Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciel z pasją w Projekcie Wespół w zespół z Matematyką bez Granic to prawdziwy mistrz. Na każdych zajęciach z Matematyką bez Granic potrafi wyczarować królika z kapelusza. dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zwiększenie zainteresowania uczniów Zwiększenie zainteresowania uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi poprzez pokazanie zastosowania w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych, Zwiększenie zainteresowania uczniów Zwiększenie zainteresowania uczniów studiami na kierunkach ścisłych, lepszy start w przyszłość lepszy start w przyszłość – aktywne uczestnictwo w rynku pracy i współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwijanie kompetencji społecznych w ramach pracy w zespołach zadaniowych Rozwijanie kompetencji społecznych w ramach pracy w zespołach zadaniowych w zakresie: skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość. dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pogłębienie i poszerzenie treści edukacyjnych Opracowanie i wdrożenie nowatorskiej formuły kształcenia młodzieży stanowiącej pogłębienie i poszerzenie treści edukacyjnych zawartych w szkolnych programach nauczania z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych; Zwiększenie dostępności do efektywnych, innowacyjnych i atrakcyjnych form podnoszenia poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności w odniesieniu do współczesnej gospodarki opartej na wiedzy; Wsparcie, motywacja i stymulacja aktywności nauczycieli w rozwijaniu dodatkowych kompetencji uczniów. dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego znaczeniu matematyki w procesie opisywania i poznawania otaczającej rzeczywistości wzrost świadomości uczniów o znaczeniu matematyki w procesie opisywania i poznawania otaczającej rzeczywistości, znaczeniu własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy wzrost świadomości uczniów o znaczeniu własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy, odwagi w podejmowaniu wyzwań zwiększenie motywacji do działania uczniów, odwagi w podejmowaniu wyzwań, będąc aktywnym i pełnoprawnym członkiem zespołu. dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprawa jakości kształcenia w szczególności 25% średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki powyżej średniej wojewódzkiej 25% zespołów klasowych ze szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w Projekcie w województwie kujawsko-pomorskim, lubuskim i zachodniopomorskim osiągnie średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki powyżej średniej wojewódzkiej. dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego * dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r. beneficjenci Projektu

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11

12 dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego M-1.2: Uczniowie rozdzielili między swoje grupy zadania. Rozwiązywali je samodzielnie, nie potrzebowali pomocy. M-1.3: Widać postępy w sprawności i wzajemnej współpracy między grupami. M-1.5: Młodzież chętnie pracuje zadania nie stwarzają im zbyt dużych trudności. M-1.5: Zadania z pakietu nie stworzyły dużych trudności, były rozwiązywane z dużym zapałem i zaangażowaniem (100%-a samodzielność) dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011 r.

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dr Anna Białek-Jaworska, WNE UW, PTM, 16 grudnia 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google