Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowa przedsiębiorczość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowa przedsiębiorczość"— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowa przedsiębiorczość

2 UE o przedsiębiorczości
Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym Najlepiej kształtuje się je ucząc przez działanie oraz doświadczanie przedsiębiorczości w praktyce. na podstawie komunikatu KE z dnia 17 II 2006 r.

3 Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Celem projektu jest: zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie kompetencji kluczowych, zwłaszcza takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość, opracowanie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce.

4 Adresaci projektu Użytkownicy projektu:
nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych. Odbiorcy projektu: uczniowie liceów i techników.

5 Produkt finalny Program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” do przedmiotu ekonomia w praktyce. Przewodnik dla nauczyciela - opiekuna miniprzedsiębiorstwa. Vademecum dla ucznia. Platforma internetowa oraz użytkowe programy komputerowe do zarządzania miniprzedsiębiorstwem.

6 Realizacja projektu : I edycja 2011/2012 Testowanie produktu nauczycieli / 1200 uczniów II edycja 2012/ Pilotażowe wdrożenie nauczycieli / 1920 uczniów Od września 2013 r. program będzie dostępny dla wszystkich liceów i techników w Polsce. W projekcie mogą uczestniczyć licea i technika z całej Polski.

7 Program nauczania do przedmiotu ekonomia w praktyce w liceach i technikach
Łączy środowisko szkolne ze środowiskiem biznesu. Przygotowuje młodych ludzi do kontynuacji nauki na kierunkach kluczowych dla gospodarki. Uczy przez działanie. W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 program jest realizowany jako innowacja pedagogiczna

8 Cele programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”
Przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia. Efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i inicjatywności. Zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

9 Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo nauka przez działanie
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej, w której: zakładają w szkole własną firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej, szukają pomysłu na produkt i weryfikują go, przygotowują biznesplan swojego przedsięwzięcia, gromadzą kapitał, prowadzą działania marketingowe, organizują proces produkcji i sprzedaży, prowadzą dokumentację finansową, podejmują ryzyko biznesowe.

10 Zarzadzanie miniprzedsiębiorstwem

11 Kto pomaga młodym przedsiębiorcom?
nauczyciel – opiekun, konsultanci ze środowiska biznesu, koordynator programu.

12 Materiały dla ucznia Vademecum dla ucznia – poradnik jak zorganizować i prowadzić miniprzedsiębiorstwo. Teczki dla dyrektorów wraz z wzorami druków. Miniprzedsiębiorstwo - serwis internetowy dla zarejestrowanych miniprzedsiębiorstw: - biznesplan, - program „Finanse miniprzedsiębiorstwa”, - zarządzanie, - ćwiczenia wspierające pracę zespołu uczniowskiego. Dostępne dla wszystkich zainteresowanych: - ABC działalności gospodarczej, - serwis dotyczący działalności gospodarczej.

13 Materiały dla nauczyciela
Przewodnik dla nauczyciela zawierający: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – zaproszenie do programu, Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo na zajęciach szkolnych, Działania miniprzedsiębiorstwa, Zadania edukacyjne, Warto wiedzieć, Vademecum dla ucznia.

14 Materiały dla nauczyciela
Pyta DVD zawierająca materiały do prowadzenia zajęć: filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, zadania edukacyjne. Wszystkie materiały dla nauczyciela dostępne są na platformie internetowej.

15 Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Uczeń: przeżyje atrakcyjną przygodę edukacyjną, rozwinie umiejętności niezbędne na studiach i w dorosłym życiu takie jak: praca w zespole, organizacja pracy, stosowanie narzędzi ICT, zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu małej firmy, oceni w praktyce szanse i zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej, zweryfikuje swoje osiągnięcia, umiejętności i doświadczenia podczas Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.

16 Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Nauczyciel: otrzyma nowoczesne, innowacyjne narzędzia do pracy z uczniami w ramach przedmiotu ekonomia w praktyce, skorzysta ze wsparcia konsultantów ze świata biznesu, zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy - naukę przez działanie w formie gry edukacyjnej, stworzy uczniom okazję do współpracy, współzawodnictwa i oceny własnych umiejętności.

17 Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?
Szkoła: zdobędzie ciekawą propozycję edukacyjną wspierającą rozwój kluczowych kompetencji u uczniów, będzie kształtować postawy przedsiębiorcze młodzieży w najbardziej efektywny sposób, zgodny z zaleceniami KE, zweryfikuje skuteczność edukacji ekonomicznej poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu, wzmocni swój wizerunek dobrej i nowoczesnej szkoły, zaangażowanej społecznie i promującej własnych uczniów w środowisku.

18 Jak włączyć się do Projektu?

19


Pobierz ppt "Młodzieżowa przedsiębiorczość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google