego typu środowisk czy rodzin. Osoby z rodzin ubogich, rozbitych, młodzież niepełnosprawna i mieszkająca poza miastem- dzięki programowi wszyscy mają otrzymać jednakowy dostęp do wiedzy i całej oferty kulturalnej szkoły. Drugim i jakże ważnym celem tego projektu, jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego czy matury bezpłatnie.

5 S PONSORZY UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Społeczny. Główny inwestor projektu. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwy był zakup nowego sprzętu do szkoły i zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do wiedzy teoretycznej jak i praktycznej którą zdobywali dzięki nowym urządzeniom w szkole.

6 S PONSORZY KAPITAŁ LUDZKI Narodowa Strategia Spójności

7 R EALIZATORZY PROGRAMU S ZKOŁA R ÓWNYCH S ZANS. Zespołem Szkół nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina Publicznym Gimnazjum nr 1 Publicznym Gimnazjum nr 3 Szkołą Podstawową nr 10 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej

8 Z AJĘCIA W S ZKOLE R ÓWNYCH S ZANS. Chemia Biologia Matematyka Informatyka Wychowanie Fizyczne Podstawy przedsiębiorczości Zespół wokalny

9 C HEMIA Projekt prowadzi Pani Iwona Wójciak. Na początku zajęć jest teoria, zadania rozszerzające wiedzę ucznia, które będą realizowane w starszych klasach. Drugą część lekcji poświęca się ciekawym doświadczeniom mającym na celu udowodnienie, pokazanie i wytłumaczenie zjawisk, które wydają się być dziwne.

10 C HEMIA

11 B IOLOGIA Projekt z Biologii dla licealistów prowadziła Pani Anna Wąsik. Zajęcie były połączone tematycznie z normalnymi lekcjami biologii, dlatego doświadczenia które nie były wykonane na lekcji można było zrobić i dokładnie omówić na zajęciach dodatkowych. Pieniądze z Unii pozwoliły także na zakup pięciu zestawów dobrze wyposażonych do poważnych doświadczeń jakie przeprowadza się w laboratoriach biologicznych.

12 B IOLOGIA

13 M ATEMATYKA Zajęcia matematyczne prowadzi Pani Marta Gładysz. Uczęszczają na nie zarówno osoby mające problemy z tym przedmiotem, jak i ci, którzy są nim szczególnie zainteresowani Matematyka staje się o wiele łatwiejsza jeśli przedstawi się ją w formie zabawy lub obliczając zadania odnoszące się do życia codziennego.

14 I NFORMATYKA "Komputer jako narzędzie multimedialne Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Słomka Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności informatycznych uczniów, a przede wszystkim ukazanie im, że komputer nie służy wyłącznie rozrywce i wyszukiwaniu wiadomości w internecię, a może być pomocny praktycznie we wszystkich dziedzinach życia.

15 W YCHOWANIE F IZYCZNE Zajęcie prowadzi Pani Anna Nowak, Pani Teresa Frydrych Podczas spotkań poznajemy swoje możliwości fizyczne, rozwijamy zainteresowania i aktywnie spędzamy wolny czas. Przy okazji poprawiamy swoją kondycję i przyswajamy podstawowe zasady obowiązujące w grach zespołowych. Koszykówka, siatkówka a nawet taniec – tym zajmowali się uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego.

16 W YCHOWANIE F IZYCZNE

17 P ODSTAWY P RZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedsiębiorczość- krok w dorosłość Zajęcie prowadzi Pani Agnieszka Przeździecka Zajęcia zaowocują w dorosłym życiu, kiedy zechcemy założyć własną firmę czy zainwestować pieniądze. Znajomość nazw skomplikowanych operacji bankowych czy umiejętność wypełniania urzędowych druków na pewno uczyni nas bardziej pewnymi siebie, kiedy zaczniemy sami na siebie zarabiać.

18 Z ESPÓŁ WOKALNY Lekcje śpiewu prowadzi Pan Mariusz Przybyś. Zajęcia w ramach projektu dają wokalistkom szansę na dalsze rozwijanie swoich umiejętności i przygotowywanie do występów na wielkiej scenie.

19 W YCIECZKI I CZAS WOLNY Ferie zimowe na stoku. Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego i Giełdy Papierów Wartościowych. Wycieczka do Gardzienic. Wycieczka do Kozłówki Studio Buffo – Metro

20 F ERIE Z IMOWE Ferie zimowe upłynęły na nartach na stoku Parchatka Zawodowi Instruktorzy – Pan Marcin Grobel i Pan Marcin Lewtak zadbali o dobre wyszkolenie techniczne jazdy na nartach. Trudna narciarska rozgrzewka, ćwiczenia techniczne a na koniec zawody i czas wolny dla zawodników. Wszyscy byli zadowoleni, że mogli spróbować tego wspaniałego sportu jakim jest narciarstwo. Zajęcia odbywały się przez 5 dni po 4 godziny dziennie i były wyczerpujące nawet dla tych najbardziej wytrwałych.

21 F ERIE ZIMOWE

22

23 W YCIECZKA DO N ARODOWEGO B ANKU P OLSKIEGO I G IEŁDY P APIERÓW W ARTOŚCIOWYCH. Dnia 28 kwietnia 2011 roku uczniowie klas IIIGB i IILD pod opieką pani Agnieszki Przeździeckiej i pani Małgorzaty Słomki wybrali się na praktyczną lekcję przedsiębiorczości do Warszawy. Celem wyjazdu była wizyta na Giełdzie Papierów Wartościowych i w Narodowym Banku Polskim w ramach zajęć z przedsiębiorczości będących jednymi z propozycji realizowanego w szkole projektu "Szkoły Równych Szans".

24 W YCIECZKA DO N ARODOWEGO B ANKU P OLSKIEGO I G IEŁDY P APIERÓW W ARTOŚCIOWYCH.

25

26 W YCIECZKA DO G ARDZIENIC 13 listopada uczniowie wybrali się do Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Pierwszym punktem programu była projekcja filmu prezentującego dorobek zespołu. Następnie przywitał ich dyrektor teatru, Pan Włodzimierz Staniewski. Cały wieczór, bardzo trafnie, nosił nazwę Kosmosu, na który składały się 3 przedstawienia i wystawa fotografii. Wyjazd odbył się dzięki zaangażowaniu pani profesor M. Syty i pani profesor A. Wójcickiej. Koszty przedsięwzięcia w całości zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej, dzięki której nasza szkoła uczestniczy w projekcie Szkoły Równych Szans.

27 W YCIECZKA DO G ARDZIENIC

28 W YCIECZKA DO K OZŁÓWKI Dnia 19 maja część uczniów klasy 3gC oraz 3gF, w ramach projektu Równych Szans, udała się razem z Panią profesor Lidią Sołtys na wycieczkę do Kozłówki. Zwiedzili tam Pałac, Kaplicę, Park, Powozownię, Ptaszarnię oraz Galerię Sztuki Socrealizmu i wystawę malarstwa współczesnego.

29 W YCIECZKA DO K OZŁÓWKI

30 S TUDIO B UFFO – M ETRO Dnia 1 grudnia pokaźna grupa ludzi, uczestników zajęć z języka polskiego prowadzonych w ramach unijnego programu Szkoły Równych Szans, zebrała się przed głównym wejściem do szkoły i czekała na przyjazd autokaru którym mieli się dostać do Warszawy. Stali tam między innymi uczniowie klas II D, IIIE oraz III D, a także przewodzące całej wyprawie panie Dorota Włodarczyk i Agnieszka Wójcicka. Uczniowie zaplanowali wycieczkę do Studio Buffo na spektakl pt. Metro

31 S TUDIO B UFFO – M ETRO

32 Z AKOŃCZENIE


Pobierz ppt ""Dobro uczniów- najwyższym prawem. S PIS T REŚCI : Co to jest Szkoła Równych Szans. Sponsorzy. Realizatorzy programu Szkoła Równych Szans. Zajęcia w Szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google