Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanowisko Rządu RP wobec propozycji KE Warszawa, 5 marca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanowisko Rządu RP wobec propozycji KE Warszawa, 5 marca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Stanowisko Rządu RP wobec propozycji KE Warszawa, 5 marca 2013 r.

2 2 Propozycja KE W październiku 2012 roku, Komisja Europejska przedstawiła projekt Dyrektywy zmieniający dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

3 3 Najważniejsze kwestie 1.Ograniczenie do 5% dla biopaliw wytworzonych z surowców spożywczych. 2.Wprowadzenie wartości emisji związanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC). 3.Podniesienie do 60% wymaganego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla instalacji, które rozpoczną działanie po 1 lipca 2014 r. 4.Utworzenie listy do podwójnego i poczwórnego zaliczania do celów. 5.Propozycja użycia aktów delegowanych.

4 4 Stanowisko Polski 1.Ograniczenie do 5% dla biopaliw wytworzonych z surowców spożywczych Polska w sposób zdecydowany nie zgadza się na propozycję ograniczającą zaledwie do 5 % możliwości realizacji celu dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. przy wykorzystaniu biopaliw wytworzonych z surowców spożywczych. Dostrzegamy potrzebę rozwoju nowych technologii na rynku biopaliw, jednakże rozwój ten powinien pojawić się w wyniku stosowania odpowiednich systemów wsparcia a także rozwoju innowacyjnych technologii a nie być efektem wprowadzenia ograniczeń administracyjnych.

5 5 2. Wprowadzenie wartości emisji związanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów (ILUC) Stanowisko Polski Polska, podobnie jak KE, dostrzega problem dodatkowych emisji związanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów. Zdaniem Polski przyporządkowanie wartości emisji dla trzech grup upraw bez rozróżniania na konkretne ich rodzaje oraz miejsce ich wytworzenia, spowoduje przypisanie takiego samego wpływu na zjawisko ILUC zarówno surowcom, które mogą je faktycznie powodować, jak również tym, które w żaden sposób nie przyczyniają się do zwiększenia emisji z upraw. Przy ustanawianiu wartości emisji ILUC w stosunków do surowców z UE powinien być brany pod uwagę korzystny wpływ Wspólnej Polityki Rolnej

6 6 Stanowisko Polski 3. Podniesienie do 60% wymaganego poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla instalacji, które rozpoczną działanie po 1 lipca 2014 r. Polska wyraża aprobatę dla ww. propozycji, uznając, iż przyśpieszenie terminu zgodnie z którym nowe instalacje zajmujące się produkcją biopaliw będą musiały wykazać się 60% poziomem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pozostaje również w zgodzie z celami Polski, prowadzącej działania w kierunku promowania inwestycji w nowe, niskoemisyjne instalacje produkcyjne.

7 7 Zdaniem Polski propozycja utworzenia listy surowców do podwójnego i poczwórnego zaliczania do celów jest dobrym sposobem umożliwiającym eliminowanie nadużyć na rynku i może się przyczynić do rozwoju bardziej zaawansowanych biopaliw. Na liście surowców uprawniających do podwójnego/poczwórnego zaliczania do realizacji celów powinny być umieszczone jedynie te surowce, które obecnie nie mają szerszego zastosowania w przemyśle oraz takie, co do których istnieje pewność, że nie zostały one poddane celowo pewnym działaniom, które uprawniają je następnie do premiowania (np. możliwości nadużyć w kontekście zużytych olejów roślinnych). Stanowisko Polski 4. Utworzenie listy do podwójnego i poczwórnego zaliczania do celów.

8 8 Polska nie zgadza się na nadmierne wykorzystanie aktów delegowanych w projekcie dyrektywy. W szczególności: Polska wyraża sprzeciw wobec proponowanego zakresu delegacji uprawnień w przypadku ustalania wskaźników ILUC. Jest to kluczowy element Dyrektywy (zgodnie z art. 290 TFUE akty delegowane powinny dotyczyć tzw. non-essential elements of the legislation). W związku z tym Polska wyraża poparcie dla zwykłej procedury ustawodawczej (tj. nowelizacji Dyrektywy) przy ustanawianiu wartości emisji ILUC. Stanowisko Polski 5. Propozycja użycia aktów delegowanych.

9 Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel +48 22 693 50 00 fax +48 22 693 40 46 email mg@mg.gov.pl web www.mg.gov.pl Ministerstwo Gospodarki Dziękuję za uwagę ! Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki tel. (22) 693 56 71 faks (22) 693 40 17 e-mail: sekretariatDEO@mg.gov.plsekretariatDEO@mg.gov.pl


Pobierz ppt "Stanowisko Rządu RP wobec propozycji KE Warszawa, 5 marca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google