Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rys.1. Klasyfikacja transportu ze względu na cechy Na podstawie Piątkiewicz A. i Sobolski R. Dźwignice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rys.1. Klasyfikacja transportu ze względu na cechy Na podstawie Piątkiewicz A. i Sobolski R. Dźwignice."— Zapis prezentacji:

1 Rys.1. Klasyfikacja transportu ze względu na cechy Na podstawie Piątkiewicz A. i Sobolski R. Dźwignice

2 Pozioma klasyfikacja transportu: 1. Według kryterium przedmiotu przewozu: transport osób, transport ładunków. 2. Według kryterium formy własności: transport prywatny, transport komunalny, transport publiczny, transport państwowy.

3 3. Według kryterium geograficznego: transport krajowy, transport międzynarodowy. Pozioma klasyfikacja transportu: 4.Według organizacji przewozów: transport regularny, transport nieregularny.

4 Rys.2. Klasyfikacja pionowa transportu Na podstawie Piskozub A.: Ekonomika transportu – podstawy metodologiczne, WKŁ, Warszawa 1975, str. 43. Kryterium podziału Podział według stosunku środka przewozu do drogi przewozu Podział według środowiska transportowego Podział według gałęzi transportu

5 Polityka transportowa państwa Polityka transportowa – jest to program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie.

6 Geneza aktualnej POLSKIEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ Polityka Transportowej Państwa… stanowi aktualizację, częściowo zmianę i rozwinięcie zasad, zawartych w przyjętym przez: Radę Ministrów w 1995r dokumencie Polityka transportowa – program działania w kierunku przekształcenia transportu w system dostosowany do wymogów gospodarki rynkowej i nowych warunków współpracy gospodarczej w Europie, oraz w Planie rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2015 (dokumencie wewnętrznym MTiGM z 1998 roku). Polityka transportowa państwa

7 Na kształt polityki transportowej wpłynęły uwarunkowania międzynarodowe, najważniejsze z nich to: Polska została przyjęta do NATO, zaproszona do wstąpienia do Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do UE, zostały sprecyzowane warunki jakie muszą być spełnione między innymi w zakresie transportu (programy i umowy europejskie dotyczące systemu transportowego). Polityka transportowa aństwa

8 Programy i Umowy Międzynarodowe determinujące naszą politykę transportową *TEN (Trans European Network) – dotyczy stworzenia korytarzy transportowych w Europie, *TINA (Transport Infastructure Needs Assessment) – dotyczy poprawy infrastruktury transportowej nowych członków UE, *AGC - umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych,

9 Programy i Umowy Międzynarodowe determinujące naszą politykę transportową – cd. *AGR – umowa europejska o głównych drogach ruchu międzynarodowego, * AGN – dotyczy dostosowania dróg wodnych do wymogów międzynarodowych. *AGTC - umowa europejska o ważniejszych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących,

10 Główne działy zawarte w DOKUMENCIE (PTK) 1. Tendencje w transporcie, diagnoza stanu obecnego, 2. Cele rozwojowe, 3. Kierunki realizacji polityki w skali krajowej, regionalnej i lokalnej, 4. Uwarunkowania rozwoju, 5. Prognozy potrzeb przewozowych, 6. Strategie rozwojowe systemu transportowego na lata 2000 – 2015, 7. Zasady rozwoju systemu transportowego w układzie gałęziowym i terytorialnym.

11 Korytarze postulowane przez Polskę: Korytarz A Gdańsk – Odessa Korytarz B Nadodrzański ważniejsze drogi ważniejsze linie kolejowe

12

13

14 Infrastruktura transportu

15 Definicja ogólna infrastruktury Infrastruktura - to podstawowe urządzenia, budynki i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wyróżnia się infrastrukturę społeczną oraz techniczną. Słowo infrastruktura oznacza dosłownie "konstrukcja pod spodem". Infrastruktura techniczna - urządzenia, sieci przesyłowe i związane z nimi obiekty świadczące niezbędne i podstawowe usługi dla określonej jednostki przestrzenno-gospodarczej (osiedla, dzielnicy, miasta, zakładu przemysłowego itp.) w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, transportu, itp.

16 Wśród parametrów, które charakteryzują infrastrukturę poszczególnych gałęzi transportu można wymienić: I. Łączną długość relacji transportowych wyrażonych przez: 1.Długość dróg samochodowych z podziałem na poszczególne kategorie, 2.Długość linii kolejowych z podziałem na poszczególne kategorie, 3.Długość użytkowanych dróg wodnych śródlądowych (kanały, rzeki, jeziora) 4.Długość połączeń lotniczych. II. Gęstość sieci poszczególnych gałęzi transportu – liczona: np. długość linii kolejowych powierzchnia kraju W pewnym stopniu infrastrukturę charakteryzują poniższe wskaźniki III. Popularność gałęzi transportu liczba podróżnych rocznie liczba mieszkańców IV. Liczba przewiezionych pasażerów/ładunków w ciągu roku V. Liczba wypadków

17 Sieć transportowa jest jednym z elementów infrastruktury transportowej, którą można analizować w skali krajowego systemu transportowego, ale znacznie łatwiej jest mówić o infrastrukturze poszczególnych gałęzi transport.

18 Cd. To Infrastruktura_kolejowa


Pobierz ppt "Rys.1. Klasyfikacja transportu ze względu na cechy Na podstawie Piątkiewicz A. i Sobolski R. Dźwignice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google