Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy
potencjału wykonanej na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych REC 2007 Nałęczów 16 – 18 październik 2007

2 Kogeneracja – nowoczesna technologia
Kogeneracja: ...”równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego”... „Ustawa - Prawo Energetyczne” ENERGIA ELEKTRYCZNA Paliwa odnawialne KOGENERACJA Węgiel CIEPŁO ENERGIA MECHANICZNA CHŁÓD Paliwa Gazowe POLIGENERACJA Paliwa ropopochodne

3 Kogeneracja w polityce Unii Europejskiej
- Bezpieczeństwo energetyczne - Bezpieczeństwo ekologiczne - Wzrost konkurencyjności na wewnętrznym rynku energii

4 Kogeneracja w polityce Unii Europejskiej
„Unia Europejska najbardziej wydajną pod względem energetycznym gospodarką na świecie.” Polityka Energetyczna Unii Europejskiej: - 20% wzrost efektywności - 20% udział energii odnawialnej - 20% redukcja emisji CO2

5 Kogeneracja w polityce Unii Europejskiej
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii: - Ogólne ramy wspierania rozwoju wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji - Jednolita definicja - Obowiązek przeprowadzenia analizy krajowego potencjału rozwoju kogeneracji 12 stycznia 2007 Nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadzająca wymagania Dyrektywy

6 Nowelizacja Prawa Energetycznego
Konsekwencje wprowadzonych zmian w Prawie Energetycznym: Zmiana definicji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu, zmienia się ilość podmiotów objętych systemem wsparcia - Zniesienie obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu: kogeneracja na rynku energii elektrycznej - Nowy mechanizm wsparcia – rynek zbywalnych certyfikatów

7 Nowelizacja Prawa Energetycznego
- Wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu przy 70% sprawności ogólnej – MWh - Produkcja energii wysokosprawnej MWh (Dane za rok 2004, ARE) Wrasta ilość energii elektrycznej uprawnionej do korzystania z mechanizmów wsparcia o ok. 45%

8 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Porozumienie pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki i Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych. Główny wykonawca prac: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy udziale specjalistów PTEZ.

9 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Prognoza zapotrzebowania na ciepło

10 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Potencjał techniczny kogeneracji

11 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Potencjał ekonomiczny

12 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu przy wykorzystaniu pełnego potencjału ekonomicznego

13 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Udział produkcji energii z wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej produkcji energii elektrycznej 39% 79% 35% 71% 32% 64 % 42% 83%

14 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Redukcja emisji CO2 2005 2010 2015 2020 Zmniejszenie emisji CO2 z tytułu oszczędności paliwa – technologia węglowa [mln. Mg] 14,2 16,0 16,6 17,1 Zmniejszenie emisji CO2 z tytuły zamiany paliwa z węgla na gaz ziemny [ mln. Mg] 49,5 56,0 58,0 59,6

15 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Koszty zewnętrzne 2005 2010 2015 2020 Uniknięte koszty zewnętrzne – technologia węglowa [mld. zł/rok] 3,58 4,04 4,19 4,31 Uniknięte koszty zewnętrzne – z tytuły wymiany paliwa z węgla na gaz [mld. zł/rok] 29,92 33,79 35,02 36,01

16 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce
Bariery rozwoju kogeneracji: Bariery ekonomiczne. Bariery prawne. Bariery społeczne i administracyjne. Bariery związane z rozwiązaniami obowiązującymi na rynku energii elektrycznej i ciepła. Bariery związane z zobowiązaniami „ekologicznymi”.

17 Podsumowanie Potencjał rozwoju kogeneracji stwarza w Polsce olbrzymią szansę na wypełnienie zobowiązań w zakresie redukcji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej państwa. W Polsce wykorzystuje się zaledwie 64% ekonomicznie uzasadnionego potencjału ciepła użytkowego. Realny udział energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu szacowany jest przez ekspertów na poziomie 30 do 40 % całkowitej produkcji, dzisiaj udział ten stanowi ok. 13,8%. Dzięki rozwojowi kogeneracji Polska może zmniejszyć emisję CO2 od 14 do blisko 60 mln t rocznie. Czy Polskę stać na to by nie wykorzystać potencjału rozwoju kogeneracji?

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google