Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działanie: Wsparcie Biura Karier

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działanie: Wsparcie Biura Karier"— Zapis prezentacji:

1 Działanie: Wsparcie Biura Karier
Zbigniew Wagner Sekcja Promocji Absolwentów SGGW AGROKADRA

2 Rola Biura Karier podejmowanie różnorodnych działań w celu ułatwienia studentom i absolwentom przygotowanym merytorycznie w zakresie ukończonego kierunku studiów wejścia na rynek pracy

3 Realizowane zadania spotkania rekrutacyjne z przedstawicielami firm
zajęcia merytoryczne - wykłady, warsztaty, w trakcie których prezentowane są rzeczywiste zagadnienia codziennego funkcjonowania biznesu (case study, projekty marketingowe itp.) cykliczne wydarzenia promujące bezpośrednie spotkania studentów z biznesem: ATP JOBBING, „Wiosenne spotkania z karierą”

4 Realizowane zadania serwis internetowy z ofertami praktyk, staży, pracy informacje o bieżących wydarzeniach, programach stażowych, rekrutacyjnych, konkursach itp. rozwijanie zasobu pracodawców współpracujących z Biurem Karier / SGGW gromadzenie i przekazywanie ofert pracy „zbieranie informacji z rynku pracy” dot. absolwentów SGGW

5 Pola działania Biura Karier
Pracodawcy Student/Absolwent Uczelnia/Wydział Inne Biura Karier inne instytucje INFORMACJE!!!

6

7 „Wsparcie Biur Karier”
zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji, która zapewni dostępność wiarygodnych informacji wynikających z komunikacji pomiędzy Uczelnią, jej absolwentami i biznesem.

8 Informacje będą: gromadzone w określonym, jednym miejscu
systematyzowane uzupełniane okresowo analizowane wykorzystywane m.in. do: monitorowania poziomu jakości kształcenia doskonalenia programów studiów badaniu losów zawodowych absolwentów ……

9 Wybrane funkcjonalności:
rejestracja różnych grup użytkowników udostępnianie informacji komunikacja wewnętrzna pomiędzy grupami użytkowników monitoring transferów studentów/absolwentów pomiędzy Uczelnią a biznesem generowanie raportów możliwość tworzenia i przeprowadzania ankiet dla wybranych grup użytkowników – studentów / absolwentów / pracodawców,

10 Przykładowe raporty Pracodawcy w ofertach kierowanych do studentów/absolwentów kierunku EKONOMIA jako oczekiwane kompetencje kandydata wymieniali: 60% - Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości 95% - Znajomość j. angielskiego 42% - Znajomość systemów finansowo-księgowych 75% - Umiejętność analitycznego myślenia 65% - Umiejętność pracy w zespole

11 Przykładowe raporty W ciągu roku od ukończenia studiów (rok ukończenia) pracę zawodową podjęło: kierunek ekonomia os. - 80%; w tym w branży 75% kierunek towaroznawstwo os. – 92%; w tym w branży 55% kierunek informatyka os. – 65%; w tym w branży 100% W okresie IX-XII 2009 zarejestrowani pracodawcy zaprosili do kwalifikacji na opublikowane miejsca pracy: kierunek ekonomia studentów i 45 absolwentów 2009 kierunek towaroznawstwo studentów i 35 absolwentów 2009 kierunek informatyka studentów i 60 absolwentów 2009 ….

12 Działania: opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu
opracowanie założeń i oczekiwanych funkcjonalności przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego wprowadzanie i uzupełnianie danych oraz bieżąca opieka nad sprawnym funkcjonowaniem systemu przygotowanie założeń oraz stworzenie narzędzi informatycznych do analizy pojawiających się w systemie informacji przygotowanie ankiet dla okresowego ankietowania poszczególnych grup użytkowników analiza jakościowa wyników ankiet

13 Efekty monitorowanie jakości studenta/absolwenta jako produktu procesu kształcenia na rynku pracy wiarygodne wyniki monitoringu zainteresowania biznesu studentami i absolwentami SGGW poznanie potrzeb pracodawcy - wskazówki dotyczące kształtowania programów studiów poznanie preferencji studentów/absolwentów dotyczących pierwszej pracy zawodowej monitorowanie losów zawodowych absolwentów i poziomu ich satysfakcji z uzyskanego wykształcenia poprawa efektywności codziennej pracy Biura Karier utrzymywanie więzi z absolwentami

14 Dziękuję za uwagę

15

16

17 dbałość o bezpieczeństwo zawartych danych
opieka instytucjonalnego administratora nad systemem (SGGW: CI/CEM) komunikacja z wirtualnym dziekanatem docelowo obecność w bazie Biura Karier wszystkich studentów SGGW

18 PKA Kryteria oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia
Czy badana jest satysfakcja absolwentów oraz ich pracodawców, pozycja absolwentów na rynku pracy? Czy uczelnia współpracuje z pracodawcami lub ich organizacjami i jaki jest zakres oraz formy tej współpracy?

19 Konkluzje ogólne PKA – IV Forum Jakości
Niedostateczna troska uczelni o kompleksowe powiązanie struktury programów kształcenia z deklarowanymi efektami uczenia się definiowanymi w kategoriach potrzebnych na rynku pracy kompetencji Częste przypadki niepełnego przygotowania absolwentów do kariery zawodowej na rynku pracy Niska mobilność studentów Pasywna rola Biur Karier Zawodowych Niewiele przykładów systematycznego monitorowania losów absolwentów oraz pytania ich o jakość programu studiów M.W.Socha – Sekretarz PKA


Pobierz ppt "Działanie: Wsparcie Biura Karier"

Podobne prezentacje


Reklamy Google