Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i fotograficzne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich r. Projekt realizowany w ramach Osi 4 Leader.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i fotograficzne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich r. Projekt realizowany w ramach Osi 4 Leader."— Zapis prezentacji:

1 Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i fotograficzne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich r. Projekt realizowany w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju. Mirosława Polanowska

2 Zasięg realizacji, czas trwania projektu Zasięg realizacji, czas trwania projektu Gmina Cedry Wielkie Okres realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2010 r. Okres realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2010 r.

3 Budżet projektu Całkowity koszt operacji: -23 639,61 zł - 23 639,61 zł - - 14 976,00 zł – uzyskana pomoc - - 1 477,60 zł – koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie - - 7 185,40 zł – wkład własny

4 Cele projektu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wzrost solidaryzmu wśród mieszkańców poprzez wspólne spędzanie czasu wzrost solidaryzmu wśród mieszkańców poprzez wspólne spędzanie czasu wzrost jakości życia na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dostępu do usług edukacyjnych wzrost jakości życia na obszarach wiejskich poprzez ułatwienie dostępu do usług edukacyjnych Cele te w pełni wpisują się w cel główny Lokalnej Strategii Rozwoju – aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa jakości życia. Dzięki realizacji projektu poprawi się wyposażenie ośrodka dzięki czemu zwiększy się również jego oferta kulturalna. W kolejnych latach do nowopowstałego zespołu będą mogli dołączyć kolejni członkowie, którzy będą chcieli rozwijać swoje pasje muzyczne.

5 Warsztaty muzyczne Projekt obejmuje przeprowadzenie warsztatów z zakresu gry na instrumentach, którego efektem będzie wspólny koncert. Ten rodzaj warsztatów zakłada edukację dzieci i młodzieży z zakresu gry na różnych instrumentach, a tym samym zachęcanie do wspólnego śpiewu, promocję wartości jakie niesie muzyka i wspólny śpiew. Spotkania z naszą grupą są jedyną możliwością zagrania na wybranym instrumencie. Grupa liczy 25 osób w różnym wieku. W ramach projektu zakupiono dużą ilość różnych instrumentów, takich jak : 4 flety proste, pianino cyfrowe, gitarę basową, gitarę akustyczną, 4 tamburyna, 4 trójkąty 2 bębenki z pałeczkami oraz 2 marakasy. Na warsztaty są także przynoszone własne instrumenty muzyczne i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu ŻOKiS-u. Warsztaty odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny pod okiem zatrudnionego w ramach projektu profesjonalnego instruktora.

6 Warsztaty muzyczne

7

8 Koncert na zakończenie warsztatów

9

10 Warsztaty fotograficzne Drugim rodzajem zajęć są warsztaty fotograficzne, których finałem będzie zorganizowanie wystawy. Warsztaty odbywają się w wydzielonym na pracownię pomieszczeniu. Odbędą się 4 wyjazdy plenerowe do miejscowości Miłocin, Trutnowy, Giemlice i Kiezmark w celu fotografowania krajobrazu, przyrody, domów podcieniowych i kościołów. Podczas wyjazdów plenerowych opiekę pełnią zaangażowani rodzice. Wyjazdy plenerowe dadzą umiejętność patrzenia i wyszukiwania odpowiednich i ciekawych miejsc. Grupa nauczy się posługiwania aparatem w odpowiednim położeniu na statywie, ustawienia ostrości, odpowiedniego naświetlenia, współpracy w grupie. Efekt projektu będzie przykładem dobrej praktyki ożywienia społecznego regionu z wykorzystaniem walorów przyrody, historii i kultury, wzmocnienia świadomości regionalnej i identyfikacji mieszkańców poprzez promocję zdjęć. Finałem będzie zorganizowanie przez uczestników i ich rodziny wystawy w Sali ŻOKiS jako prezentacja efektów własnej pracy. W ramach projektu został zakupiony cyfrowy aparat fotograficzny, drukarka do zdjęć, statyw do aparatu i program do obróbki zdjęć. W warsztatach bierze udział 12 osobowa grupa młodzieży w wieku 13 – 19 lat.

11 Warsztaty fotograficzne Warsztaty fotograficzne

12

13 Wystawa fotograficzna

14

15 Rezultaty i efekty projektu Wspieranie instytucji kultury na terenach wiejskich; Poprawa funkcjonalności Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu; Skuteczne i efektywne wykorzystanie istniejących zasobów (ośrodek kultury); Poszerzenie oferty spędzania wolnego w gronie lokalnym; Rozwój zdolności i zainteresowań mieszkańców oraz pozyskanie nowych umiejętności; Promocja Gminy i jej zasobów.


Pobierz ppt "Twórcza gmina – warsztaty muzyczne i fotograficzne w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich r. Projekt realizowany w ramach Osi 4 Leader."

Podobne prezentacje


Reklamy Google