Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu jako jeden z partnerów unijnego Projektu Comenius Regio – Promocja Zdrowia Żródłem Rozwoju.

Opublikował , Został zmieniony 3 lat temu

  • Wyświetlenia

Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu jako jeden z partnerów unijnego Projektu Comenius Regio – Promocja Zdrowia Żródłem Rozwoju." — Zapis prezentacji:

Pobierz "Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu jako jeden z partnerów unijnego Projektu Comenius Regio – Promocja Zdrowia Żródłem Rozwoju."
Podobne prezentacje
Zespół Szkół w Klęce działania prozdrowotne podjęte w roku szkolnym 2010-2012 w ramach projektu Comenius Regio- Partnerskie Projekty Promocja Zdrowia Źródłem. Zespół Szkół w Klęce działania prozdrowotne podjęte w roku szkolnym 2010-2012 w ramach projektu Comenius Regio- Partnerskie Projekty Promocja Zdrowia Źródłem.
PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Regio Partnerskie Projekty Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły. PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius Regio Partnerskie Projekty Promocja Zdrowia Źródłem Rozwoju Szkoły.
Podsumowanie projektu Comenius Regio pt. Promocja zdrowia źródłem rozwoju szkoły 2010 - 2012 ul. Wojska Polskiego 31 64-761 Krzyż Wlkp. tel: 67 256-40-35. Podsumowanie projektu Comenius Regio pt. Promocja zdrowia źródłem rozwoju szkoły 2010 - 2012 ul. Wojska Polskiego 31 64-761 Krzyż Wlkp. tel: 67 256-40-35.
Nasz projekt TAK WIELE NAS DZIELI..., ALE TAKŻE TAK WIELE NAS ŁĄCZY PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ Historia i losy tarnowskich Żydów Dotyczy on historii Żydów w Małopolsce, Nasz projekt TAK WIELE NAS DZIELI..., ALE TAKŻE TAK WIELE NAS ŁĄCZY PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ Historia i losy tarnowskich Żydów Dotyczy on historii Żydów w Małopolsce,
Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio: Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się realizowanego w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia. Wpływ udziału w projekcie Comenius Regio: Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się realizowanego w okresie od 1 września 2009 do 31 sierpnia.
Warunki zewnętrzne Faza przygotowań do ewaluacji Faza badań Podsumowanie ewaluacji - Prezentacja wstępnego projektu raportu Radzie Pedagogicznej: wnioski, Warunki zewnętrzne Faza przygotowań do ewaluacji Faza badań Podsumowanie ewaluacji - Prezentacja wstępnego projektu raportu Radzie Pedagogicznej: wnioski,
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ROK SZKOLNY 2012/2013. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ ROK SZKOLNY 2012/2013.
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Człowiek – najlepsza inwestycja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PRZEMYŚLU OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PRZEMYŚLU OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.4.
"Nowoczesny Nauczyciel – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie Miasta Szczecin" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Wyniki ankiet uczniów, rodziców i nauczycieli podsumowujące 2-letni Projekt Comenius Projekt: „Przedsiębiorczy może być każdy” Wyniki ankiet uczniów, rodziców i nauczycieli podsumowujące 2-letni Projekt Comenius Projekt: „Przedsiębiorczy może być każdy”
Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r. Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie pułtuskim Spotkanie informacyjne dla Dyrektorów- Pułtusk, 28 maja 2013r.
Wymaganie 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Wnioski 1.Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne uczniów najczęściej. Wymaganie 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Wnioski 1.Nauczyciele diagnozują możliwości edukacyjne uczniów najczęściej.
W roku szkolnym 2009/2010. Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich. W roku szkolnym 2009/2010. Konstytucja RP art. 70 ust. 3 (…) Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Opracował: mgr Przemysław Ronkiewicz – doradca zawodowy Ruciane-Nida, 2013 r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Opracował: mgr Przemysław Ronkiewicz – doradca zawodowy Ruciane-Nida, 2013 r.
Projekt systemowy realizowany w ORE: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Projekt wdrożeniowy realizowany. Projekt systemowy realizowany w ORE: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” Projekt wdrożeniowy realizowany.
Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu w roku 2008 Poznań, styczeń 2009 r. Prezentacja działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 88 w Poznaniu w roku 2008 Poznań, styczeń 2009 r.
Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”. Projekt „ Wymiana doświadczeń nauczycieli i kadry zarządzającej w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.
BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE STRZELIŃSKIM. BEZPOŚREDNIE WSPARCIE ROZWOJU SZKÓŁ POPRZEZ WDROŻENIE ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W POWIECIE STRZELIŃSKIM.
Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych System doradztwa zawodowego w Warszawie Mądrze zaplanuj swoją przyszłość Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych System doradztwa zawodowego w Warszawie Mądrze zaplanuj swoją przyszłość
W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę
Pilotaż nowych rozwiązań został wdrożony w siedmiu szkołach w roku szkolnym 2010/2011 Szkoły wzięły udział w pilotażu dobrowolnie Działania podejmowane. Pilotaż nowych rozwiązań został wdrożony w siedmiu szkołach w roku szkolnym 2010/2011 Szkoły wzięły udział w pilotażu dobrowolnie Działania podejmowane.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Bezpośrednie wsparcie. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działalnie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Bezpośrednie wsparcie.
Spotkanie mieszkańcówSpotkanie mieszkańców z Burmistrzem Byczyny z Burmistrzem Byczyny Spotkanie dotyczyć usprawnienia przepływu informacji i poprawy przekazu. Spotkanie mieszkańcówSpotkanie mieszkańców z Burmistrzem Byczyny z Burmistrzem Byczyny Spotkanie dotyczyć usprawnienia przepływu informacji i poprawy przekazu.
1 Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Konferencja informacyjna dla dyrektorów szkół i placówek. 1 Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Konferencja informacyjna dla dyrektorów szkół i placówek.
Spotkanie otwierające. Co nam da projekt Szkoła z klasą 2.0:  Certyfikat 2.0,  Tytuł: Szkoły z klasą 2.0  Tyt. Szkoły eksperckiej  Dyplomy dla nauczycieli, Spotkanie otwierające. Co nam da projekt Szkoła z klasą 2.0:  Certyfikat 2.0,  Tytuł: Szkoły z klasą 2.0  Tyt. Szkoły eksperckiej  Dyplomy dla nauczycieli,
Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli Suwałki 12.11.2012r. Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli Suwałki 12.11.2012r.
Podsumowanie projektu pt. „Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie” Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Akcja: Podsumowanie projektu pt. „Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie” Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Akcja:
Udział w konkursie Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Nauczyciel PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w. Udział w konkursie Innowacyjna Szkoła, Innowacyjny Nauczyciel PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w.
Program Otwarcie spotkania Otwarcie spotkania Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 Podstawowe kierunki polityki oświatowej. Program Otwarcie spotkania Otwarcie spotkania Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 Podstawowe kierunki polityki oświatowej.