Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szlak Polichromii Średniowiecznej Realizowany w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach Projekt opracował Janusz Puszczewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szlak Polichromii Średniowiecznej Realizowany w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach Projekt opracował Janusz Puszczewicz."— Zapis prezentacji:

1 Szlak Polichromii Średniowiecznej Realizowany w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach Projekt opracował Janusz Puszczewicz

2 Cele projektu: przekazywanie uczniom spójnej wizji świata posiadaną wiedzę uczniowie wdrażają w praktyce: bezpiecznie poruszają się po drogach publicznych - jazda w kolumnach, stosują ćwiczenia odprężające, poznają znaczenie biblii dla ubogich, wykonują kronikę multimedialną z wycieczki z galerią zdjęć współpraca nauczycieli w szkole prowadząca do spójności realizacji przyjętych zadań współpraca z przedstawicielami środowiska lokalnego współpraca z przedstawicielami środowiska lokalnego korelacja międzyprzedmiotowa mająca na celu przygotowanie młodzieży do wycieczki rowerowej w okolice Brzegu korelacja międzyprzedmiotowa mająca na celu przygotowanie młodzieży do wycieczki rowerowej w okolice Brzegu zintegrowanie uczniów ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym regionu zintegrowanie uczniów ze środowiskiem lokalnym i dziedzictwem kulturowym regionu odejście od encyklopedyzmu w nauczaniu

3 Realizatorzy projektu: Pani Maria Sokołowska – nauczycielka techniki realizująca temat: Pani Maria Sokołowska – nauczycielka techniki realizująca temat: Zasady poruszania się po drogach na wycieczce rowerowej Szlakiem Polichromii Brzeskich Zasady poruszania się po drogach na wycieczce rowerowej Szlakiem Polichromii Brzeskich Pan Lech Chamot – nauczyciel religii realizujący temat: Pan Lech Chamot – nauczyciel religii realizujący temat: Poznajemy brzeskie polichromie ścienne i ich religijne znaczenie Poznajemy brzeskie polichromie ścienne i ich religijne znaczenie Pan Dariusz Friedmann – nauczyciel wych. fizycznego realizujący temat: Pan Dariusz Friedmann – nauczyciel wych. fizycznego realizujący temat: Ćwiczenia przygotowujące do wycieczki rowerowej Szlakiem Brzeskich Polichromii Ćwiczenia przygotowujące do wycieczki rowerowej Szlakiem Brzeskich Polichromii Janusz Puszczewicz – nauczyciel informatyki realizujący temat Janusz Puszczewicz – nauczyciel informatyki realizujący temat Prezentacja multimedialna – tworzenie galerii zdjęć Prezentacja multimedialna – tworzenie galerii zdjęć Pan Marian Stachuła – przewodnik PTTK Pan Marian Stachuła – przewodnik PTTK W projekcie uczestniczyły następujące osoby: Projekt skierowany był do uczniów Publicznego Gimnazjum w Kościerzycach

4 Realizacja projektu: Etap I Przedstawienie projektu nauczycielom; zachęcanie do wzięcia w nim udziału Przedstawienie projektu nauczycielom; zachęcanie do wzięcia w nim udziału Etap II Określenie przez nauczycieli zagadnień do realizacji; ustalenie kolejności ich realizacji Określenie przez nauczycieli zagadnień do realizacji; ustalenie kolejności ich realizacji Etap III Przeprowadzenie zaplanowanych zagadnień na lekcjach Przeprowadzenie zaplanowanych zagadnień na lekcjach Etap IV Wyjazd na wycieczkę rowerową Szlakiem Polichromii Średniowiecznej Wyjazd na wycieczkę rowerową Szlakiem Polichromii Średniowiecznej Etap V Opracowanie prezentacji multimedialnej z galerią zdjęć Opracowanie prezentacji multimedialnej z galerią zdjęć

5 Kronika wycieczki prezentacja multimedialna prezentacja multimedialnaprezentacja multimedialnaprezentacja multimedialna film z wycieczki film z wycieczkifilm z wycieczkifilm z wycieczki

6 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Wnioski: Udało mi się zaangażować do projektu 3 nauczycieli, którzy wywiązali się z podjętych zadań; jest to dla wszystkich dobre doświadczenie do dalszych podobnych międzyprzedmiotowych projektów Udało mi się zaangażować do projektu 3 nauczycieli, którzy wywiązali się z podjętych zadań; jest to dla wszystkich dobre doświadczenie do dalszych podobnych międzyprzedmiotowych projektów Szkoła nie powinna być jedynym miejscem nabywania wiedzy, dlatego realizacja naszego projektu przebiegała z dala od tablicy i kredy. Staraliśmy się wyzwalać w uczniach podmiotową aktywność i wzmacniać emocjonalne więzi z miejscem ich zamieszkania i urodzenia. Szkoła nie powinna być jedynym miejscem nabywania wiedzy, dlatego realizacja naszego projektu przebiegała z dala od tablicy i kredy. Staraliśmy się wyzwalać w uczniach podmiotową aktywność i wzmacniać emocjonalne więzi z miejscem ich zamieszkania i urodzenia. Należy rozszerzać współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, zarówno wśród nauczycieli jak i wśród instytucji, ciekawych przedstawicieli środowiska lokalnego zwracając uwagę na jego pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości uczniów Należy rozszerzać współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym, zarówno wśród nauczycieli jak i wśród instytucji, ciekawych przedstawicieli środowiska lokalnego zwracając uwagę na jego pozytywny wpływ na kształtowanie osobowości uczniów zamierzone cele zostały osiągnięte zamierzone cele zostały osiągnięte


Pobierz ppt "Szlak Polichromii Średniowiecznej Realizowany w Publicznym Gimnazjum w Kościerzycach Projekt opracował Janusz Puszczewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google