Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Transfer wiedzy do biznesu i przemysłu - innowacje szansą na rozwój województwa i lubuskich przedsiębiorców. Pałac Mierzęcin r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

2 Obsługa nieruchomości
Podmioty gospodarki narodowej w 2011 r. Liczba podmiotów lipiec Marzec sektor prywatny - 95,6% sektor MŚP - 99,9% Główne sekcje gospodarki narodowej w województwie lubuskim Obsługa nieruchomości i firm 18,5% Budownictwo11,5% Handel i usługi 29,5% Przemysł 8,0%

3 Przemysł w województwie lubuskim
Główne branże: przetwórstwo drewna, produkcja mebli, papieru i kartonu artykułów spożywczych i napojów wyrobów z metali maszyn i urządzeń wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Branże o dużym potencjale: przetwórstwo drewna spożywcza elektroniczna oraz produkcja maszyn i aparatury elektrycznej produkcja wyrobów szklanych Wartość produkcji sprzedanej przemysłu: 2006 r. 15,5 mld PLN 2009 r. 21,3 mld PLN

4 Innowacyjność w województwie lubuskim

5 Innowacyjność w województwie lubuskim

6 Innowacyjność w województwie lubuskim

7 Innowacyjność w województwie lubuskim
Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. Liczba studentów na 10 tys. mieszkańców w województwie lubuskim Zatrudnieni w B+R w % w pracujących ogółem w województwie lubuskim

8 piece do obróbki metali dekodery + systemy transmisji danych
Najczęściej patentowane i modernizowane są: mierniki; tu ze wskaźnikiem bargraficznym piece do obróbki metali słoje dekodery + systemy transmisji danych substancje czynne otrzymywane z jaja kurzego ( z 2 milionów jaj dzienne !!! )

9 Lubuska Regionalna Strategia Innowacji 2010 - 2015
WIZJA Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna oparta o efektywnie funkcjonujący Lubuski System Innowacji Cel strategiczny 1 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego w regionie Cel strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie Cel strategiczny 3 Wzrost przedsiębiorczości i konkurencyjności w regionie

10 Lubuska Rada Innowacji
Skład Rady stanowią przedstawiciele: administracji samorządowej, uczelni wyższych i jednostek B+R, organizacji pozarządowych oraz lubuskich firm. Lubuska Rada Innowacji została powołana uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego. Przewodniczący - Lechosław Ciupik - Prezes zielonogórskiej firmy LfC. Na zastępców powołano Romana Mizernego, Prezesa Holdingu Zremb S.A. w Gorzowie Wlkp. oraz dr hab. inż. prof. nadz. Wiesława Miczulskiego – Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

11 Najbardziej zaawansowane technologie i produkty
ADB Poland - dostarcza szeroką gamę produktów telewizji cyfrowej. Między 1995 – 2010 ADB sprzedało na świecie ponad 15 milionów dekoderów cyfrowych telewizji kablowej, IPTV, satelitarnej i naziemnej. Produkty ADB są projektowane w Centrum Badań i Rozwoju w Zielonej Górze w– siedzibie grupy wysoce wykwalifikowanych inżynierów. ADB szczyci się ponad 200 zgłoszeniami patentowymi i znaczną liczbą pionierskich rozwiązań LfC – jeden z liderów w projektowaniu i produkcji sprzętu chirurgicznego używanego w leczeniu kręgosłupa. NAGRODY: Najbardziej Innowacyjny Produkt w Polsce – 2007 Nagroda Golden Euro – 2008 LfC zdobyło wysoką pozycję wśród polskich spółek innowacyjnych. W 2008 Ministerstwo Gospodarki nadało mu status Centrum Badań i Rozwoju.

12 Zakład Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego
Współpraca naukowa z: Firmą MEDGAL z Białegostoku (produkcja implantów ortopedycznych) oraz z rumuńskim Centrum Badań Metav - CD (badania dotyczących zastosowania materiałów metalowych w medycynie). 2011 r. podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UZ, a firmą LfC Cel - doskonalenie oraz wdrażanie materiałów i wyrobów medycznych do wspomagania leczenia układu kostno-mięśniowego.

13 Seco/Warwick w Świebodzinie
Współpraca naukowa z: Instytutem Mechaniki Precyzyjnej (IMP) w zakresie projektu nowoczesnego pieca do obróbki cieplnej silników lotniczych Politechniką Poznańską w zakresie nowej generacji pieców do technologii azotowania gazowego

14 Projekt Zróbmy coś razem podnoszenie kwalifikacji pracowników
Cel projektu: nawiązanie i kontynuowanie współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego z lubuskimi firmami Czas realizacji: styczeń 2009 – czerwiec 2010 Efekty m.in.: - Staże pracowników UZ w firmach – 10 staży - Szkolenia specjalistyczne dla pracowników firm - 28 szkoleń - przepływ wiedzy między kadrą UZ a firmami zdobycie praktycznego doświadczenia przez pracowników UZ związanego z prowadzeniem konkretnych zadań i wdrożeń Partnerstwo w projekcie:

15 Rada Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp.
5 kwietnia 2011 zarządzeniem Rektora powołano Radę Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. Przewodniczącą Rady Biznesu jest Pani Ewa Piekarz - Wiceprezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Zadania Rady m.in.: - wymiana informacji nt. oczekiwań pracodawców wobec absolwentów WSB formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki przygotowywanie materiałów dydaktycznych (przykłady dobrych praktyk) umożliwianie studentom WSB odbywania praktyk oraz staży zawodowych przygotowywanie wspólnie z WSB oferty szkoleniowej i konsultingowej

16 PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY
LUBUSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY Cele Spółki LPPT : wspieranie rozwoju gospodarczego i innowacyjności regionu poprzez działania na rzecz rozwoju Lubuskiego Parku Przemysłowo Technologicznego poprzez: - wykonywanie czynności promocyjnych, edukacyjnych, wydawniczych, doradczych, naukowych i usługowych służących rozwojowi regionu, - tworzenie miejsc pracy, - wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką. Cele LPPT mogą być realizowane poprzez m.in.: - pozyskiwanie inwestorów i przedsiębiorców, - realizację projektów unijnych, - pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, - badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie nauk technicznych, społecznych - tworzenie bazy materialnej, infrastrukturalnej, socjalnej, ekonomicznej do zakładania, - rozwoju i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw

17 PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY
LUBUSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY Umiejscowienie Nowy Kisielin na terenie gminy Zielona Góra 6 kilometrów od kampusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego W centrum Lubuskiego Trójmiasta – łatwo osiągalny 4 kilometry od drogi ekspresowej S3 i około 50 kilometrów od autostrad A2 i A18 Blisko wiejskiej drogi prowadzącej do planowanego mostu na rzece Odrze w Milsku W Lubuskim Parku Przemysłowym znaleźć będzie można: Regionalny Park Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Strefę Aktywności Ekonomicznej Lubuskiego Trójmiasta Całkowita powierzchnia:182,52 ha

18 REGIONALNE CENTRUM TECHNOLOGII I WIEDZY INTERIOR W NOWEJ SOLI
DATA CENETER - SINERSIO POLSKA CENTRUM KOMPETENCYJNE HP LABORATORIUM CHMURY OBLICZENIOWEJ LABORATORIUM METALOGRAFICZNE WSPÓŁPRACA SIEMENS – INTERIOR – MAZEL UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

19 PARK TECHNOLOGICZNY CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO W GORZOWIE WLKP.
Grupa udziałowców z Zachodniego Centrum Innowacji przygotowuje Park Technologiczny Człowiek i środowisko. Park zostanie wyposażony w: Nowoczesne laboratoria Sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny Cel: - Badania nad stwardnieniem rozsianym i udarem mózgu - Efektywne wykorzystanie badań naukowych w praktyce medycznej Zachodnie Centrum Innowacji powstało w marcu 2006 roku, wtedy jeszcze jako Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Założycielami były gorzowskie uczelnie wyższe oraz instytucje wspierające przedsiębiorczość. ZCI jest spółką o charakterze technologicznym, co stwarza możliwości kreowania inicjatyw gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach.

20 Energooszczędna Hala Laboratoryjna
PWSZ w Sulechowie Obiekt składać się będzie z: - Laboratorium Cieplnej Energetyki Odnawialnej, - Laboratorium Elektroenergetyki i Maszyn Elektrycznych - Laboratorium Przemysłowych Systemów Informatycznych. Na placu laboratoryjnym zlokalizowane będą pompy ciepła, generatory wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, a na dachu - układ solarny.

21 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google