Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE"— Zapis prezentacji:

1 Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE
dr inż. Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski

2 Regionalna Sieć Transferu Technologii
Raport pod redakcją: prof. Józefa Korbicza, dr Justyny Patalas, dr Romana Kielec, • innowacyjne środowisko przedsiębiorczości w województwie lubuskim, • potencjał innowacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego, • potrzeby przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii

3 http://www.rstt.uz.zgora.pl Regionalna Sieć Transferu Technologii
Raport został opublikowany i jest dostępny w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, siedzibie CPTT UZ oraz na stronie internetowej:

4 TRANSFER Model współpracy sfery nauki ze sferą przemysłu NAUKOWCY
JEDNOSTKI OKOŁOBIZNESOWE, JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE Parki Przemysłowe Parki Naukowo-Technologiczne Inkubatory Przedsiębiorczości Centra Transferu Technologii Centra doskonałości Klastry Organizacje Pracodawców Izby Przemysłowe Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE WIEDZA TRANSFER Środki Finansowe UE: 7. PR UE Fundusze strukturalne PRZEDSIĘBIORCY BIZNES

5 T r a n s f e r w i e d z y d o b i z n e s u
Prawda czy fikcja? Praktyczne przykłady rozwiązań

6 koordynator projektu - dr inż. Justyna Patalas.
Projekt Standardy współpracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim – promocja lubuskiej przedsiębiorczości umowa nr 8/DWI/KI/2007 programu Ministra pt.: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Projekt realizuje Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, koordynator projektu - dr inż. Justyna Patalas.

7 Standardy współpracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim – promocja lubuskiej przedsiębiorczości Działania prowadzące do: zbudowania Procedur współpracy nauki z gospodarką na Uniwersytecie Zielonogórskim stworzenia proinnowacyjnej kultury i edukacji w województwie lubuskim (Punkt Promocji Przedsiębiorczości). EFEKTY: zbudowanie trwałego i efektywnego systemu wspierania innowacji w województwie lubuskim wypracowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami.

8 T r a n s f e r w i e d z y d o b i z n e s u
Prawda czy fikcja? Aspekty wdrażania innowacji, Małgorzata Snarska-Świderska, Kierownik Biura Innowacji Krajowego Punktu kontaktowego Programów Badawczych UE Lubuski Park Przemysłowy, Dariusz Lesicki , Z-ca Prezydenta Miasta Zielonej Góry Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr inż. Sławomir Kłos, Uniwersytet Zielonogórski Praktyczne przykłady działalności instytucji okołobiznesowych, Stanisław Owczarek, Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim Praktyczne przykłady działalności instytucji okołobiznesowych, Jarosław Nieradka, Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, dr inż. Robert Barski, Uniwersytet Zielonogórski Sieć Enterprise Europe Network- B2E WestPoland – dr inż. Roman Kielec, Uniwersytet Zielonogórski

9 Z A P R A S Z A M D O D Y S K U S J I


Pobierz ppt "Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google