Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu2 Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu2 Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych."— Zapis prezentacji:

1

2 RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu2 Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Europie, RENEXPO Poland, Warszawa, 16 października 2013

3 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu3 Projekt RESTOR Hydro INFORMACJE OGÓLNE Okres trwania: 3 lata (czerwiec 2012 – maj 2015) Współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Intelligent Energy - Europe 11 partnerów projektu w tym: Koordynator projektu – Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA) Partner projektu w Polsce – Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) Zasięg projektu: EU 27 Wartość projektu: 2,581,853

4 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu4 Filozofia projektu Na terenie Europy istnieje wiele zaniedbanych, nieczynnych czy zrujnowanych kół wodnych napędzających w przeszłości młyny, tartaki, folusze i inne obiekty, w których tkwi niewykorzystany potencjał hydroenergetyczny. Potencjał ten można obecnie wykorzystać do produkcji energii w mikro i małych elektrowniach wodnych.

5 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu5 Cele projektu inwentaryzacja niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego w UE poprzez zebranie danych na temat obiektów wykorzystujących energię wody w przeszłości i istniejących budowli piętrzących; stworzenie modelu lokalnej współpracy i zainicjowanie przedsięwzięć, których celem będzie odbudowa zinwentaryzowanych obiektów z wykorzystaniem współczesnych technologii;

6 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu6 Działania 1) Aktualizacja bazy danych HYDI; 2) Stworzenie Mapy RESTOR Hydro – lokalizacji w UE -27; 3) Zbudowanie modelu lokalnej spółdzielni, odbudowującej historyczne obiekty; 4) Stworzenie poradników na temat procedur uzyskiwania pozwoleń, finansowania oraz rozwiązań technologicznych związanych z odbudową; 5) Rozpoczęcie odbudowy kilkudziesięciu wzorcowych obiektów przez spółdzielnie w każdym z 8 krajów partnerskich; 6) Organizacja warsztatów informacyjnych - Dni RESTOR Hydro i działania promocyjne.

7 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu7 Mapa RESTOR Hydro Zawiera dane na temat lokalizacji historycznych obiektów piętrzących i wykorzystujących energię wody: jazów, młynów, tartaków, foluszy itp obiektów w Europie, w tym: lokalizacji w Polsce.

8 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu8 Mapa RESTOR Hydro DANE O OBIEKTACH Współrzędne GPS Typ obiektu (jaz, młyn, inny obiekt) Stan obiektu Potencjał energetyczny Dodatkowe dane (wysokość piętrzenia, wielkość przepływu, dostępność sieci elektroenergetycznej, ocena ograniczeń środowiskowych, ocena wartości historycznej obiektu i inne)

9 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu9 Mapa RESTOR Hydro 1)Portal internetowy i wytyczne dotyczące wprowadzania danych (NettoWat); 2) identyfikacja potencjalnych źródeł danych; 3)Przegląd wewnętrznych zasobów TRMEW oraz nawiązanie współpracy z podmiotami dysponującymi informacjami o istniejących budowlach hydrotechnicznych; 4)Weryfikacja danych pod kątem przydatności dla projektu; 5)Opracowanie wewnętrznej metodologii wprowadzania danych do bazy; 6)Wprowadzanie danych. REALIZACJA ZADANIA

10 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu10 Mapa RESTOR Hydro Zestawienia będące w posiadaniu: Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Archiwum Akt Nowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Planowane poszerzenie źródeł o zasoby będące w posiadaniu: Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Wsi. ŹRÓDŁA DANYCH

11 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu11 Mapa RESTOR Hydro Postępy w aktualizacji mapy: Obecnie baza zawiera informacje o ponad obiektach w Polsce.

12 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu12 Mapa RESTOR Hydro

13 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu13 Mapa RESTOR Hydro

14 KRYTERIA WYBORU OBIEKTÓW Wystarczający potencjał hydroenergetyczny (min. 35 kW); Poparcie lokalnej społeczności; Znaczenie historyczne, kulturowe; Potencjał edukacyjny; Korzystny potencjał turystyczny; Potencjał ekonomiczny; Warunki techniczne (drogi dojazdowe, możliwość podłączenia do sieci energetycznej). Odbudowa obiektów

15 RESTOR Hydro No. Criteria Site name Młyn Iłki Buśnia Młyn Czechy (Waganowice) Elektrownia wodna Trzebieszowice Jaz Cukrownia Lublin Jaz Turzyniec Jaz Bliźnia Jaz Rypinkowski Jaz Łodygowice Jaz Białogon Jaz Ropica Polska Jaz Czosnówka Jaz Wrzosów Jaz Majdan Sopocki Jaz Podedwórze Yes–1, No–0, Don't know-X 2.1Signed letter of intent for site refurbishment All vital parts of the site are functional XXX0 2.3Copy of official document of ownership 1111XXXXX1XX0X0 2.4Checked that the site is less than 3 km distance from the grid Site is not in protected area (with certain exceptions) X No risk or easily managable factors (fishermen/anglers, Ecological Flow, Environmental criteria) 0110XXX110x00X0 2.7The site has historical meaning The site has supportive heritage community 1111XX0XXxX0XXX 2.9The power potential of the site is over 1 kW The access road for the machinery transport exist X0 Step 2: Overall assessment: Signed letter of intent for joining the cooperative Favourable estimation of own funding capacities X0x1X0X1X1X Favourable tourism potential 1111X1X11111X1X 3.4Educational potential Possibility of artisanal activities XxX Step 3: Selection for restoration Potential power: 35 kW 35 KW50kW 100 kW 30 kW 100 kW 36 kW 45 kW 50k W 75k W 45 kW 37 kW 30 kW 40 kW

16 RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu16 Mapa z lokalizacjami Iłki Buśnia Trzebieszowice Czechy

17 Przeniesiony z Witoszyna około 1900 roku. w 1914 roku spalony przez cofające się wojska rosyjskie. Nowy młyn wybudowano w 1914 roku. W 1945 roku zniszczony przez wodę i ponownie odbudowany. Obecnie świadczy usługi dla okolicznych rolników. Jedyny ocalały młyn na rzece Bystra (z 23). Odbudowa obiektów Młyn Iłki

18 Właściciel prywatny Lokalizacja: Celejów/Iłki gm. Wąwolnica, powiat puławski, województwo lubelskie, rzeka Bystra Przepływ średni: 1,2 m 3 /s, spad: ok. 3 m Szacowana moc zainstalowana: 35 kW Linia energetyczna bezpośrednio przy obiekcie Obszar chroniony: Kazimierski Park Krajobrazowy Lokalizacja o wartości historycznej Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków Potencjał turystyczny i edukacyjny Istnieje droga dojazdowa Odbudowa obiektów

19 Młyn Iłki Odbudowa obiektów

20 Młyn Iłki Odbudowa obiektów

21 Młyn Iłki Odbudowa obiektów

22 Młyn Iłki Odbudowa obiektów

23 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice Właściciel prywatny Lokalizacja: Trzebieszowice, woj. dolnośląskie Szacowana moc: 100 kW Lokalizacja: Trzebieszowice, woj. dolnośląskie Bliska odległość do sieci Brak obszarów chronionych Lokalizacja o wartości historycznej Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków Istnieje droga dojazdowa Możliwości finansowania (własne środki) Odbudowa obiektów

24 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice Odbudowa obiektów

25 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice Odbudowa obiektów

26 Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice Odbudowa obiektów

27 Młyn Czechy Właściciel: Skarb Państwa, sprawujący zarząd: WZMiUW w Krakowie Szacowana moc: 50 kW Lokalizacja: Waganowice, powiat krakowski, rzeka Szreniawa w km Bliska odległość do sieci Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym Ograniczone ryzyko związane z protestami Lokalizacja o wartości historycznej Droga dojazdowa Możliwości finansowania (własne środki) Odbudowa obiektów

28 Młyn Czechy Odbudowa obiektów

29 Młyn Czechy Odbudowa obiektów

30 Młyn Czechy Odbudowa obiektów

31 Młyn Czechy Odbudowa obiektów

32 Młyn Buśnia Właściciel prywatny Szacowana moc: 35 kW Lokalizacja: Buśnia, rzeka Mątawa, woj. kujawsko-pomorskie, Bliska odległość do siec Lokalizacja historycznego młyna Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym Ograniczone ryzyko związane z protestami Droga dojazdowa Potencjał edukacyjny i turystyczny Odbudowa obiektów

33 Młyn Buśnia Odbudowa obiektów

34 Zapraszamy do współpracy! RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu34 Kontakt:


Pobierz ppt "RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu RESTOR Hydrowww.restor-hydro.eu2 Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google