Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"— Zapis prezentacji:

1

2 Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
Kinga Balcerek

3 Lokalizacja i czynniki lokalizacji – definicje
lokalizacja - oznacza położenie obiektów w przestrzeni względem innych elementów tej przestrzeni, na przykład sieci osadniczej, komunikacyjnej, surowców, zakładów przemysłowych, usługowych i innych. Pojęcie „lokalizacji” obejmuje cztery elementy: obiekt (z)lokalizowany, miejsce lokalizacji (lokację), cel oraz motywy (czynniki lokalizacji). Lokalizacja działalności gospodarczej – umiejscowienie wielkości i rodzaju działalności gospodarczej, obiektu lub zespołu obiektów, w określonym obszarze. czynniki lokalizacji - wymogi i walory lokalizacyjne. Są cechami ekonomicznymi miejsc, które wpływają na wielkość nakładów inwestycyjnych i kosztów produkcji lokalizowanych obiektów – kosztów zmieniających się wraz ze zmianą miejsca lokalizacji.

4 Podział czynników lokalizacji
CZYNNIKI LOKALIZACJI Przestrzenno - środowiskowe Społeczno - polityczne Techno-ekonomiczne

5 Podział czynników lokalizacji c.d.
Przestrzenno - środowiskowe Przestrzenne Kształt i wielkość terenu Odległość Dostępność Położenie względem innych obszarów Środowiskowe Surowce Klasy gleb Klimat Stosunki wodne Ukształtowanie terenu Jakość środowiska

6 Podział czynników lokalizacji c.d.
Techno-ekonomiczne Ekonomiczne Poziom inflacji i cen Stabilizacja gospodarcza itp. Techniczno – technologiczne Np.. Postęp naukowo-techniczny

7 Podział czynników lokalizacji c.d.
Społeczno - polityczne Społeczno kulturowe Np. podaż siły roboczej Polityczne Np. Stabilność polityczna kraju, podatki Prawno – administracyjne Np. przejrzystość regulacji prawnych

8 Podział czynników lokalizacji
CZYNNIKI LOKALIZACJI Przestrzenno - środowiskowe Techno-ekonomiczne Społeczno - polityczne Techniczno – technologiczne Np.. Postęp naukowo-techniczny Ekonomiczne Poziom inflacji i cen Stabilizacja gospodarcza itp. Społeczno kulturowe Np. podaż siły roboczej Przestrzenne Kształt i wielkość terenu Odległość Dostępność Położenie względem innych obszarów Środowiskowe Surowce Klasy gleb Klimat Stosunki wodne Ukształtowanie terenu Jakość środowiska Prawno – administracyjne Np. przejrzystość regulacji prawnych Polityczne Np. Stabilność polityczna kraju, podatki

9 Zmiany znaczenia czynników lokalizacji
Znaczenie poszczególnych czynników lokalizacji ulega zmianie w czasie. Na tą zmianę wpływają następujące procesy: zmiana ustroju gospodarczo-politycznego i polityki państwa zmiana stanu środowiska naturalnego i zasobów bogactw mineralnych postęp naukowo techniczny i społeczno gospodarczy zasoby oraz jakość siły roboczej Organizacja globalizacja gospodarcza

10 Bibliografia: Waldemar Budner „Lokalizacja przedsiębiorstw” Akademia Ekonomiczna, Poznań 1999. Andrzej Wieloński „Geografia przemysłu” PWN, Warszawa 2000 Bronisław Kortus „Wstęp do geografii przemysłu” PWN, Warszawa 1986 Źródła internetowe (www.wikipedia.pl)


Pobierz ppt "Czynniki lokalizacji działalności gospodarczej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google