Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu"— Zapis prezentacji:

1

2 RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu
Ewa Malicka Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i w Europie, RENEXPO Poland , Warszawa, 16 października 2013 RESTOR Hydro

3 Projekt RESTOR Hydro INFORMACJE OGÓLNE
Okres trwania: 3 lata (czerwiec 2012 – maj 2015) Współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Intelligent Energy - Europe 11 partnerów projektu w tym: Koordynator projektu – Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej (ESHA) Partner projektu w Polsce – Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych (TRMEW) Zasięg projektu: EU 27 Wartość projektu: € 2,581,853 RESTOR Hydro

4 Filozofia projektu Na terenie Europy istnieje wiele zaniedbanych, nieczynnych czy zrujnowanych kół wodnych napędzających w przeszłości młyny, tartaki, folusze i inne obiekty, w których tkwi niewykorzystany potencjał hydroenergetyczny. Potencjał ten można obecnie wykorzystać do produkcji energii w mikro i małych elektrowniach wodnych. RESTOR Hydro

5 Cele projektu inwentaryzacja niewykorzystanego potencjału hydroenergetycznego w UE poprzez zebranie danych na temat obiektów wykorzystujących energię wody w przeszłości i istniejących budowli piętrzących; stworzenie modelu lokalnej współpracy i zainicjowanie przedsięwzięć, których celem będzie odbudowa zinwentaryzowanych obiektów z wykorzystaniem współczesnych technologii; RESTOR Hydro

6 Działania 1) Aktualizacja bazy danych HYDI;
2) Stworzenie Mapy RESTOR Hydro – lokalizacji w UE -27; 3) Zbudowanie modelu lokalnej spółdzielni, odbudowującej historyczne obiekty; 4) Stworzenie poradników na temat procedur uzyskiwania pozwoleń, finansowania oraz rozwiązań technologicznych związanych z odbudową; 5) Rozpoczęcie odbudowy kilkudziesięciu „wzorcowych” obiektów przez spółdzielnie w każdym z 8 krajów partnerskich; 6) Organizacja warsztatów informacyjnych - Dni RESTOR Hydro i działania promocyjne. RESTOR Hydro

7 Mapa RESTOR Hydro Zawiera dane na temat lokalizacji historycznych obiektów piętrzących i wykorzystujących energię wody: jazów, młynów, tartaków, foluszy itp. obiektów w Europie, w tym: 6 000 lokalizacji w Polsce. RESTOR Hydro

8 Mapa RESTOR Hydro DANE O OBIEKTACH Współrzędne GPS
Typ obiektu (jaz, młyn, inny obiekt) Stan obiektu Potencjał energetyczny Dodatkowe dane (wysokość piętrzenia, wielkość przepływu, dostępność sieci elektroenergetycznej, ocena ograniczeń środowiskowych, ocena wartości historycznej obiektu i inne) RESTOR Hydro

9 Mapa RESTOR Hydro REALIZACJA ZADANIA
Portal internetowy i wytyczne dotyczące wprowadzania danych (NettoWat); identyfikacja potencjalnych źródeł danych; Przegląd wewnętrznych zasobów TRMEW oraz nawiązanie współpracy z podmiotami dysponującymi informacjami o istniejących budowlach hydrotechnicznych; Weryfikacja danych pod kątem przydatności dla projektu; Opracowanie wewnętrznej metodologii wprowadzania danych do bazy; Wprowadzanie danych. RESTOR Hydro

10 Mapa RESTOR Hydro ŹRÓDŁA DANYCH Zestawienia będące w posiadaniu:
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Archiwum Akt Nowych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Planowane poszerzenie źródeł o zasoby będące w posiadaniu: Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Wsi. RESTOR Hydro

11 Mapa RESTOR Hydro Obecnie baza zawiera informacje o ponad obiektach w Polsce. Postępy w aktualizacji mapy: RESTOR Hydro

12 Mapa RESTOR Hydro http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map

13 Mapa RESTOR Hydro http://www.restor-hydro.eu/tools/mills-map

14 Odbudowa obiektów KRYTERIA WYBORU OBIEKTÓW
Wystarczający potencjał hydroenergetyczny (min. 35 kW); Poparcie lokalnej społeczności; Znaczenie historyczne, kulturowe; Potencjał edukacyjny; Korzystny potencjał turystyczny; Potencjał ekonomiczny; Warunki techniczne (drogi dojazdowe, możliwość podłączenia do sieci energetycznej).

15 Criteria Step 2: Overall assessment: Step 3: Selection for restoration
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 No. Criteria Site name Młyn Iłki Buśnia Młyn Czechy (Waganowice) Elektrownia wodna Trzebieszowice Jaz Cukrownia Lublin Jaz Turzyniec Jaz Bliźnia Jaz Rypinkowski Jaz Łodygowice Jaz Białogon Jaz Ropica Polska Jaz Czosnówka Jaz Wrzosów Jaz Majdan Sopocki Jaz Podedwórze Yes–1, No–0, Don't know-X 2.1 Signed letter of intent for site refurbishment 2.2 All vital parts of the site are functional X 2.3 Copy of official document of ownership 2.4 Checked that the site is less than 3 km distance from the grid 2.5 Site is not in protected area (with certain exceptions) 2.6 No risk or easily managable factors (fishermen/anglers, Ecological Flow, Environmental criteria) x 2.7 The site has historical meaning 2.8 The site has supportive heritage community 2.9 The power potential of the site is over 1 kW 2.10 The access road for the machinery transport exist Step 2: Overall assessment: 3.1 Signed letter of intent for joining the cooperative 3.2 Favourable estimation of own funding capacities 3.3 Favourable tourism potential 3.4 Educational potential 3.5 Possibility of artisanal activities Step 3: Selection for restoration Potential power: 35 kW 35 KW 50kW 100 kW 30 kW 36 kW 45 kW 75kW 37 kW 40 kW RESTOR Hydro

16 Mapa z lokalizacjami Buśnia Iłki Trzebieszowice Czechy
RESTOR Hydro

17 Odbudowa obiektów Młyn Iłki
Przeniesiony z Witoszyna około 1900 roku. w 1914 roku spalony przez cofające się wojska rosyjskie. Nowy młyn wybudowano w 1914 roku. W 1945 roku  zniszczony przez wodę i ponownie odbudowany. Obecnie świadczy usługi dla okolicznych rolników. Jedyny ocalały młyn na rzece Bystra (z 23) .

18 Odbudowa obiektów Młyn Iłki Właściciel prywatny
Lokalizacja: Celejów/Iłki gm. Wąwolnica , powiat puławski, województwo lubelskie, rzeka Bystra Przepływ średni: 1,2 m3/s, spad: ok. 3 m Szacowana moc zainstalowana: 35 kW Linia energetyczna bezpośrednio przy obiekcie Obszar chroniony: Kazimierski Park Krajobrazowy Lokalizacja o wartości historycznej Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków Potencjał turystyczny i edukacyjny Istnieje droga dojazdowa

19 Odbudowa obiektów Młyn Iłki

20 Odbudowa obiektów Młyn Iłki

21 Odbudowa obiektów Młyn Iłki

22 Odbudowa obiektów Młyn Iłki

23 Odbudowa obiektów Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice
Właściciel prywatny Lokalizacja: Trzebieszowice, woj. dolnośląskie Szacowana moc: 100 kW Bliska odległość do sieci Brak obszarów chronionych Lokalizacja o wartości historycznej Przychylność organizacji związanych z ochroną zabytków Istnieje droga dojazdowa Możliwości finansowania (własne środki)

24 Odbudowa obiektów Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice

25 Odbudowa obiektów Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice

26 Odbudowa obiektów Nieczynna elektrownia wodna Trzebieszowice

27 Odbudowa obiektów Młyn Czechy
Właściciel: Skarb Państwa, sprawujący zarząd: WZMiUW w Krakowie Szacowana moc: 50 kW Lokalizacja: Waganowice, powiat krakowski, rzeka Szreniawa w km Bliska odległość do sieci Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym Ograniczone ryzyko związane z protestami Lokalizacja o wartości historycznej Droga dojazdowa Możliwości finansowania (własne środki)

28 Odbudowa obiektów Młyn Czechy

29 Odbudowa obiektów Młyn Czechy

30 Odbudowa obiektów Młyn Czechy

31 Odbudowa obiektów Młyn Czechy

32 Odbudowa obiektów Młyn Buśnia Właściciel prywatny Szacowana moc: 35 kW
Lokalizacja: Buśnia, rzeka Mątawa, woj. kujawsko-pomorskie, Bliska odległość do siec Lokalizacja historycznego młyna Lokalizacja nie jest w obszarze chronionym Ograniczone ryzyko związane z protestami Droga dojazdowa Potencjał edukacyjny i turystyczny

33 Odbudowa obiektów Młyn Buśnia

34 Zapraszamy do współpracy!
Kontakt: RESTOR Hydro


Pobierz ppt "RESTOR Hydro – podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google