Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego"— Zapis prezentacji:

1 Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

2 Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny
Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) – składa się z dwóch stref: Parku Naukowo - Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

3 LPPT - Udziałowcy Udziałowcy spółki: Urząd Miasta Zielona Góra,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra, Słubicko-Kostrzyńska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

4 Lubuski Park Przemysłowo – Technologiczny (2)

5 LPPT - Inwestycje Działania inwestycyjne na terenie LPPT:
budowa drogi – obwodnicy Nowego Kisielina – koszt około 38 mln, dofinansowanie UE, termin , Zarząd Dróg Wojewódzkich w ZG uzbrojenie terenu w sieć kanalizacyjną oraz teletechniczną (światłowód) – koszt ok. 15 mln PLN, dofinansowanie UE, termin , Zielonogórski Zakład Wodociągów i Kanalizacji pozyskiwanie inwestorów dla terenów Parku.

6 Park Naukowo - Technologiczny
Park Naukowo -Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego jako Innowacyjne Centrum Regionu to miejsce spotkania: nauki, nowoczesnego przemysłu, oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości.

7 Położenie i dojazd położenie: Nowy Kisielin (obszar Gminy Zielona Góra), 6 km od Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego, powierzchnia: 50,72 ha, dojazd: 4 km od drogi ekspresowej S3, po ok. 50 km od autostrad A2 i A18/A4.

8 Historia 2005 – podjęcie przez władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, w porozumieniu z władzami regionu i przedstawicielami przemysłu decyzji o potrzebie utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego, 2009 – wpisanie inwestycji w Parku Naukowo –Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego na listę projektów kluczowych dla Województwa Lubuskiego (4 niezależne projekty – 4 centra PNT), 2011 – rozpoczęcie funkcjonowania Centrum Logistycznego PNT i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki 2012 – zmiana zapisów na liście IPI LRPO – 1 projekt: Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (etapy to 3 Centra Naukowo-Badawcze i Inkubator Przedsiębiorczości) 2012 (sierpień) - podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu – PNT ze środków LRPO

9 Cele Tworzenie warunków do wykorzystania naukowego oraz przemysłowego potencjału regionu, Stymulowanie rozwoju przemysłu w zakresie innowacyjnych oraz zaawansowanych technologii, Wspomaganie przedsięwzięć mających na celu zbliżenie Polski, w szczególności województwa lubuskiego do Unii Europejskiej.

10 Zadania Przybliżanie wyników badań naukowych (i ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, Tworzenie nowych technologii lub ulepszanie istniejących na podstawie prowadzonych prac technologicznych i prób na instalacjach z wykorzystaniem aparatury i specjalistycznego wyposażenia PNT UZ, Wspieranie procesu transferu technologii i promocja szeroko rozumianej innowacyjności, Inspirowanie powstawania oraz rozwój małych i średnich firm technologicznych.

11 Struktura Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki, Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych, Inkubator Przedsiębiorczości.

12 Lista Inwestycji Kluczowych dla Województwa Lubuskiego
Lp. Nazwa Projektu Orientacyjny koszt całkowity Przewidywany okres realizacji 1. Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii 21,62 mln zł 2. Centrum Innowacji –”Technologie dla Zdrowia Człowieka” 23,3 mln zł 2009 – 2013 3. Centrum Technologii Informatycznych 8 mln zł 4. Inkubator Przedsiębiorczości 7,1 mln zł 5. Centrum Logistyczne PNT i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki 6,75 mln zł 2009 – 2011 ŁĄCZNIE: 66,77 mln zł

13 Plan Zagospodarowania Przestrzennego

14 Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki
Kierownik projektu: mgr Kinga Włoch Zaplecze dla powstających Centów Naukowo-Badawczych, Siedziba PNT, CPTT, LPTT, Aglomeracji Zielonogórskiej Wybrane cele i zadania: wiodąca instytucja otoczenia biznesu w województwie, przybliżenie wyników badań naukowych (w tym ich twórców) do praktyki społecznej i gospodarczej całego regionu, realizacja projektów mających na celu wspieranie procesu komercjalizacji wyników badań i transferu technologii.

15 Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
Kierownicy projektu: dr inż. Anna Staszczuk, dr inż. Robert Smoleński Wybrane cele i zadania: transfer wiedzy w zakresie rozwiązań budownictwa zrównoważonego i systemów zwiększających efektywność energetyczną, transfer wiedzy i badania w zakresie odnawialnych źródeł energii, porównywanie własności wpływu środowiska pracy osiąganego w pomieszczeniach na wydajność i komfort pracy.

16 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Kierownik projektu: dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ Wybrane cele i zadania: tworzenie unikalnych możliwości wytwarzania nowoczesnych produktów i technologii z obszaru bioinżynierii, nanotechnologii, nanomateriałów, opracowanie nowych technologii sprzyjających poprawie warunków życia i zdrowia, ograniczanie i zmniejszanie skutków społecznych chorób cywilizacyjnych.

17 Centrum Technologii Informatycznych
Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Zając Wybrane cele i zadania: prace badawczo-rozwojowe, szkolenia i konsultacje w zakresie: prototypów wysokozłożonych urządzeń elektronicznych, modelowania procesów logistycznych i produkcyjnych, zaawansowanych technologii przemysłowych, nowoczesnych technologii sieci komputerowych.

18 Inkubator Przedsiębiorczości
Kierownik projektu: mgr Kinga Włoch Zadania: Udostępnienie powierzchni biurowej, produkcyjnej i magazynowej dla nowopowstających, zaawansowanych technologicznie firm, Wsparcie merytoryczne z zakresu pozyskiwania środków UE, prawa, własności intelektualnej dla firm osiedlających się w PNT.

19 Projekty – Park Naukowo-Technologiczny
Realizowane projekty: EQF - Europejskie Ramy Kwalifikacji narzędziem łączącym różne systemy kształcenia organizatorów procesów produkcyjnych; program: Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci; okres realizacji ; budżet: EUR; kierownik: dr hab. inż. Sławomir Kłos Park Naukowo-Technologiczny - Kreator Innowacyjności – projekt finansowany ze środków MNiSW; okres realizacji , budżet: PLN; kierownik: mgr Kinga Włoch

20 Projekty – Park Naukowo-Technologiczny
realizowane projekty - cd.: Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii” – w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska – Brandenburgia; okres realizacji , budżet: EUR; kierownik: prof. Tadeusz Kuczyński i prof. Grzegorz Benysek Współpraca UZ i BTU w zakresie „zielonej energii” – FRAME – projekt partnerski w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – POWT Polska – Brandenburgia; okres realizacji , budżet: EUR

21 Partnerzy PNT Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Urząd Miasta Zielona Góra, Gmina Zielona Góra, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, firmy regionu.

22 Dziękuję za uwagę Uniwersytet Zielonogórski
Park Naukowo – Technologiczny Prorektor ds. Rozwoju: prof. Andrzej Pieczyński Dyrektor: mgr Kinga Włoch ul. Syrkiewicza 6 Nowy Kisielin Tel


Pobierz ppt "Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google