Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski."— Zapis prezentacji:

1 1 Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski

2 2 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport pod redakcją: prof. Józefa Korbicza, dr Justyny Patalas, dr Romana Kielec, innowacyjne środowisko przedsiębiorczości w województwie lubuskim, potencjał innowacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego, potrzeby przedsiębiorstw w zakresie transferu technologii

3 3 Raport został opublikowany i jest dostępny w bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego, siedzibie CPTT UZ oraz na stronie internetowej: Regionalna Sieć Transferu Technologii

4 4 WIEDZA NAUKOWCY JEDNOSTKI OKOŁOBIZNESOWE, JEDNOSTKI BADAWCZO- ROZWOJOWE Parki Przemysłowe Parki Naukowo-Technologiczne Inkubatory Przedsiębiorczości Centra Transferu Technologii Centra doskonałości Klastry Organizacje Pracodawców Izby Przemysłowe Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE TRANSFER Środki Finansowe UE: 7. PR UE Fundusze strukturalne BIZNES PRZEDSIĘBIORCY Model współpracy sfery nauki ze sferą przemysłu

5 5 T r a n s f e r w i e d z y d o b i z n e s u Prawda czy fikcja? Praktyczne przykłady rozwiązań

6 6 Projekt Standardy współpracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim – promocja lubuskiej przedsiębiorczości umowa nr 8/DWI/KI/2007 programu Ministra pt.: Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej. Projekt realizuje Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, koordynator projektu - dr inż. Justyna Patalas.

7 7 Działania prowadzące do: zbudowania Procedur współpracy nauki z gospodarką na Uniwersytecie Zielonogórskim stworzenia proinnowacyjnej kultury i edukacji w województwie lubuskim (Punkt Promocji Przedsiębiorczości). EFEKTY: zbudowanie trwałego i efektywnego systemu wspierania innowacji w województwie lubuskim wypracowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami. Standardy współpracy nauki z gospodarką w województwie lubuskim – promocja lubuskiej przedsiębiorczości

8 8 T r a n s f e r w i e d z y d o b i z n e s u Prawda czy fikcja? Aspekty wdrażania innowacji, Małgorzata Snarska-Świderska, Kierownik Biura Innowacji Krajowego Punktu kontaktowego Programów Badawczych UE Lubuski Park Przemysłowy, Dariusz Lesicki, Z-ca Prezydenta Miasta Zielonej Góry Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr inż. Sławomir Kłos, Uniwersytet Zielonogórski Praktyczne przykłady działalności instytucji okołobiznesowych, Stanisław Owczarek, Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie Wielkopolskim Praktyczne przykłady działalności instytucji okołobiznesowych, Jarosław Nieradka, Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, dr inż. Robert Barski, Uniwersytet Zielonogórski Sieć Enterprise Europe Network- B2E WestPoland – dr inż. Roman Kielec, Uniwersytet Zielonogórski

9 9 Z A P R A S Z A M D O D Y S K U S J I


Pobierz ppt "1 Przedsięwzięcia Innowacyjne w ramach 7. Programu Ramowego UE dr inż. Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google