Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M IĘDZY MODĄ A OCZEKIWANIAMI PRACODAWCY dr Maciej Dębski, IFSiD UG ADEKWATNOŚĆ WYBORÓW ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M IĘDZY MODĄ A OCZEKIWANIAMI PRACODAWCY dr Maciej Dębski, IFSiD UG ADEKWATNOŚĆ WYBORÓW ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY."— Zapis prezentacji:

1 M IĘDZY MODĄ A OCZEKIWANIAMI PRACODAWCY dr Maciej Dębski, IFSiD UG ADEKWATNOŚĆ WYBORÓW ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY

2 O C ZYM B ĘDZIE M OWA ? dr Maciej Dębski, IFSiD UG 2. Ukazanie najważniejszych perspektyw problemowych i ich krótka charakterystyka w oparciu o wyniki prowadzonych badań 3. Wnioski 4. Praktyczne wskazówki - REKOMENDACJE 1. Na jakie główne pytania staramy się odpowiedzieć?

3 PYTANIA dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Jakie są dzisiaj perspektywy młodych na rynku pracy? 2. Jakie się najważniejsze trudności młodych osób w podjęciu zatrudnienia? 3. Pokoleniowy spór między X a Y czyli o tym, jaka jest różnica między oczekiwaniami pracodawcy a oczekiwaniami potencjalnego pracownika? 4. Jaka jest relacja między systemem edukacji a rynkiem pracy? 5. Jakie zmiany należy wprowadzić aby polepszyć sytuację młodych osób na rynku pracy?

4 N AJWAŻNIEJSZE P ERSPEKTYWY dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Perspektywa wymogów rynku pracy 2. Perspektywa potencjalnego pracownika (absolwenta) 3. Perspektywa potencjalnego pracodawcy 4. Perspektywa rynku edukacji

5 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG

6 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG

7 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG

8 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG

9 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG

10 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG

11 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Pomimo tego, że dzisiejsza młodzież jest lepiej wykształcona i jest jej coraz mniej w nią przede wszystkim uderzają konsekwencje recesji gospodarczej z lat 2009/2010/11 2. Dzisiejsze czasy to czasy finansowych napięć: aktualnie formy raczej będą kontynuować redukcję programów zatrudnienia 3. Należy się spodziewać, że pracodawcy będą wspierać pracowników już doświadczonych, wykfalifikowanych, odpowiedzialnych, mniej roszczeniowych (w kontekście dyskursu między pokoleniem X i Y). 4. Wchodzenie na rynki pracy w okresie recesji może pozostawić trwały ślad na młodym pokoleniu – generacja tzw. kryzysu straconej generacji 5. Istnieje niebezpieczeństwo wytworzenia kultury nic nie robienia

12 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACOWNIKA dr Maciej Dębski, IFSiD UG

13 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACOWNIKA dr Maciej Dębski, IFSiD UG

14 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACOWNIKA dr Maciej Dębski, IFSiD UG

15 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACOWNIKA dr Maciej Dębski, IFSiD UG

16 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY S PÓR MIĘDZY X A Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Pokolenie X - dzisiejszy 40-latek, który wykorzystał niepowtarzalną szanse dopasowania drogi rozwoju zawodowego do potrzeb nowego, wolnego rynku; pamiętający trudne czasy; sukces osiągnął swoją pracowitością 2. Pokolenie Y - urodzony w latach tych, edukację zdobywał już w czasie rozkwitu gospodarczego i technologicznego, nierzadko szybko miał to o czym marzył, opisuje go wysoka samoocena. 3. Polski X - często szef Y, który nie rozumie jak można być tak roszczeniowym i nie mieć grama pokory… 4. Polski Y - często pracownik ze świadomością swoich wysokich kompetencji zderzoną z rzeczywistością, że jego możliwości szybkiej kariery są ograniczone (…przecież X-y jeszcze pożyją ), niecierpliwy

17 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY S PÓR MIĘDZY X A Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 5. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Kelly Services Inc., różnice pokoleniowe mają widoczny wpływ na sposób, w jaki pracownicy podchodzą do swojej pracy. Wspomniane wyniki badań, pokazują, że 33% polskich respondentów doświadczyło w pracy konfliktów wynikających z różnic międzypokoleniowych 6. Pokolenie Y doskonale odczytują reguły gry na wolnym rynku, wiedzą, że każda firma może upaść – prof. J. Czapiński 7. O ile perspektywa utraty pracy ich nie przeraża, tych starszych – ogromnie. Sprawia to jednak nie tyle różnica wieku, ile fakt, że kariery starszych były często na wyrost. Ich obecna frustracja bierze się z poczucia, że stanowisko przerasta ich kompetencje. Młodzi są lepiej wykształceni, więc – co potwierdza ostatnia Diagnoza Społeczna – mają o wiele lepszą kondycję psychiczną, apetyt na życie i większe wymagania, nierzadko również na wyrost

18 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY K IM SĄ PRACOWNICY Z POKOLENIA Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Nowe pokolenie pracowników wchodzących na rynek oczekuje od pracodawcy umożliwienia intensywnego rozwoju, wyzwań zawodowych, jasnej ścieżki kariery oraz równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym doskonała znajomość nowoczesnych technologii (Internet, telefony komórkowe, tablety, i-Pody itp.), nastawienie na zmiany i innowacje, kreatywność, niezależność i ambicja, skłonność do pracy w zespole, wysoka samoocena, jasne określanie oczekiwania, roszczeniowa postawa wobec pracodawcy, mniejsza (niska?) lojalność wobec pracodawcy, duże zaangażowanie w pracę, która ich interesuje, niechęć podporządkowania się procedurom, normom i wartościom firmowym, duże znaczenie wizerunku firmy, w jakiej pracują, zadaniowe podejście do pracy, wygórowane oczekiwania płacowe.

19 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY 10 POSTULATÓW POKOLENIA Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1.Tylko produktywne spotkania 2. Krótszy dzień pracy (6-7 ha) 3. Asystent/ka dla każdego 4. Mini emerytury 5. Prawdziwy mentorzy 6. Powrót znaczenia HR 7. Awanse na podstawie Inteligencji Emocjonalnej 8. Szacunek dla wartości rodzinnych 9. Wyższe pensje na starcie 10. Nieustający feedback

20 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY J AK MOTYWOWAĆ POKOLENIA Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Badanie czynników motywujących pracowników 2. Analiza wyników badań 3. Konstrukcja systemu motywacyjnego 4. Warsztaty i coaching dla menedżerów

21 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY J AK PRZYGOTOWAĆ ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA POKOLENIA Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. zwiększać nakłady na szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności 2. wyjaśniać zależności przyczynowo-skutkowe. 3. wykorzystywać do komunikacji z młodymi pracownikami media elektroniczne (komunikatory internetowe, SMS-y itd.). 4. wprowadzić częstsze ewaluacje 5. skoncentrować się na wynikach 6. stymulować do pracy 7. zapewnić równowagę pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym

22 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY S PÓR MIĘDZY X A Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 10. O ile perspektywa utraty pracy ich nie przeraża, tych starszych – ogromnie. Sprawia to jednak nie tyle różnica wieku, ile fakt, że kariery starszych były często na wyrost. Ich obecna frustracja bierze się z poczucia, że stanowisko przerasta ich kompetencje. Młodzi są lepiej wykształceni, więc – co potwierdza ostatnia Diagnoza Społeczna – mają o wiele lepszą kondycję psychiczną, apetyt na życie i większe wymagania, nierzadko również na wyrost 8. Większość firm w Polsce nie ma jeszcze wdrożonych planów zarządzania i transferu wiedzy i nie przywiązuje wagi do wyzwań związanych z zatrudnianiem przedstawicieli różnych pokoleń. Tylko 31% respondentów badania uważa, że ich obecny pracodawca zarządza nimi i wynagradza ich w sposób, który spełnia ich nadzieje i oczekiwania. Jak zauważa Vital Bigler, pracodawcy częściej starają się niwelować różnice pomiędzy pracownikami, niż wykorzystywać je do generowania nowych pomysłów i sposobów skuteczniejszego prowadzenia firmy i budować pomiędzy nimi zaufanie

23 P ERSPEKTYWA POTENCJALNEGO PRACODAWCY P RACA NAD ZAUFANIEM X A Y dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Z punktu widzenia pracodawcy bardzo ważną cechą pokolenia Y jest stosunek do autorytetów. Pokolenie Y traktuje autorytety w sposób bardziej przypominający stosunki panujące w społecznościach pierwotnych. Ogólnie rzecz biorąc, autorytety zawierają wartości, takie jak doświadczenie: mądrość, wielkoduszność, umiejętności, osobowość, odwaga. W większości plemion pierwotnych nie było miejsca na żaden trwały autorytet, pojawiał się on dopiero wtedy, gdy wymagały tego okoliczności. Analogicznie, dla Y-ów, funkcjonuje coś, co można by nazwać autorytetem przechodnim. Ta sama osoba może być autorytetem w jednej kategorii zadań, a przestaje nim być w innych sytuacjach na rzecz innej osoby. Starsi pracownicy są zazwyczaj przywiązani do autorytetu statycznego, gdy lider jest nieomylny we wszystkich dziedzinach. Z kolei młodzi szukają autorytetów przechodnich.

24 P ERSPEKTYWA RYNKU EDUKACJI dr Maciej Dębski, IFSiD UG

25 E DUKACJA OD ELITARNOŚCI DO MASOWOŚCI dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Rozwój niepaństwowego szkolnictwa wyższego. 2. Rozwój studiów wieczorowych, zaocznych i podyplomowych. 3. Dyplom studiów wyższych nie gwarantuje pracy – magia tytułu doktora nauk

26 P ERSPEKTYWA RYNKU EDUKACJI dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Niedostateczne wsparcie młodzieży w zakresie doradztwa zawodowego 2. Niska ranga kształcenia zawodowego wśród uczniów i rodziców 3. Zbyt niski poziom praktycznych umiejętności wymaganych przez przyszłych pracodawców 4. Niski poziom rozwoju kompetencji społecznych

27 P ERSPEKTYWA RYNKU EDUKACJI dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Uczniowie nie mają wystarczającego wsparcia w wyborze przyszłego zawodu czy kierunku studiów. 2. Część uczniów w ogóle nie planuje swojej kariery zawodowej 3. Zawodowe wybory młodych osób bardzo często są przypadkowe albo wynikają z nagłej konieczności a nie z racjonalnego wcześniej przemyślanego wyboru 4. Dla uczniów praca ma przede wszystkim wymiar finansowy – brak etosu pracy

28 P ERSPEKTYWA RYNKU EDUKACJI dr Maciej Dębski, IFSiD UG

29 GŁÓWNE BARIERY WE WCHODZENIU NA RYNEK PRACY - PODSUMOWANIE dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Niedopasowanie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców i posiadanych przez potencjalnych pracowników (w szczególności między technicznymi i nietechnicznymi – miękkimi umiejętnościami 2. Zła sytuacja na rynku pracy: ograniczenia ilości miejsc pracy, zmiany nastawienia wobec pracy, dyskryminujące praktyki pracodawców wobec młodzieży (brak doświadczenia = mniejsze wynagrodzenie, gorsze oferty pracy 3. Źle działające systemy rozpoznawania kompetencji w relacjach pracownik – rynek pracy/pracodawca (w szczególności nieumiejętność komunikowania przez pracodawcę własnych oczekiwań, słaby system informowania pracodawców o kwalifikacjach potencjalnego pracownika. 4. Trudności w dostępie do kapitału finansowego, fizycznego i społecznego (brak przygotowania koncepcyjnego młodzieży, podjęcie pracy z konieczności a nie z wyboru, brak możliwości wsparcia rodziny, brak wiarygodności dla banków

30 P ERSPEKTYWA WYMOGÓW RYNKU PRACY CZYLI O TYM JAK JEST ŹLE dr Maciej Dębski, IFSiD UG

31 R EKOMENDACJE DLA SYSTEMU E DUKACJI dr Maciej Dębski, IFSiD UG 1. Powszechność informacji dotyczących perspektyw zawodowych jakie niesie za sobą dana uczelnia, kierunek studiów czy profil kształcenia 2. Monitoring rynku pracy przez uczelnie, studentów, rządowe badania popytu na pracę 3. Zaangażowanie pracodawców w realizację studiów akademickich 4. Powiązanie staży z programem nauki poprzez wspomaganie wszelkiego rodzaju przedmiotów praktycznych 5. Zmiany systemu finansowania studiów wyższych poprzez dofinansowanie kierunków strategicznych dla wyzwań rynku pracy 6. Promocja mobilności poprzez rozszerzanie oferty stypendialnej 7. Promocja kształcenia ustawicznego : dokształcanie i podnoszenie swoich kwalifikacji

32 R EKOMENDACJE DLA SYSTEMU E DUKACJI dr Maciej Dębski, IFSiD UG 8. Prowadzenie systematycznego doradztwa zawodowego w ramach cyklicznie realizowanych zajęć wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 9. Podjęcie działań w kierunku poprawy wizerunku szkół zawodowych 10. Wykorzystywanie w większym zakresie w szkołach i na uczelniach zajęć aktywizujących, prac w grupach, prac zadaniowych doprowadzając tym samym do wzrostu kompetencji społecznych wymaganych przez pracodawcę


Pobierz ppt "M IĘDZY MODĄ A OCZEKIWANIAMI PRACODAWCY dr Maciej Dębski, IFSiD UG ADEKWATNOŚĆ WYBORÓW ZAWODOWYCH MŁODZIEŻY W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google