Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy potencjału wykonanej na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych dr inż. Janusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy potencjału wykonanej na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych dr inż. Janusz."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy potencjału wykonanej na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych REC 2007 Nałęczów 16 – 18 październik 2007

2 Kogeneracja – nowoczesna technologia POLIGENERACJA Paliwa odnawialneWęgielPaliwa GazowePaliwa ropopochodneENERGIA ELEKTRYCZNA CHŁÓD ENERGIA MECHANICZNA CIEPŁO KOGENERACJA Kogeneracja:...równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego... Ustawa - Prawo Energetyczne

3 - Bezpieczeństwo energetyczne Kogeneracja w polityce Unii Europejskiej - Bezpieczeństwo ekologiczne - Wzrost konkurencyjności na wewnętrznym rynku energii

4 Unia Europejska najbardziej wydajną pod względem energetycznym gospodarką na świecie. Kogeneracja w polityce Unii Europejskiej Polityka Energetyczna Unii Europejskiej: - 20% wzrost efektywności - 20% udział energii odnawialnej - 20% redukcja emisji CO2

5 Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii: Kogeneracja w polityce Unii Europejskiej 12 stycznia 2007 Nowelizacja Prawa Energetycznego wprowadzająca wymagania Dyrektywy - Obowiązek przeprowadzenia analizy krajowego potencjału rozwoju kogeneracji - Jednolita definicja - Ogólne ramy wspierania rozwoju wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji

6 Konsekwencje wprowadzonych zmian w Prawie Energetycznym: Nowelizacja Prawa Energetycznego - Zmiana definicji energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu, zmienia się ilość podmiotów objętych systemem wsparcia - Zniesienie obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu: kogeneracja na rynku energii elektrycznej - Nowy mechanizm wsparcia – rynek zbywalnych certyfikatów

7 Nowelizacja Prawa Energetycznego - Wielkość energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu przy 70% sprawności ogólnej – MWh - Produkcja energii wysokosprawnej MWh (Dane za rok 2004, ARE) Wrasta ilość energii elektrycznej uprawnionej do korzystania z mechanizmów wsparcia o ok. 45%

8 Porozumienie pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki i Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych. Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Główny wykonawca prac: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach przy udziale specjalistów PTEZ.

9 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Prognoza zapotrzebowania na ciepło

10 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Potencjał techniczny kogeneracji

11 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Potencjał ekonomiczny

12 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu przy wykorzystaniu pełnego potencjału ekonomicznego

13 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Udział produkcji energii z wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej produkcji energii elektrycznej 39% 79% 35% 71% 32% 64 % 42% 83%

14 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Zmniejszenie emisji CO 2 z tytułu oszczędności paliwa – technologia węglowa [mln. Mg] 14,216,016,617,1 Zmniejszenie emisji CO 2 z tytuły zamiany paliwa z węgla na gaz ziemny [ mln. Mg] 49,556,058,059,6 Redukcja emisji CO 2

15 Uniknięte koszty zewnętrzne – technologia węglowa [mld. zł/rok] 3,584,044,194,31 Uniknięte koszty zewnętrzne – z tytuły wymiany paliwa z węgla na gaz [mld. zł/rok] 29,9233,7935,0236,01 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Koszty zewnętrzne

16 Analiza potencjału wysokosprawnej kogeneracji w Polsce Bariery rozwoju kogeneracji: Bariery ekonomiczne. Bariery prawne. Bariery społeczne i administracyjne. Bariery związane z rozwiązaniami obowiązującymi na rynku energii elektrycznej i ciepła. Bariery związane z zobowiązaniami ekologicznymi.

17 Podsumowanie Potencjał rozwoju kogeneracji stwarza w Polsce olbrzymią szansę na wypełnienie zobowiązań w zakresie redukcji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej państwa. W Polsce wykorzystuje się zaledwie 64% ekonomicznie uzasadnionego potencjału ciepła użytkowego. Realny udział energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu szacowany jest przez ekspertów na poziomie 30 do 40 % całkowitej produkcji, dzisiaj udział ten stanowi ok. 13,8%. Dzięki rozwojowi kogeneracji Polska może zmniejszyć emisję CO2 od 14 do blisko 60 mln t rocznie. Czy Polskę stać na to by nie wykorzystać potencjału rozwoju kogeneracji?

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój kogeneracji w Polsce w świetle badania analizy potencjału wykonanej na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych dr inż. Janusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google