Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkadiusz Wojciechowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkadiusz Wojciechowski"— Zapis prezentacji:

1 Arkadiusz Wojciechowski
Wikana Bioenergia

2 Doradcy rolni Wytwarzanie biogazu Proces fermentacji beztlenowej to inżynierska wersja naturalnie występującego zjawiska, zaprojektowana i prowadzona w optymalnych warunkach.

3 Doradcy rolni Korzyści wynikające z produkcji
biogazu w procesie fermentacji beztlenowej : - energia, - redukcja emisji, - sprawy związane z ochroną środowiska (redukcja BZT5, ChZT, stabilizacja pH, związanie metali ciężkich) - wartościowe produkty uboczne.

4 Doradcy rolni Budowane obecnie bioelektrownie jako źródła energii elektrycznej i cieplnej powinny w jak największym stopniu wpisywać się w plan zrównoważonego rozwoju. Należy to rozumieć jako możliwie najmniejsze oddziaływanie na środowisko, a nawet tworzenie wartości dodanej poprzez np. zagospodarowywanie odpadów.

5 Doradcy rolni Bariery informacyjne
Brak powszechnego dostępu do informacji o rozmieszczeniu potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, możliwego do technicznego wykorzystania,

6 Doradcy rolni Brak powszechnie dostępnych informacji o procedurach postępowania przy otwieraniu i realizacji tego rodzaju inwestycji, Brak informacji o korzyściach ekonomicznych, społecznych i ekologicznych związanych z realizacją inwestycji z wykorzystaniem OZE,

7 Doradcy rolni Brak krajowych producentów zajmujących się produkcją urządzeń do realizacji instalacji odnawialnych źródeł energii, Problemy z przyłączaniem nowych wytwórców energii elektrycznej do energetyki zawodowej.

8 Doradcy rolni Występująca bariera edukacyjna
Brak programów edukacyjno – szkoleniowych dotyczących OZE, skierowanych do inżynierów, projektantów, doradców rolnych, przedstawicieli sektora energetycznego i bankowego,

9 Doradcy rolni Bariera wynikająca z potrzeb ochrony przyrody, a nawet brak wypracowanych rozwiązań dla uniknięcia konfliktów z ochroną przyrody i krajobrazu, Niska świadomość ekologiczna, głównie w zakresie wykorzystania odpadu pofermentacyjnego.

10 Doradcy rolni Podsumowując : napotykamy bariery formalne :
zawiłe i złożone procedury prawno – administracyjne procesu inwestycyjnego, infrastrukturalne : brak rozwiniętych sieci przesyłowych, finansowe : wysokie koszty inwestycji, brak stabilności ceny sprzedaży energii elektrycznej,

11 Doradcy rolni Informacyjne :
brak rzetelnych informacji na temat efektywności energetycznej, realnych kosztów budowy bioelektrowni, brak prawdziwych informacji dla społeczności lokalnej o funkcjonowaniu bioelektrowni.

12 Doradcy rolni Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez :
- wprowadzenie upraw roślin energetycznych, - zmniejszanie bezrobocia na obszarach wiejskich, - poszerzenie działalności gospodarstw rolnych o sektor usług tj. siewu, zbioru i transportu.

13 Doradcy rolni Inne korzyści:
- stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii, - zmniejszenie strat na przesyle energii, - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, - realizacja międzynarodowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

14 Doradcy rolni Rolnik indywidualny
w praktyce nie jest w stanie samodzielnie sfinansować inwestycji w biogazownię rolniczą : przyczyny - brak klarownych reguł dofinansowania i dostępnych źródeł finansowania.

15 Doradcy rolni Inwestor przynoszący pomysł na budowę bioelektrowni będzie oczekiwał szerokorozumianego wsparcia od Doradcy rolnego. Główną uwagę będzie przywiązywał do rynku substratów, nadzoru prowadzonych upraw i zagospodarowania pofermentu.

16 Doradcy rolni Przekazywane producentom rolnym w pozytywny sposób informacje o zasadzie funkcjonowania bioelektrowni, pogłębianie wiedzy w zakresie zastosowania pofermentu w dużym stopniu ułatwi współpracę pomiędzy Inwestorem a jego partnerami.

17 Doradcy rolni Film edukacyjny

18 Doradcy rolni W jaki sposób Państwo
widzieliby swoją rolę we współpracy z Inwestorem?


Pobierz ppt "Arkadiusz Wojciechowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google