Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr inż. Roman KIELEC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr inż. Roman KIELEC."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr inż. Roman KIELEC

2 Uniwersytet Zielonogórski Struktura - 9 wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Artystyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych

3 Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet w liczbach: kadra: kadra: ogólna liczba pracowników 1.908 ogólna liczba pracowników 1.908 w tym nauczycieli akademickich 1.046 w tym nauczycieli akademickich 1.046 studenci: studenci: ogólna liczba studentów 18.341 ogólna liczba studentów 18.341 w tym studia dzienne 11.162 w tym studia dzienne 11.162 liczba studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 3.451 liczba studentów przyjętych na I rok studiów w roku akademickim 2006/2007 3.451 absolwenci: absolwenci: liczba absolwentów w ostatnim roku 3.421 liczba absolwentów w ostatnim roku 3.421

4 Uniwersytet Zielonogórski studia magisterskie i zawodowe (licencjackie lub inżynierskie), dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne, studia magisterskie i zawodowe (licencjackie lub inżynierskie), dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne, studia podyplomowe w zakresie 44 kierunków, studia podyplomowe w zakresie 44 kierunków, studia doktoranckie na 5 kierunkach: budownictwo/inżynieria środowiska, fizyka/astronomia, historia, elektrotechnika/informatyka, matematyka. studia doktoranckie na 5 kierunkach: budownictwo/inżynieria środowiska, fizyka/astronomia, historia, elektrotechnika/informatyka, matematyka. Kierunki kształcenia i rodzaje studiów

5 jednostka Uniwersytetu Zielonogórskiego działająca w pionie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. Józefa Korbicza, utworzone w celu promowania, informowania, doradzania oraz pomocy przy wdrażaniu innowacyjnych metod, technologii i organizacji w przemyśle. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

6 Cele strategiczne CPTT integracja środowiska naukowego i MSP regionu, zawiązanie aktywnych, międzyuczelnianych i międzywydziałowych zespołów projektowych, identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

7 zacieśnianie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, jednostkami badawczo-rozwojowymi i sektorem MSP, zacieśnianie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, jednostkami badawczo-rozwojowymi i sektorem MSP, doradztwo i udział w prowadzeniu projektów w ramach funduszy unijnych dla jednostek UZ oraz przedsiębiorstw, doradztwo i udział w prowadzeniu projektów w ramach funduszy unijnych dla jednostek UZ oraz przedsiębiorstw, inicjowanie i realizacja projektów o charakterze regionalnym inicjowanie i realizacja projektów o charakterze regionalnym i euroregionalnym, organizacja konferencji, dni informacyjnych, warsztatów dla kadry naukowej oraz firm z regionu lubuskiego. organizacja konferencji, dni informacyjnych, warsztatów dla kadry naukowej oraz firm z regionu lubuskiego. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Zadania:

8 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Zielona Góra, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Zielona Góra, Naczelna Organizacja Techniczna, Zielona Góra, Naczelna Organizacja Techniczna, Zielona Góra, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Warszawa, ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB), Frankfurt n. Odrą ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB), Frankfurt n. Odrą Innowacyjne biuro IMB – Zielona Góra, Innowacyjne biuro IMB – Zielona Góra, Stały kontakt z przedsiębiorstwami województwa lubuskiego – około 200 zaprzyjaźnionych firm (Gro-tech, Mestil, Euro-Box, Sitech, Big-Znaki, Nordis, Biuro Doradztwa Europejskiego, NAFTA, Metalkolor i in.) Stały kontakt z przedsiębiorstwami województwa lubuskiego – około 200 zaprzyjaźnionych firm (Gro-tech, Mestil, Euro-Box, Sitech, Big-Znaki, Nordis, Biuro Doradztwa Europejskiego, NAFTA, Metalkolor i in.) Partnerzy CPTT UZ: Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

9 Osiągnięcia CPTT UZ: konferencje, warsztaty: konferencje, warsztaty: konferencje integracyjne uczelni i sektora MSP w regionie lubuskim, warsztaty dla przedsiębiorstw i pracowników naukowo- dydaktycznych UZ Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE ośrodek opiniodawczy (przygotowanie opinii o innowacyjności przedsięwzięć) ośrodek opiniodawczy (przygotowanie opinii o innowacyjności przedsięwzięć) uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Festiwalu Nauki, Lubuskich Targach Innowacji uczestniczymy w Międzynarodowych Targach Poznańskich, Festiwalu Nauki, Lubuskich Targach Innowacji wspólne projekty z przemysłem wspólne projekty z przemysłem Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

10 (2005-2007) Regionalna Sieć Transferu Technologii R S T T

11 zbudowanie innowacyjnej infrastruktury stanowiącej powiązanie nauka- gospodarka, zbudowanie innowacyjnej infrastruktury stanowiącej powiązanie nauka- gospodarka, pomost pomiędzy zespołami naukowo-badawczymi a środowiskiem biznesowym, pomost pomiędzy zespołami naukowo-badawczymi a środowiskiem biznesowym, wspieranie przepływu dorobku naukowego z UZ do MSP regionu, wspieranie przepływu dorobku naukowego z UZ do MSP regionu, wspólna realizacja projektów w ramach funduszy europejskich, wspólna realizacja projektów w ramach funduszy europejskich, innowacyjna baza ekspertów, innowacyjna baza ekspertów, analiza potrzeb firm w zakresie innowacji i transferu technologii. analiza potrzeb firm w zakresie innowacji i transferu technologii. Regionalnej Sieci Transferu Technologii IDEA, CEL, ROLA

12 INNOWACYJNA BAZA EKSPERTÓW JEST narzędziem wspierającym dwukierunkowy transfer wiedzy pomiędzy uczelnią i MSP narzędziem wspierającym dwukierunkowy transfer wiedzy pomiędzy uczelnią i MSP zbiorem obejmującym osiągnięcia naukowo- badawcze ekspertów UZ oraz przedstawicieli przemysłu, zbiorem obejmującym osiągnięcia naukowo- badawcze ekspertów UZ oraz przedstawicieli przemysłu, http://www.rstt.uz.zgora.pl/

13 Okna dialogowe Bazy Ekspertów w RSTT

14 z Regionalna Sieć Transferu Technologii Co zrobiliśmy: konferencja – Uniwersytet dla Przemysłu, konferencja – Uniwersytet dla Przemysłu, szereg warsztatów tematycznych dla firm, szereg warsztatów tematycznych dla firm, udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich, udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych, analiza potencjału UZ, analiza potencjału UZ, analiza potrzeb firm regionalnych w zakresie innowacji i transferu technologii analiza potrzeb firm regionalnych w zakresie innowacji i transferu technologii Przed nami: sporządzenie raportu o potencjale regionu pod względem przedsięwzięć innowacyjnych i transferu technologii. sporządzenie raportu o potencjale regionu pod względem przedsięwzięć innowacyjnych i transferu technologii.

15

16 23.03.07 wykład prof. Jerzego Kozaka Mikro i Nano Technologie w budowie maszyn 23.03.07 wykład prof. Jerzego Kozaka Mikro i Nano Technologie w budowie maszyn 03-04.06.07 Festiwal Nauki 03-04.06.07 Festiwal Nauki 11-14.06.07 Międzynarodowe Targi Poznańskie Innowacje- Technologie-Maszyny 11-14.06.07 Międzynarodowe Targi Poznańskie Innowacje- Technologie-Maszyny IV Konferencja Branżowa Nauka dla Przemysłu IV Konferencja Branżowa Nauka dla Przemysłu 2008-2013 projekt Euro Info Centre -Innovation Relay Centre –West Poland 2008-2013 projekt Euro Info Centre -Innovation Relay Centre –West Poland Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Co w CPTT w najbliższym czasie:

17 CPTT CPTT ul. Szafrana 2 65-516 Zielona Góra, Kampus A, pokój 9-3 siedziba AIP tel. (+48 68) 328 3209, fax. (+48 68) 328 7836,http://www.cptt.uz.zgora.pl e-mail: cptt@uz.zgora.pl Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii i Transferu Technologii

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Pobierz ppt "Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Dr inż. Roman KIELEC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google