Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Bielsko-Biała, 16 grudnia 2011 roku Konferencja INNOWACYJNOŚĆ AKADEMICKA - nowe trendy w rozwoju przedsiębiorczości – Zapotrzebowanie na innowacje ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Bielsko-Biała, 16 grudnia 2011 roku Konferencja INNOWACYJNOŚĆ AKADEMICKA - nowe trendy w rozwoju przedsiębiorczości – Zapotrzebowanie na innowacje ze."— Zapis prezentacji:

1 1 Bielsko-Biała, 16 grudnia 2011 roku Konferencja INNOWACYJNOŚĆ AKADEMICKA - nowe trendy w rozwoju przedsiębiorczości – Zapotrzebowanie na innowacje ze strony przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w aspekcie możliwości współpracy z uczelniami wyższymi. Wnioski z badań. dr Joanna Kurowska-Pysz Katedra Zarządzania Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 1

2 Przedsiębiorczość akademicka zaangażowanie biznesowe studentów, kadry naukowej oraz samej uczelni jako podmiotu gospodarczego, oferujących swój najbardziej wartościowy potencjał – wiedzę, która może znaleźć szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach. 2

3 W transferze wiedzy akademickiej do gospodarki uczestniczą: firmy zakładane przez studentów, kadrę naukową i doktorantów w pobliżu uczelni lub na jej terenie, absolwenci, wyposażeni m.in. w wiedzę o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych i innowacjach, jako przyszłe kadry dla gospodarki, sama uczelnia, która sprzedaje lub udostępnia nieodpłatnie swój produkt – wiedzę, innowacje, wyniki badań naukowych (m.in. w oparciu o licencje, patenty, usługi B+R, ekspertyzy). 3

4 Za efektywny rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odpowiada Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Środki na te działania pochodzą z Projektu pn. Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 4

5 W okresie od VI do X 2011 roku Centrum Innowacji i Transferu Technologii wykonało badanie rynkowe wśród blisko 500 firm produkcyjnych i usługowych, służące: lepszemu dostosowaniu oferty doradczej i badawczej ATH do potrzeb przedsiębiorstw z regionu, poprawie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym, m.in. zwiększeniu liczby wspólnych projektów B+R oraz poprawie innowacyjności gospodarki regionu. Zespół badawczy: prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Barcik, prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek, dr Joanna Kurowska-Pysz, mgr Ewa Sobiecka, dr inż. Zbigniew Zontek. 5

6 Wnioski z badań Zapotrzebowanie na innowacje technologiczne – firmy produkcyjne 6 Zapotrzebowanie na unowocześnienie stosowanych technologii.

7 Wnioski z badań Zapotrzebowanie na innowacje technologiczne – firmy produkcyjne 7 Zapotrzebowanie na wdrażanie nowych technologii stosowanych w innych firmach produkcyjnych.

8 Wnioski z badań Zapotrzebowanie na innowacje technologiczne – firmy produkcyjne 8 Zapotrzebowanie na wdrażanie innowacji, nie stosowanych w kraju ani na świecie

9 Wnioski z badań Zapotrzebowanie na innowacje technologiczne – firmy usługowe 9 Zapotrzebowanie na unowocześnienie oferowanych usług

10 Wnioski z badań Zapotrzebowanie na innowacje technologiczne – firmy usługowe 10 Zapotrzebowanie na wdrażanie nowych usług, już oferowanych w innych firmach.

11 Wnioski z badań Zapotrzebowanie na innowacje technologiczne – firmy usługowe 11 Zapotrzebowanie na wdrażanie innowacyjnych usług

12 Wnioski: Przedsiębiorstwa produkcyjne znacznie mocnej sygnalizują zapotrzebowanie na innowacyjność niż firmy usługowe, ale w obu grupach występuje podobny trend: najwyższe jest zapotrzebowanie na unowocześnienie stosowanych technologii / oferty świadczonych usług (odpowiednio 54% i 44%), mniejsze jest zainteresowanie benchmarkingiem technologicznym lub w zakresie usług (odpowiednio 49% i 34%), najniższa jest skłonność do wdrażania innowacji (23% i 18%). 12

13 Wnioski: Dlaczego występują takie tendencje? brak zrozumienia i akceptacji dla nieuchronności procesów innowacyjnych, obecna, korzystna pozycja konkurencyjna nie zachęca do zmian i wysiłku inwestycyjnego, ryzyko finansowe, technologiczne i rynkowe, wysokie koszty inwestycji w innowacje, brak kompetentnego doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego i wdrażania innowacji. 13

14 Wnioski: Firmy preferują głównie działania umiarkowane, prowadzące do stopniowego unowocześniania stosowanych technologii czy asortymentu świadczonych usług – a nie działania ofensywne, obliczone na wdrażanie spektakularnych innowacji, których kreowanie wymaga dostępu do najwyższej klasy aparatury badawczej i pociąga za sobą ogromne nakłady oraz ryzyko. Atrakcyjny segment rynku – doradztwo w zakresie usług B+R dla firm, które preferują ewolucyjne podejście do poprawy własnej innowacyjności. 14

15 Uwarunkowania współpracy ATH i przedsiębiorstw produkcyjnych, zainteresowanych unowocześnieniem technologii: tylko 37% badanych firm zatrudnia pracownika odpowiedzialnego za monitorowanie nowoczesnych albo innowacyjnych technologii, 28% badanych firm chce takiego pracownika zatrudnić, aż 64% badanych chce skorzystać ze specjalistycznego doradztwa zewnętrznego np. ze strony pracowników naukowych uczelni wyższej w zakresie unowocześnienia stosowanych technologii lub wdrażania Innowacji, aż 59% badanych firm nie wie, że mogą w tym zakresie współpracować z ATH. 15

16 Uwarunkowania współpracy ATH i przedsiębiorstw usługowych, zainteresowanych unowocześnieniem i poprawą konkurencyjności oferowanych usług: tylko 19 % badanych firm zatrudnia pracownika odpowiedzialnego za monitorowanie nowoczesnych albo innowacyjnych technologii w usługach, 24% badanych firm chce takiego pracownika zatrudnić, aż 47% badanych chce skorzystać ze specjalistycznego doradztwa zewnętrznego np. ze strony pracowników naukowych uczelni wyższej w zakresie unowocześnienia stosowanych technologii lub wdrażania Innowacji, aż 75% badanych firm nie wie, że mogą w tym zakresie współpracować z ATH. 16

17 Zainteresowanie firm współpracą z ATH - wybrane dane: 17

18 Zainteresowanie firm współpracą z ATH - pełne dane dla firm produkcyjnych: 18

19 Zainteresowanie firm współpracą z ATH - pełne dane dla firm usługowych: 19

20 20 Dziękuję za uwagę! 20


Pobierz ppt "1 Bielsko-Biała, 16 grudnia 2011 roku Konferencja INNOWACYJNOŚĆ AKADEMICKA - nowe trendy w rozwoju przedsiębiorczości – Zapotrzebowanie na innowacje ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google