Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE"— Zapis prezentacji:

1 Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE
Warsztaty legislacyjne w zakresie technik legislacyjnych, Jachranka, 5 czerwca 2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Procedura 98/34 – tło historyczne
Orzeczenie Cassis de Dijon Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Nowa polityka na rzecz Rynku Wewnętrznego Uchwalenie dyrektywy 83/189/EWG Obecnie dyrektywa 98/34/WE (zmieniona przez dyrektywę 98/48/WE) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Co ustanawia dyrektywa 98/34/WE ?
System powiadamiania o przepisach technicznych na etapie projektu legislacyjnego, w którym stosuje się zasadę „standstill“ czyli okres odroczenia wejścia w życie danego przepisu, podczas którego Komisja Europejska i inne państwa członkowskie mogą zareagować w określonej formie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Cele dyrektywy 98/34/WE Dobre funkcjonowanie rynku wewnętrznego
Przejrzystość Wszyscy uczestnicy procedury notyfikacyjnej są powiadomieni Zapobieganie Zapobieganie barierom handlowym, zanim się pojawią Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Cele dyrektywy 98/34/WE Pomocniczość + Lepsze Stanowienie Prawa
Wykrywanie przypadków, gdy działanie UE wydaje się być najbardziej odpowiednie (przepisy na szczeblu UE) + Lepsze Stanowienie Prawa + Porównywanie rozwiązań + Instrument polityki przemysłowej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Zakres dyrektywy 98/34/WE 27 państw członkowskich UE, Liechtenstein, Norwegia i Islandia (państwa EOG), Szwajcaria oraz Turcja Dyrektywę stosuje się do wszystkich towarów/produktów przemysłowych i rolniczych Dyrektywa 98/48/WE rozciągnęła obowiązek powiadomienia na usługi z zakresu społeczeństwa informacyjnego (information society services) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 usług społeczeństwa informacyjnego państwu członkowskiemu
Zakres dyrektywy 98/34/WE Elementy wpływające na obowiązek notyfikacji: Środek musi zawierać obowiazkowe przepisy techniczne lub dotyczyć zasad usług społeczeństwa informacyjnego Środek musi być przypisany państwu członkowskiemu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Zakres dyrektywy 98/34/WE Przepisy techniczne
A. Techniczne specyfikacje (produkty) B. Inne wymagania (produkty) C. Przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne wprowadzające zakaz produkcji, przywozu,obrotu/używania towaru bądź świadczenia/korzystania z usługi D. Zasady dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Specyfikacje techniczne
Zakres dyrektywy 98/34/WE Specyfikacje techniczne Poziomy jakości, wydajności, bezpieczeństwa Wymiary, forma, waga, opakowanie Nazewnictwo, symbole, znakowanie, etykiety, etc Badania/testy i metody badania/testowania Metody i procesy produkcji produktów rolnych, produktów leczniczych Procedury oceny zgodności Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Zakres dyrektywy 98/34/WE Inne wymagania
Wpływają na cykl życiowy produktu po wprowadzeniu go na rynek Obejmują warunki użytkowania, powtórne przetwarzanie, ponowne zastosowanie lub składowanie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Zakres dyrektywy 98/34/WE Inne przepisy wprowadzające zakaz produkcji, przywozu, obrotu/używania towaru bądź świadczenia/korzystania z usługi (orzeczenie ETS-u) (Przepis) wykracza znacznie poza ograniczenie do pewnych sposobów wykorzystania danego produktu i obejmuje “środki krajowe”, które nie pozostawiają miejsca na jakiekolwiek użytkowanie danego produktu poza przypadkami marginalnymi (sprawa C-267/03 Lindberg) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Zasady usług społeczeństwa informacyjnego
Zakres dyrektywy 98/34/WE Zasady usług społeczeństwa informacyjnego Warunki, kiedy jest wymagane powiadomienie wg procedury 98/34: Usługi Na odleglość W drodze elektronicznej Na indywidualną prośbę korzystającego z usługi [+ przepisy skierowane bezpośrednio na usługi społeczeństwa informacyjnego] Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Zasady usług społeczeństwa informatycyjnego
Zakres dyrektywy 98/34/WE Zasady usług społeczeństwa informatycyjnego Wyjątki (brak wymogu powiadomienia na podstawie procedury 98/34): artykuł 10 dyrektywy 98/34/WE (ogólne wyjątki) Usługi radiowo-telewizyjne (objęte dyrektywą 89/552/EWG z późn.zmianami) Usługi telekomunikacyjne (jesli UE stanowi zasady) Usługi finansowe (jeśli UE stanowi zasady) i rynki regulowane Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Przepisy techniczne de facto
Zakres dyrektywy 98/34/WE Przepisy techniczne de facto Przepisy odnoszące się do zasad określających domniemanie zgodności z pewnymi zobowiazaniami Techniczne przepisy de facto Środki finansowe i fiskalne mające wpływ na konsumpcję produktów i usług Dobrowolne porozumienia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Dobrowolne porozumienia
Zakres dyrektywy 98/34/WE Dobrowolne porozumienia Państwo jest stroną-sygnatariuszem takiego porozumienia Porozumienia ustanawiają specyfikacje techniczne lub inne wymagania Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Środki fiskalne lub finansowe
Zakres dyrektywy 98/34/WE Środki fiskalne lub finansowe ‘Miękkie’ instrumenty wpływające na zachowanie przedsiębiorstw i konsumentów Brak zasady “standstill” (okresu odroczenia) Sam środek fiskalny lub finansowy nie jest przedmiotem oceny, tylko wpływ specyfikacji technicznych Nie odnosi się do pomocy państwa (tj. art. 107 TFUE) i środków powiązanych z krajowymi systemami ubezpieczeń społecznych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Kiedy tekst powinien być zgłoszony?
Moment powiadomienia Kiedy tekst powinien być zgłoszony? zgłoszenie tekstu na poziomie projektu legislacyjnego w momencie, gdy znaczące modyfikacje mogą być wprowadzone => Zawsze przed przyjęciem projektu! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Środki w ramach procedury 98/34
Blokada Komentarze Opinia szczegółowa Całkowity okres standstill 12 miesięcy Całkowity okres standstill 3 miesięcy Całkowity okres standstill 6 miesięcy 4 miesiące dla usług społeczeństwa informacyjnego Możliwość przedłużenia do 18 miesięcy Uwzględnione tak daleko jak to możliwe Uwzględniona + sprawozdanie z działań podjętych w związku ze szczegółową opinią Przesłanie przyjętego tekstu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Ponowna notyfikacja (renotification)
Zmiany powodujące konieczność ponownej notyfikacji: znacząco zmieniające zakres zastosowania projektu skracające harmonogram wdrożenia dodające więcej specyfikacji lub wymagań lub zaostrzające te specyfikacje lub wymagania => ponowna notyfikacja nie jest wymagana, kiedy wprowadzone zmiany wynikają z wdrożenia komentarzy lub opinii szczegółowej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Pilne okoliczności (tryb pilny)
Artykuł 9, paragraf 7 dyrektywy 98/34/WE Nie stosuje się 3 miesięcznego okresu standstill, jeżeli Państwo Członkowskie powołuje się na pilne i nieprzewidziane okoliczności odnoszące się do: Ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochrony zwierząt lub roślin W stosunku do zasad dotyczących usług, również dla porządku publicznego, w szczególności ochrony nieletnich Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wyjątki wymienione w artykule 10 dyrektywy 98/34/WE
Przestrzeganie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych  Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych Zastosowanie klauzul bezpieczeństwa Zastosowanie przepisów dyrektywy 92/59/EWG o ogólnym bezpieczeństwie produktów Wykonanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wynikają z opinii szczegółowej lub uwag Komisji Implementation of an ECJ judgement Amendment of a technical regulation in accordance with a Commission request Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Wyjątki wymienione w art. 10 dyrektywy 98/34/WE
Przestrzeganie obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych  Wypełnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych Zastosowanie klauzul bezpieczeństwa Zastosowanie przepisów dyrektywy 92/59/EWG o ogólnym bezpieczeństwie produktów Wykonanie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wynikają z opinii szczegółowej lub uwag Komisji Implementation of an ECJ judgement Amendment of a technical regulation in accordance with a Commission request Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Konsekwencje prawne braku powiadomienia
Zasada niewykonalności CIA Security (C-194/94) Brak powiadomienia o przepisach technicznych Nie zachowany okres odroczenia wejścia w życie przepisu (nie przestrzeganie zasady stanstill) Unilever (C-443/98) ETS potwierdził tę zasadę swoim późniejszym orzecznictwem Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Przydatne linki i kontakty
Strona internetowa Komisji Europejskiej z bazą danych TRIS: Komisja Europejska, wydział C3 Generalnej Dyrekcji ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu adres elektroniczny: Technical Regulations Information System Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 email: barbara.kozlowska@mg.gov.pl
Dziękuję za uwagę kontakt: tel / Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Procedura notyfikacji na podstawie dyrektywy 98/34/WE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google