Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pisz1 S M O K - SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Sektorowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pisz1 S M O K - SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Sektorowego."— Zapis prezentacji:

1 Pisz1 S M O K - SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz budżetu państwa Zespół Szkół w Męcince – Gimnazjum w Męcince powiat jaworski – gmina Męcinka Z dolnośląskim SMOKiem w przyszłość równym krokiem - niezbędnik gimnazjalisty Motto naszego programu: "Bóg daje orzechy, ale ich nie rozgryza..." Johann Wolfgang von Goethe Dyrektor szkoły Zofia Głowiak Szkolny koordynator projektu Agnieszka Śmiłowska

2 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * Uczestnicy projektu uczniowie – 212nauczyciele – 16 Instytucje i szkoły współpracujące: - Szkoła Podstawowa w Męcince - Szkoła Podstawowa w Piotrowicach - Gimnazjum w Wiadrowie - Gmina Męcinka - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno- -Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Jaworze - Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Męcince - Nowa Gazeta Jaworska, Polskie Radio Wrocław - Sołtys i Rada Sołecka wsi Piotrowice - Stowarzyszenie "Towarzystwo Miłośników Piotrowic - Koło Związku Kombatantów w Męcince - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze

3 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * Efekty realizacji Szkolnego Programu Szkoła Myśląca o Każdym - SMOK Wnieśliśmy do szkoły trwałe aktywa edukacyjne. Poszerzyliśmy bazę dydaktyczną. Wprowadziliśmy poradnictwo zawodowe. Uczniowie rozwinęli sprawność fizyczną i wielu z nich nauczyło się pływać. Wyjazdy edukacyjne poszerzyły horyzonty kulturowe uczniów i uzupełniły ich wiedzę o regionie. Uczestnicy zajęć wyrównawczych nadrobili zaległości. Kształtowaliśmy pozytywne postawy obywatelskie i patriotyczne uczniów. Rozwinęliśmy współpracę ze środowiskiem lokalnym. Efektywna promocja przyczyniła się do pozytywnego rozpoznawania szkoły w szerszym środowisku.

4 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R P I E R W S Z Y Działanie I/1 - sekcja "Nie tylko dla orłów" dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze w sekcjach matematyczno- przyrodniczej i języków obcych zajęcia sztuki wycieczki edukacyjne spotkania z artystami

5 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R P I E R W S Z Y Działanie I/2 - Szkolny Klub Sportowy działający w sekcjach: gier zespołowych, tanecznej, pływackiej, tenisa ziemnego zwrócenie uwagi na rozwój fizyczny uczniów propagowanie zdrowego stylu życia wyjazdy na basen

6 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R D R U G I Działanie II/1 - Klub Informacji o Zawodach przygotowanie do dokonywania trafnych i świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych poznawanie zawodów otwarcie na nowe możliwości warsztaty plenerowe wycieczki edukacyjne

7 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R D R U G I Działanie II/2 - Klub Młodych Naukowców uczniowie pogłębiali swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych i języków obcych uczestniczyli w ciekawych wycieczkach edukacyjnych

8 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R D R U G I Działanie II/3 - Klub Szkolnych Dziennikarzy rozwijanie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjnych 5 numerów gazetki EPOKA SMOKA folder Programu SMOK wycieczki edukacyjne promowanie Programu SMOK i szkoły

9 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * OBSZAR DRUGI Działanie II/6 – Kurs pierwszej pomocy ratujemy i uczymy ratować potrafimy prawidłowo wezwać pomoc dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych

10 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R T R Z E C I Działania III/3, III/7, III/13 - Debaty problemowe "Przejawy współczesnego patriotyzmu" "Świat nauki a świat pracy" Pożądane cechy osobowości na współczesnym rynku pracy

11 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R T R Z E C I Działanie III/4 – Spotkania z kombatantami kształtowanie postaw patriotycznych rozwijanie współpracy ze środowiskiem poszerzanie wiedzy na temat lokalnej historii wycieczki edukacyjne

12 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R T R Z E C I Działanie III/10 - Spotkanie z artystami ludowymi i dziennikarzami poznawanie ciekawych ludzi szkoła jako centrum kulturotwórcze

13 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * O B S Z A R T R Z E C I Działanie III/11 - Impreza środowiskowa D z i e ń S e n i o r a współpraca ze środowiskiem promowanie naszych osiągnięć

14 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * Program SMOK w liczbach: W programie wzięło udział 211 uczniów W programie wzięło udział 16 nauczycieli W szkole powstało 5 klubów podzielonych na sekcje i profilowane moduły W ramach programu zrealizowaliśmy 754 godziny zajęć pozalekcyjnych w klubach: - Nie tylko dla orłów – 124 godz. - Klub Sportowy – 291 godz. - Klub Informacji o Zawodach – 109 godz. - Klub Młodych Naukowców – 121 godz. - Klub Szkolnych Dziennikarzy – 109 godz.

15 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * 16 wycieczek w programie 4 imprezy środowiskowe 3 debaty problemowe 2 spotkania z ciekawymi ludźmi 18 godzin spotkań z kombatantami 8 godzin warsztatów dla rodziców 5 numerów gazetki szkolnej EPOKA SMOKA (łącznie 500 egzemplarzy) 3 foldery programu SMOK (łącznie 150 szt.) Szkolna baza informacji o zawodach Szkolny bank materiałów edukacyjnych Program SMOK w liczbach:

16 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * Trwałe zmiany jakościowe w rozwoju szkoły Rozszerzyliśmy współpracę ze środowiskiem. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska zostali zachęceni do czynnego udziału w życiu szkoły. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania. Nauczyciele rozpoznają potrzeby i zainteresowania uczniów, umiejętnie ich motywują do nauki. Otwieramy się na nowe możliwości. Wprowadziliśmy poradnictwo zawodowe.

17 * Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł w M Ę C I N C E * "To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące" Nasze marzenia spełniał Program Szkoła Myśląca o Każdym - S M O K - D Z I Ę K U J E M Y


Pobierz ppt "Pisz1 S M O K - SZKOŁA MYŚLĄCA O KAŻDYM - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Sektorowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google