Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W BYTOMIU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W BYTOMIU."— Zapis prezentacji:

1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W BYTOMIU

2 MOST PRZYJAŹNI Realizacja projektu Welcom wykorzystuje technikę wideo-konferencji do kontaktów z polskimi uczniami rozsianymi po całej Wielkiej Brytanii. Projekt obejmuje dzieci polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii mówiących prawie wyłącznie po polsku oraz ich kolegów i koleżanki mieszkających w Birmingham, a także grupę dzieci z polskiej szkoły SP45 w Bytomiu. Celem projektu jest: zmniejszenie izolacji pojedynczych polskich uczniów w szkołach Wielkiej Brytanii, wyrównanie szans edukacyjnych, zintegrowanie ich oraz zachęcenie do działań na rzecz szkoły

3 PRZESIEWOWE BADANIE SŁUCHU Uczniowie klas pierwszych od kilku lat są objęci badaniem przesiewowym słuchu, mającym na celu jak najszybsze skierowanie dzieci słabo słyszących na odpowiednią terapię. Badanie przeprowadza specjalista, jest bezpłatne, odbywa się ono przy komputerze na terenie szkoły, w osobnym pomieszczeniu, tak by nic go nie zakłóciło. Pozostali uczniowie zostali przebadani już w latach poprzednich, ale jeżeli istnieje taka potrzeba – badanie to można powtórzyć.

4 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE Wszyscy uczniowie z wadami wymowy maja zapewnione bezpłatne zajęcia logopedyczne. W trakcie indywidualnego kontaktu z logopedą, przede wszystkim usprawniamy aparat artykulacyjny poprzez gimnastykę języka i inne zabawy językowe. Istnieje także możliwość ćwiczenia nie tylko z lustrem, ale również z komputerem wykorzystując dostępne logopedyczne pomoce multimedialne. Zajęcia są wtedy ciekawsze.

5 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Zajęcia wyrównawcze organizowane są dla wszystkich dzieci mających problemy z nauka, na wszystkich poziomach nauczania. Są to zajęcia z jęz. polskiego, matematyki, a także jęz. angielskiego i jęz. niemieckiego. Jednym z zadań zajęć kółka komputerowego jest pomoc uczniom nie posiadającym domowego komputera czy dostępu do sieci w wyrównywaniu braków edukacyjnych. Również na innych zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych (szczególnie w klasach młodszych) nauczyciele wykorzystują Internet lub programy dostępne w szkole do urozmaicenia zajęć i motywowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do dalszej pracy.

6 ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM SZKOLNYM Do pedagoga szkolnego może zwrócić się o pomoc każdy uczeń i rodzic mający problem dydaktyczny lub wychowawczy. Pedagog pomoże, doradzi, wskaże sposób rozwiązania lub poda adres specjalistycznej placówki. Pedagog szkolny koordynuje działania w ramach współpracy szkoły z Poradnią pedagogiczno-Psychologiczną. Pedagog poprowadzi ciekawą godzinę wychowawczą z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, filmu dydaktycznego, a także aktywizuje uczniów poprzez zajęcia warsztatowe.

7 POZA SZKOŁĄ Już przy wyborze programów nauczania nauczyciele biorą pod uwagę możliwość zakupienia podręczników wraz z pomocami multimedialnymi (płyty CD-ROM), które stają się pomocą w razie absencji szkolnej ucznia, pomagają wyrównać braki lub rozszerzyć wiedzę. Uczniowie wykorzystują komunikatory (np. gadu-gadu) i pocztę elektroniczną do stałego kontaktu z chorymi rówieśnikami oraz do wymiany informacji.

8 PODSUMOWANIE Wyrównywanie szans edukacyjnych jest niezbędnym elementem budowy społeczeństwa otwartego, w którym los człowieka nie jest zdeterminowany poprzez płeć, pochodzenie, status materialny czy wykształcenie rodziców. W naszej szkole każde dziecko ma równe szanse na zdobycie dobrego wykształcenia. Każdy może wziąć udział w zajęciach pozalekcyjnych umożliwiających wyrównywanie braków, uzupełnianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań czy uzdolnień. Efekt końcowy zależy jednak od zaangażowania oraz jakości i ilości włożonej weń pracy.


Pobierz ppt "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W BYTOMIU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google