Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu."— Zapis prezentacji:

1 Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu

2 Projekt "Partnerzy w nauce" zorganizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, współfinansowany jest przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tego projektu umożliwia rozwój i otwiera nowe perspektywy przed uczniami zaangażowanymi w jego przedsięwzięcia.

3 opracowany został jako odpowiedź Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na misję własną, jako ośrodka wiedzy otwartego dla wszystkich.

4 W trakcie trwania projektu uczniowie i nauczyciele będą organizatorami i uczestnikami następujących zajęć: "Szkolne Filie Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego "Festiwale Nauki" "Warsztat Aktywności Własnej" "Wycieczki naukowe" "Obozy naukowe" "Wsparcie i Pomoc" "Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe" "Konkurs z nagrodami" "Współredagowanie ponadregionalnego biuletynu internetowego"

5

6 W roku szkolnym 2009/2010 w ramach działań poszczególnych sekcji, postanowiliśmy urzeczywistnić trzy projekty edukacyjne: 1."SOLARY ŹRÓDŁEM ODNAWIALNEJ ENERGII" 2."UCZNIOWIE UCZNIOM, CZYLI CIEKAWE ZAJĘCIA I POMOCE DYDAKTYCZNE" 3."JOOMLA - OD INSTALACJI DO SZKOLNEJ WITRYNY WWW". Podejmowane przez nas w ciągu całego roku szkolnego zamierzenia, mają doprowadzić do sfinalizowania każdego zamysłu. Mamy nadzieję, że pod koniec II semestru z satysfakcją opiszemy końcowe efekty naszej pracy.

7 Opis projektów edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach programu "Partnerzy w nauce". "SOLARY ŹRÓDŁEM ODNAWIALNEJ ENERGII Uczestnicy projektu dowiedzą się co to jest solar, jak on działa, jak jest jego budowa, gdzie można go wykorzystać, poznają jego zalety i wady. Kształtować będą umiejętność rozpoznawania i rozwijania kompetencji osobistych w zakresie wiedzy, zdolności, zainteresowań, działalności praktycznej, umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania problemów i konfliktów, ale także konieczna będzie gotowość podejmowania ryzyka i radzenia sobie ze stresem. Zadania przewidziane w tym projekcie to: przygotowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet, zebranie materiałów o budowie i działaniu solarów, sprawdzenie efektywności działania "minisolaru". Źródłem informacji będą tu strony internetowe, zasoby biblioteki, informacje pracowników (ekspertów) firmy instalującej solary.

8 Opis projektów edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach programu "Partnerzy w nauce". "UCZNIOWIE UCZNIOM, CZYLI CIEKAWE ZAJĘCIA I POMOCE DYDAKTYCZNE Uczniowie pogłębią umiejętność współpracy w zespole, budowania więzi międzyludzkich, rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Podczas działań w ramach projektu uczestnicy będą rozwijać swoje zainteresowania, poszukiwać i przetwarzać informacje. Współdziałając z uczniami gimnazjum będą przyczyniać się do promocji szkoły. Rozwiną dzięki temu nie tylko kompetencje informatyczne, przedsiębiorczości, inicjatywności czy uczenia się ale również kompetencje społeczne.

9 Opis projektów edukacyjnych realizowanych w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach programu "Partnerzy w nauce". "JOOMLA - OD INSTALACJI DO SZKOLNEJ WITRYNY WWW" W ramach działań w tym projekcie uczniowie rozwiną takie kompetencje informatyczne jak: umiejętne i krytyczne wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się, wykorzystanie komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu. Uczniowie dowiedzą się czym jest i do czego służy Joomla, jak odpowiednio zaprojektować stronę WWW, jak wyróżnić swoją witryne spośród innych w Internecie. Nauczą się jak zainstalować, skonfigurować witrynę, ustalić jej strukturę, umieścić w niej poszczególne treści, aktualizować witrynę. W trakcie wycieczek przedmiotowych analizować będą powiązania między światem nauki a gospodarki, będzie to okazja do poznania nowoczesnych przyrządów oraz procesów technologicznych służących do wytwarzania narzędzi informatycznych, wykorzystywanych w nowoczesnej gospodarce.

10 Efekty naszej pracy można śledzić na stronie internetowej zrobionej na potrzeby projektu Zapraszamy!


Pobierz ppt "Spośród 80 szkół, które przystąpiły do realizacji projektu, znalazła się również nasza szkoła – Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google