Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Bilansowanie kompetencji zawodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Bilansowanie kompetencji zawodowych."— Zapis prezentacji:

1 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Bilansowanie kompetencji zawodowych

2 Zidentyfikowane problemy Niska przejrzystość kwalifikacji w branży; Niska przejrzystość kwalifikacji w branży; Ograniczona mobilność zawodowa pracowników; Ograniczona mobilność zawodowa pracowników; Trudności z wejściem na rynek pracy bezrobotnych; Trudności z wejściem na rynek pracy bezrobotnych;

3 Zidentyfikowane problemy c.d. Brak narzędzi rozpoznawania kwalifikacji własnych pracowników przez przedsiębiorców; Brak narzędzi rozpoznawania kwalifikacji własnych pracowników przez przedsiębiorców; Brak systemowych rozwiązań w Polsce pozwalających na potwierdzanie umiejętności zawodowych zdobytych w drodze edukacji nieformalnej. Brak systemowych rozwiązań w Polsce pozwalających na potwierdzanie umiejętności zawodowych zdobytych w drodze edukacji nieformalnej.

4 Koncepcja Podczas swojej kariery zawodowej, pracownicy zdobywają szereg kompetencji, np. przez wykonywanie prac pomocniczych, zastępowanie kolegów, itp. Podczas swojej kariery zawodowej, pracownicy zdobywają szereg kompetencji, np. przez wykonywanie prac pomocniczych, zastępowanie kolegów, itp. Umiejętności i wiadomości zdobyte poza systemem szkolnym, nie są potwierdzone żadnym dyplomem, zaświadczeniem, certyfikatem, przez co pracownikowi trudno jest przekonać o ich posiadaniu potencjalnych pracodawców. Umiejętności i wiadomości zdobyte poza systemem szkolnym, nie są potwierdzone żadnym dyplomem, zaświadczeniem, certyfikatem, przez co pracownikowi trudno jest przekonać o ich posiadaniu potencjalnych pracodawców.

5 Koncepcja c.d. W celu zdobycia dyplomu, pracownik musiałby zatem odbyć formalne szkolenie, mimo, że stosowną wiedzę już posiada. W celu zdobycia dyplomu, pracownik musiałby zatem odbyć formalne szkolenie, mimo, że stosowną wiedzę już posiada. Wiąże się to z oczywistym marnotrawstwem zasobów (zarówno finansowych, jak i czasowych). Wiąże się to z oczywistym marnotrawstwem zasobów (zarówno finansowych, jak i czasowych). Odpowiedzią jest wdrożenie systemu umożliwiającego uznawanie kompetencji zawodowych zdobytych w drodze edukacji innej niż formalna (szkolna, pozaszkolna). Odpowiedzią jest wdrożenie systemu umożliwiającego uznawanie kompetencji zawodowych zdobytych w drodze edukacji innej niż formalna (szkolna, pozaszkolna).

6 Walidacja kompetencji Systemowe rozwiązanie umożliwiające zatwierdzanie kompetencji zawodowych zdobytych przez doświadczenie. Systemowe rozwiązanie umożliwiające zatwierdzanie kompetencji zawodowych zdobytych przez doświadczenie.

7 Terminy bilansowanie - weryfikacja wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności zawodowej, nabytych poprzez doświadczenie bilansowanie - weryfikacja wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności zawodowej, nabytych poprzez doświadczenie walidacja – weryfikacja wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych poprze doświadczenie walidacja – weryfikacja wiedzy i umiejętności zawodowych nabytych poprze doświadczenie rozpoznawanie – proces badania wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności zawodowej rozpoznawanie – proces badania wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności zawodowej uznawanie – potwierdzanie wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności stosownym certyfikatem. uznawanie – potwierdzanie wiedzy, umiejętności i odpowiedzialności stosownym certyfikatem.

8 Istota bilansowania kompetencji 1.weryfikacja umiejętności wiadomości i odpowiedzialności kandydata 2.wystawienie certyfikatu uznawalnego przez przedsiębiorców

9 Filary Dobre przygotowanie metodyczne: Dobre przygotowanie metodyczne: opracowanie procedur opracowanie procedur opracowanie narzędzi opracowanie narzędzi przygotowanie bazy i egzaminatorów przygotowanie bazy i egzaminatorów Współpraca z przedstawicielami pracodawców (np.: samorządami branżowymi) Współpraca z przedstawicielami pracodawców (np.: samorządami branżowymi)

10 Zalety Uzyskanie przez pracowników formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji; Uzyskanie przez pracowników formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji; Ograniczenie kosztów szkoleń pracowników; Ograniczenie kosztów szkoleń pracowników; Podniesienie mobilności zawodowej pracowników; Podniesienie mobilności zawodowej pracowników; Ułatwienie osobom bezrobotnym dostępu do rynku pracy; Ułatwienie osobom bezrobotnym dostępu do rynku pracy;

11 Zalety c.d. Umożliwienie pracodawcom pełniejszego rozeznania w możliwościach zawodowych swoich pracowników i dokładniejsze planowanie rozwoju kadry; Umożliwienie pracodawcom pełniejszego rozeznania w możliwościach zawodowych swoich pracowników i dokładniejsze planowanie rozwoju kadry; Większa przejrzystość kwalifikacji w branży; Większa przejrzystość kwalifikacji w branży; Wprowadzenie standardów kwalifikacyjnych w zawodzie; Wprowadzenie standardów kwalifikacyjnych w zawodzie; Promocja kształcenia ustawicznego, motywacja do podjęcia dalszej nauki. Promocja kształcenia ustawicznego, motywacja do podjęcia dalszej nauki.

12 Korzyści walidacji kompetencji Korzyści dla pracowników: Korzyści dla pracowników: - uzyskanie formalnego potwierdzenia posiadania wiedzy i umiejętności w danej specjalności bez konieczności przechodzenia pełnego cyklu edukacji formalnej (np.: szkolenia i kursy); - oszczędność czasu, energii, kosztów kształcenia; - większa wiarygodność w oczach pracodawcy; - zwiększone szanse na utrzymanie lub zmianę zatrudnienia (większa mobilność na rynku pracy);

13 Korzyści walidacji kompetencji Korzyści dla bezrobotnych: Korzyści dla bezrobotnych: - uzyskanie formalnego potwierdzenia posiadania wiedzy i umiejętności - poprawa sytuacji na rynku pracy - podjęcie procesu edukacji ustawicznej - osobista satysfakcja

14 Korzyści walidacji kompetencji zawodowych Korzyści dla pracodawców: Korzyści dla pracodawców: - lepsze rozeznanie jeśli chodzi o umiejętności swoich pracowników; - dokładniejsze planowanie rozwoju firmy; - oszczędność środków finansowych z tytułu kursów i szkoleń pracowników; - rozpoznanie potrzeb szkoleniowych swoich pracowników; - większa przejrzystość kwalifikacji w branży

15 Kto może bilansować? Podmioty i instytucje posiadające odpowiedni autorytet i zaufanie wśród przedsiębiorców oraz możliwości techniczne do przeprowadzenia procesu walidacji, Podmioty i instytucje posiadające odpowiedni autorytet i zaufanie wśród przedsiębiorców oraz możliwości techniczne do przeprowadzenia procesu walidacji, np.: samorządy gospodarcze we współpracy z instytucją szkoleniową np.: samorządy gospodarcze we współpracy z instytucją szkoleniową Inicjatorami utworzenia instytucji dokonującej walidacji kompetencji mogą być: samorządy gospodarcze, firmy szkoleniowe, zrzeszenia branżowe, organizacje pozarządowe. Inicjatorami utworzenia instytucji dokonującej walidacji kompetencji mogą być: samorządy gospodarcze, firmy szkoleniowe, zrzeszenia branżowe, organizacje pozarządowe.

16 Nakłady Koszty niezbędne do wypracowania metodologii, narzędzi i procedur, nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, Koszty niezbędne do wypracowania metodologii, narzędzi i procedur, nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami, Nakłady związane z przeprowadzeniem procesu egzaminacyjnego (znacznie niższe od kosztów organizacji szkolenia). Nakłady związane z przeprowadzeniem procesu egzaminacyjnego (znacznie niższe od kosztów organizacji szkolenia).

17 Równość szans System walidacji kompetencji umożliwia każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji. System walidacji kompetencji umożliwia każdemu bez względu na wiek, płeć, pochodzenie społeczne dokonanie zbadania i uznania posiadanych kwalifikacji.

18 doświadczenie ma taką samą wartość, jak kursy formalne doświadczenie ma taką samą wartość, jak kursy formalne Kilka uwag

19 bilansowanie kompetencji, jako sposób na uzyskanie dyplomu, ma jakąkolwiek wartość tylko wtedy, gdy wszyscy wiedzą o jego istnieniu i sposobach uzyskania, a sam dyplom cieszy się uznaniem przedsiębiorców bilansowanie kompetencji, jako sposób na uzyskanie dyplomu, ma jakąkolwiek wartość tylko wtedy, gdy wszyscy wiedzą o jego istnieniu i sposobach uzyskania, a sam dyplom cieszy się uznaniem przedsiębiorców Kilka uwag

20 bilansowanie kompetencji może – i powinno, jeśli zajdzie taka konieczność – otwierać drogę do dalszych szkoleń i uczenia się bilansowanie kompetencji może – i powinno, jeśli zajdzie taka konieczność – otwierać drogę do dalszych szkoleń i uczenia się Kilka uwag

21 instruktorzy i nauczyciele obawiają się utraty władzy instruktorzy i nauczyciele obawiają się utraty władzy wątpliwości co do dowodów zgromadzonych przez komisję egzaminacyjną wątpliwości co do dowodów zgromadzonych przez komisję egzaminacyjną Wyzwania i perspektywy

22 egzaminatorzy mogą wykazywać tendencję do ograniczania się jedynie do zestawu pytań, pomijając sytuacje życiowe egzaminatorzy mogą wykazywać tendencję do ograniczania się jedynie do zestawu pytań, pomijając sytuacje życiowe wątpliwości w zakresie zatwierdzania metody, która nie wymaga zbyt wiele od uczestnika wątpliwości w zakresie zatwierdzania metody, która nie wymaga zbyt wiele od uczestnika Wyzwania i perspektywy

23 Doświadczenia francuskie oraz nasze analizy w tym zakresie wskazują, że bilansowanie kompetencji jest skutecznym uzupełnieniem systemu kształcenia ustawicznego. Doświadczenia francuskie oraz nasze analizy w tym zakresie wskazują, że bilansowanie kompetencji jest skutecznym uzupełnieniem systemu kształcenia ustawicznego.


Pobierz ppt "Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Bilansowanie kompetencji zawodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google