Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POAKCESYJNY PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROJEKT Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POAKCESYJNY PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROJEKT Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory."— Zapis prezentacji:

1 POAKCESYJNY PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROJEKT Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory

2 Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory będzie realizowany na terenie gminnych szkół. Placówki objęte realizacją projektu: Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciskach, Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie i Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach. Między placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy będzie występowało nieformalne partnerstwo. Projekt

3 Podstawowym celem działalności placówek oświatowych na terenie gminy Zatory jest: wszechstronny rozwój DZIECI I MŁODZIEŻY.

4 Integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory Zapewnienie uczniom pełnego i wszechstronnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego zgodnie z ich potrzebami, Rozwijanie zainteresowań regionalnych, krajoznawczych, językowych, sportowych i artystycznych, Kształtowanie środowiska wychowawczego uczniów, Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych. Celami szczegółowymi są:

5 Nasza oferta inicjuje działania integrujące dzieci, młodzież gminy Zatory, które będą mogły skorzystać z szerokiego wachlarza form spędzania czasu wolnego. Oferta pobudza do działania na rzecz społeczności lokalnej, wyzwala pozytywne emocje. Placówki oświatowe z terenu gminy Zatory na potrzeby realizacji projektu Równy start w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory nawiążą ścisłą współpracę między sobą oraz pływalnią, obiektem MOSiR w Pułtusku, redakcjami prasy lokalnej:,,Tygodnika Pułtuskiego,,,Pułtuskiej Gazety Powiatowej, warszawskimi teatrami : Bajka i Teatrem na Woli im. Tadeusza Łomnickiego, biurem przewodników wysokogórskich w Zakopanem oraz biurem przewodników w Krakowie, opiekunem Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie.

6 W ramach projektu będą prowadziły: zajęcia krajoznawczo – turystyczne Bożena Kisiel w Pniewie Nina Strutyńska w Zatorach zajęcia teatralno – dziennikarskie Barbara Radomska w Pniewie Jolanta Czubkowska w Zatorach zajęcia sportowe, rekreacyjne z nauką pływania na basenie Andrzej Oleksa w Pniewie Adam Klonowski w Zatorach zajęcia języka angielskiego,, English in use Iwona Chodyna w Pniewie Agnieszka Druchniak w Zatorach warsztaty artystyczne Nina Strutyńska w Zatorach i w Ciskach warsztaty regionalne Jolanta Jackowska w Pniewie warsztaty instrumentalne Krzysztof Ślubowski w Pniewie

7 Czas realizacji usług: od dnia 01.11.2008. do dnia 30.11.2009r.

8 Udział 652 uczniów w zajęciach nauki pływania; Udział 30 uczniów w zajęciach nauki tańca i pieśni regionu Puszczy Białej; Udział 70 uczniów w zajęciach chóru Udział 20 uczniów w zajęciach gry na instrumentach klawiszowych Udział 98 uczniów w wycieczce do Zakopanego Udział 100 uczniów w wyjazdach do teatrów warszawskich Występy chóru, grupy instrumentalnej i zespołu ludowego w imprezach środowiskowych Promocja szkół z terenu gminy Zatory w prasie powiatowej, gazetkach uczniowskich, stronach internetowych szkół. REZULTATAMI TWARDYMI projektu,,Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory będzie:

9 REZULTATAMI MIĘKKIMI projektu będzie: Szeroki rozwój zainteresowań uczniów; Wyrównywanie startu edukacyjnego dzieci i młodzieży; Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim Nabycie umiejętności gry na instrumentach klawiszowych Nabycie orientacji przestrzennej Nabycie umiejętności wykonywania tańców i pieśni własnego regionu. Nabycie umiejętności pływania. REZULTATAMI MIĘKKIMI projektu będzie:

10 Monitoring będzie prowadzony na podstawie list obecności, prowadzeniem dzienników zajęć i dokumentacji wycieczek. Organizatorzy będę przeprowadzali rozmowy z uczestnikami zajęć. Brane będą pod uwagę wszystkie sugestie. Po zakończeniu zajęć odbędzie się spotkanie podsumowujące oraz oceniające przedsięwzięcie. MONITORING

11 integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory poprzez wspólne wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze kształtowanie tożsamości lokalnej, pogłębianie wiedzy o potencjale własnego regionu nawiązanie ścisłej współpracy między placówkami oświatowymi z terenu gminy i MOSiR w Pułtusku oraz redakcjami prasy powiatowej pełny i wszechstronny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny zgodnie z potrzebami uczniów, zwiększenie liczby finalistów i laureatów konkursów artystycznych i zawodów sportowych KORZYŚCI


Pobierz ppt "POAKCESYJNY PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ PROJEKT Równy start w przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Zatory."

Podobne prezentacje


Reklamy Google