Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Nowe linearne usługi audiowizualne a regulacja wspólnotowa. Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Rozważania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Nowe linearne usługi audiowizualne a regulacja wspólnotowa. Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Rozważania."— Zapis prezentacji:

1 1 Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Nowe linearne usługi audiowizualne a regulacja wspólnotowa. Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Rozważania de lege lata i de lege ferenda. Tomasz Grzegory

2 2 Agenda I.Podstawowe regulacje prawne w obszarze telewizji i nowych mediów (Internet), II.Konwergencja w prawie – stare prawo dla nowych mediów? III.Gordon Moore, a sprawa regulacji nowych mediów. IV.Dostosowywać i nowelizować, czy tworzyć od podstaw - rozważania de lege ferenda nad potrzebą nowej regulacji.

3 3 Europejskie źródła prawa Telewizja: Europejska Konwencja o Telewizji Ponadgranicznej ( Dz.U.1995, nr 32, poz. 160) Dyrektywa Rady Telewizja Bez Granic(89/552/EWG, zmieniona przez Dyrektywę Rady i Parlamentu 97/36/EC) Nowe Media (Internet) Dyrektywa 98/34/WE (Art. 1 pkt 2 – Usługi społeczeństwa informacyjnego), Dyrektywa 2000/31/WE O handlu elektronicznym (Dz. Urz. WE L 178 z ) Dyrektywa 98/84/WE W sprawie prawnej ochrony usług opartych lub polegających na warunkowym dostępie (Dz. Urz. WE L 320 z ). Dyrektywa 96/9/WE W sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. WE L 77 z ). I.Podstawowe regulacje prawne w obszarze telewizji i nowych mediów (Internet).

4 4 Podstawowe regulacje prawne w obszarze telewizji i nowych mediów (Internet). Krajowe źródła prawa Telewizja Ustawa o radiofonii i telewizji (Dz.U Nr 7, poz. 34) Nowe Media (Internet) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U Nr 144, poz. 1204) Prawo telekomunikacyjne (Dz.U Nr 171, poz. 1800) Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U Nr 133, poz. 883)

5 5 II. Konwergencja w prawie – stare prawo dla nowych mediów? Telewizja i Internet - podobieństwa i różnice w zakresie regulacji. Czy stare prawo jest na tyle elastyczne, aby objąć nowe media? konieczność dostosowania istniejącej siatki pojęciowej od wymagań nowych technologii, konieczność stworzenia nowych definicji legalnych pojęć właściwych dla nowych technologii

6 6 III. Gordon Moore, a sprawa regulacji nowych mediów. Szybkość rozwoju nowych mediów, a szybkość tworzenia prawa. Nowe regulacje reakcją na nowe prawo – tak dalej być nie może. Czy rozwój prawa może dorównać rozwojowi techniki i mediów? Panaceum na dynamiczny rozwój mediów – elastyczne prawo.

7 7 IV. Dostosowywać i nowelizować, czy tworzyć nowe prawo dla nowych mediów – rozważania de lege ferenda. Problem adekwatności istniejącego prawa i ciągle zmieniającego się obrazu mediów. Czy można łatwo dostosować istniejące ramy regulacji prawnej do szybko zmieniającej się rzeczywistości? Zmieniać czy tworzyć nowe, przesłanki sensownej nowelizacji: głębokości koniecznej nowelizacji, podatność starej regulacji na zmiany, odporność czasowa nowelizacji,

8 8 Tomasz Grzegory Onet.pl SA Grupa ITI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO DYSKUSJI.


Pobierz ppt "1 Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Nowe linearne usługi audiowizualne a regulacja wspólnotowa. Czy stare prawo może regulować Nowe Media? Rozważania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google