Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013

2 2 Gorzów – miasto przemysłu

3 3 Inspiracje Świadomość przemian rynku pracy Zmiana modelu kształcenia zawodowego w Polsce Doświadczenia Biura Obsługi Inwestora Odpowiedzialne podejście władz miasta do roli samorządu lokalnego Wyzwania nowoczesności i rozwoju

4 4 Droga dojścia Przedsiębiorczy Gorzów. Rozwiązania dla rynku pracy i szkolnictwa Projekt Przedsiębiorczy Gorzów. Rozwiązania dla rynku pracy i szkolnictwa jako pakiet rozwiązań antykryzysowych dla Gorzowa Badania 110 firm oraz 1000 studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych Określenie barier rozwojowych dla Aglomeracji Gorzowskiej Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej z perspektywy przedsiębiorców Foresight Regionalny dla Aglomeracji Gorzowskiej

5 5 Droga dojścia Analizy Klaster Edukacji Lubuskie-Brandenburgia

6 6 Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Idea Prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak, przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Zakładu Utylizacji Odpadów i Lubuskiego Klastra Metalowego podpisali 14 marca 2012 r. porozumienie o powstaniu w naszym mieście Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

7 7 Gorzowski Ośrodek Technologiczny - Idea zakłada merytoryczną, infrastrukturalną, logistyczną i ekonomiczną integrację działań podejmowanych przez podmioty działające na rynku gospodarczym i edukacyjnym Aglomeracji Gorzowskiej wprowadzi nową jakość w systemie kształcenia zawodowego, na wszystkich jego poziomach, w relacji do kluczowych branż przemysłu obejmuje integrację działań w ramach projektów: Laboratorium Środowiskowe dla kierunków inżynierskich PWSZ, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla szkół ponadgimnazjalnych Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Eko-innowacje" Laboratorium Środowiskowe dla kierunków inżynierskich PWSZ Centrum Badawczo- Wdrożeniowe Eko-innowacje" Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla szkół ponadgimnazjalnych

8 8 Gorzowski Ośrodek Technologiczny komponent: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Na Konkurs LRPO działanie 4.2.2 - rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej zgłosiliśmy projekt: Modernizacja i wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

9 9 Gorzowski Ośrodek Technologiczny komponent: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

10 10 Gorzowski Ośrodek Technologiczny komponent: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Przedmiot projektu: Modernizacja 4 pracowni Centrum, pod kątem przygotowania do obsługi specjalistycznego sprzętu, tj.: pracowni obrabiarek skrawających, pracowni materiałoznawstwa i pomiarów warsztatowych, pracowni spawania, pracowni automatyki i sterowania.

11 11 Gorzowski Ośrodek Technologiczny komponent: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Przedmiot projektu: Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej na piętrze i ocieplenie elewacji południowo zachodniej. Wyposażenie dydaktyczne i warsztatowe, związane bezpośrednio z praktyczną nauką zawodu - główny udział w kosztach.

12 12 Gorzowski Ośrodek Technologiczny komponent: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Przesłanki uzasadniające zakres projektu: Nowa podstawa programowa – nowe warunki kształcenia i wyposażenia pracowni warsztatowych. Nowe potrzeby rynku pracy. Konsolidacja wyposażenia i sprzętu w jednym ośrodku. Możliwość przeprowadzania i rozszerzenia egzaminów zewnętrznych.

13 13 Gorzowski Ośrodek Technologiczny komponent: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Konkurencja: W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 26,7 mln PLN, całkowita wartość projektów wynosi 32, 2 mln PLN. Alokacja – 14 mln PLN

14 14 Park Naukowo-Przemysłowy

15 15 Park Naukowo-Przemysłowy Założenia: Pełna zgodność z polityką spójności UE na lata 2014-2020 Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji Kształtowanie kultury technicznej dzieci i młodzieży Rozwój kształcenia zawodowego i jego ścisłe powiązanie z wiodącymi branżami przemysłu Aglomeracji Gorzowskiej Integracja programowa wszystkich etapów kształcenia zawodowego, od szkoły zawodowej do studiów inżynierskich

16 16 Park Naukowo-Przemysłowy Założenia: Budowa powiązań funkcjonalnych i instytucjonalnych pomiędzy sferą edukacji zawodowej, sektorem B+R, przemysłem regionalnym i krajowym oraz instytucjami otoczenia biznesu Przygotowanie oferty inwestycyjnej maksymalnie wykorzystującej potencjał regionu Pozyskiwanie nowych inwestorów w branżach kluczowych dla rozwoju Aglomeracji Gorzowskiej

17 17 Park Naukowo-Przemysłowy ELEMENTY: Gorzowski Ośrodek Technologiczny Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kultury Technicznej Centrum wdrożeń dla przemysłu i komercjalizacji wyników badań Integracja działań podmiotów otoczenia biznesu: KSSSE, inkubator przedsiębiorczości, Lubuski Klaster Metalowy, Klaster Edukacji, biuro doradztwa zawodowego, biuro projektów, agencje nieruchomości, kancelarie prawne obsługujące przedsiębiorców etc.

18 18 Park Naukowo-Przemysłowy CELE PROJEKTU: (sfera gospodarcza i społeczna) Rozwój środowiska innowacyjności i przedsiębiorczości Wzmocnienie zdolności sektora B+R Restrukturyzacja bazy gospodarczej Poprawa infrastruktury transferu technologii Wzmocnienie potencjału wiedzy (edukacja) Poprawa jakości zasobów ludzkich (rynek pracy) Budowa społeczeństwa innowacyjnego i informacyjnego Rozwój gospodarki opartej na wiedzy

19 19 Park Naukowo-Przemysłowy PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI:

20 20 Dziękuję za uwagę Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta ul. Kombatantów 34T: +48 95 73 55 875 66-400 Gorzów Wlkp.E: boi@um.gorzow.pl


Pobierz ppt "1 OD GORZOWSKIEGO OŚRODKA TECHNOLOGICZNEGO DO PARKU NAUKOWO-PRZEMYSŁOWEGO idea - elementy - perspektywy Gorzów Wlkp. 4 marca 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google