Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu."— Zapis prezentacji:

1 Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

2 Projekt "Partnerzy w nauce" zorganizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego projektu umożliwia rozwój i otwiera nowe perspektywy przed uczniami zaangażowanymi w jego przedsięwzięcia.

3 opracowany został jako odpowiedź Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na misję własną, jako ośrodka wiedzy otwartego dla wszystkich.

4 W trakcie trwania projektu uczniowie i nauczyciele będą organizatorami i uczestnikami następujących zajęć: "Szkolne Filie Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego "Festiwale Nauki" "Warsztat Aktywności Własnej" "Wycieczki naukowe" "Obozy naukowe" "Wsparcie i Pomoc" "Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe" "Konkurs z nagrodami" "Współredagowanie ponadregionalnego biuletynu internetowego"

5

6 W roku szkolnym 2009/2010 w ramach działań poszczególnych sekcji, postanowiliśmy urzeczywistnić trzy projekty edukacyjne: 1."SOLARY ŹRÓDŁEM ODNAWIALNEJ ENERGII" 2."UCZNIOWIE UCZNIOM, CZYLI CIEKAWE ZAJĘCIA I POMOCE DYDAKTYCZNE" 3."JOOMLA - OD INSTALACJI DO SZKOLNEJ WITRYNY WWW". Podejmowane przez nas w ciągu całego roku szkolnego zamierzenia, mają doprowadzić do sfinalizowania każdego zamysłu. Mamy nadzieję, że pod koniec II semestru z satysfakcją opiszemy końcowe efekty naszej pracy.

7 Opis projektów edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach programu "Partnerzy w nauce". "SOLARY ŹRÓDŁEM ODNAWIALNEJ ENERGII Uczestnicy projektu dowiedzą się co to jest solar, jak on działa, jak jest jego budowa, gdzie można go wykorzystać, poznają jego zalety i wady. Kształtować będą umiejętność rozpoznawania i rozwijania kompetencji osobistych w zakresie wiedzy, zdolności, zainteresowań, działalności praktycznej, umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania problemów i konfliktów, ale także konieczna będzie gotowość podejmowania ryzyka i radzenia sobie ze stresem. Zadania przewidziane w tym projekcie to: przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet, zebranie materiałów o budowie i działaniu solarów, sprawdzenie efektywności działania "minisolaru". Źródłem informacji będą tu strony internetowe, zasoby biblioteki, informacje pracowników (ekspertów) firmy instalującej solary.

8 Opis projektów edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach programu "Partnerzy w nauce". "UCZNIOWIE UCZNIOM, CZYLI CIEKAWE ZAJĘCIA I POMOCE DYDAKTYCZNE Uczniowie pogłębią umiejętność współpracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich, rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Podczas działań w ramach projektu uczestnicy będą rozwijać swoje zainteresowania, poszukiwać i przetwarzać informacje. Współdziałając z uczniami gimnazjum będą przyczyniać się do promocji szkoły. Rozwiną dzięki temu nie tylko kompetencje informatyczne, przedsiębiorczości, inicjatywności czy uczenia się ale również kompetencje społeczne.

9 Opis projektów edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach programu "Partnerzy w nauce". "JOOMLA - OD INSTALACJI DO SZKOLNEJ WITRYNY WWW" W ramach działań w tym projekcie uczniowie rozwiną takie kompetencje informatyczne jak: umiejętne i krytyczne wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się, wykorzystanie komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Uczniowie dowiedzą się czym jest i do czego służy Joomla, jak odpowiednio zaprojektować stronę WWW, jak wyróżnić swoją witryne spośród innych w Internecie. Nauczą się jak zainstalować, skonfigurować witrynę, ustalić jej strukturę, umieścić w niej poszczególne treści, aktualizować witrynę. W trakcie wycieczek przedmiotowych analizować będą powiązania między światem nauki a gospodarki, będzie to okazja do poznania nowoczesnych przyrządów oraz procesów technologicznych służących do wytwarzania narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w nowoczesnej gospodarce.

10 Efekty naszej pracy można śledzić na stronie internetowej zrobionej na potrzeby projektu http://test.slawiecice.edu.pl/ Zapraszamy!


Pobierz ppt "Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google