Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek w szkole ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH. Zagadnienia: I. Działania organizacyjne związane z przyjęciem sześciolatków do szkoły II. Wzbogacenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek w szkole ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH. Zagadnienia: I. Działania organizacyjne związane z przyjęciem sześciolatków do szkoły II. Wzbogacenie."— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek w szkole ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH

2 Zagadnienia: I. Działania organizacyjne związane z przyjęciem sześciolatków do szkoły II. Wzbogacenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej III. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne. IV. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli V. Współpraca z rodzicami

3 Zorganizowanie miejsc do zabaw i dostosowanie sal lekcyjnych do potrzeb najmłodszych

4 Kolorowa sala do nauki

5 Miejsce do indywidualnych zajęć i zabaw podczas przerw

6 Plac zabaw w ramach programu Radosna szkoła

7 Wzbogacenie i doposażenie bazy dydaktycznej pozyskanie pomocy dydaktycznych z projektów edukacyjnych oraz z wydawnictw wyposażenie sali w sprzęt multimedialny /laptop, projektor, ekran, sprzęt muzyczny prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu multibooka i technik multimedialnych

8 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne -badanie gotowości szkolnej -współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną -testy i sprawdziany diagnozujące -pomoc logopedyczna

9 Realizacja projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych

10 Nauka zgodna z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego ucznia Nauka zgodna z indywidualnymi potrzebami i możliwościami każdego ucznia

11 Sukcesy na miarę każdego ucznia

12 Udział w projektach i programach edukacyjnych Ekologicznie i ekonomicznie Dbamy o zdrowy kręgosłup

13 Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych poprzez udział w programach Szklanka mleka Owoce w szkole Śniadanie daje moc.

14 Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli poprzez Szkolenia Rady Pedagogicznej Kursy i warsztaty Kursy on-line Konferencje metodyczne Prace w zespole nauczycieli klas 0-III

15 Współpraca z rodzicami

16 Wielopokoleniowe spotkania integracyjne

17 Spotkania informacyjne i edukacyjne prezentacje multimedialne -Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania- J.Nowicka -Uczeń ryzyka dysleksji w szkole i w domu-M.Duch -Podsumownie projektu Ekologicznie i ekonomicznie-M.Duch pogadanka i ulotki Śniadanie daje moc-J.Tyl Dzieci 6-letnie idą do szkoły -D.Kierbiedź

18 W nasze szkole dzieci czują się dobrze i bezpiecznie. Są otoczone fachową opieką. Mogą rozwijać swoje zainteresowania i talenty.


Pobierz ppt "Sześciolatek w szkole ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁAWKACH. Zagadnienia: I. Działania organizacyjne związane z przyjęciem sześciolatków do szkoły II. Wzbogacenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google